Warning: assert(): Assertion failed in /usr/home/mikedom/domains/reporter.horynieczdroj.pl/public_html/libraries/classmap.php on line 3 Harmonogram wydarzeń
Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
Koncert jubileuszowy Chóru Młodzieżowego "Canzone "
02 Sty 2018

Lubaczów jest to przepiękna miejscowość położona w woj. podkarpackim. Tu właśnie 30 lat temu powstał pomysł utworzenia chóru młodzieżowego .Chór ten przez 30 lat prowadził oraz jego założycielem był Pan Andrzej Kindrat .Chór ten został założony w 1987 roku .Pan Andrzej Kindrat jest nie tylko założycielem tego chóru lecz też jego dyrygentem .Prezesem tego chóru jest Pan Krzysztof Szczepański .Chór ten wykonuje różnego rodzaju muzykę np. muzykę współczesną , pieśni ludowe , patriotyczne również wykonuje musicale Najważniejszym wydarzeniem dla chóru było uświetnienie śpiewem Kongresu Eucharystycznego .Był to rok 1987 a potem była wizyta Jana Pawła II w Lubaczowie w 1991 roku .Zespół współpracuje z Filharmonią Rzeszowską i razem nagrali hymn X Światowego Festiwalu Zespołów Polonijnych w Rzeszowie .Ma w swoich osiągnięciach liczne nagrody oraz wyróżnienia w konkursach , występował na festiwalach , działa na terenie całego kraju , występował mi .Austrii , Przemyślu , Bydgoszczy , Lublinie ,Tarnowie i wielu innych miejscach .Był też w Niemczech , Ukrainie , Włoszech , Węgrzech . Występował również w programie telewizji regionalnej Rzeszów oraz telewizji publicznej czyli ogólnopolskiej .Nagrywał dla tych stacji również utwory muzyczne .Członkowie tego chóru występują na różnego rodzaju uroczystościach patriotycznych , państwowych , religijnych oraz kulturalnych umilając czas swoim śpiewem . Na ich koncerty przychodzą bardzo duże ilości mieszkańców nie tylko z Lubaczowa ale również z różnych miejscowości . Wszystkie utwory które wykonują nagradzane są ogromnymi brawami a na zakończenie występu otrzymują od publiczności brawa na stojąco . Jest to Podziękowanie dla Pana dyrygenta jak i zespołu za tak wspaniały trud w wykonywaniu poszczególnych utworów muzycznych . Z tej okazji jubileuszu muzycy przygotowali koncert dla publiczności w Lubaczowskiej Konkatedrze . Koncert ten odbył się dnia 28 grudnia 2017 roku o godz 17 .Tam również w czasie tego koncertu zasłużeni członkowie zespołu zostali odznaczeni i wręczono też dyplomy uznania za ich wspaniałą choć ciężką pracę .Przygotowania do tego koncertu uroczystego czyli 30 lat od powstania , przebiegły dość sprawnie a rozpoczęły się we wrześniu w Domu Kultury .To przez 30 lat powstawania właśnie różnego rodzaju utworów zespół w części odtworzy i usłyszymy na tym koncercie w dniu 28 grudnia 2017 roku ..Pragnę pogratulować całemu zespołowi jaki występował w Konkatedrze Lubaczowskiej aby dalej tak pomyślnie rozwijali swoje talenty muzyczne i jak najwięcej występowali na scenach całego kraju oraz świata . Należą się też Podziękowania ks .dziekanowi Andrzejowi Stopyra za przepiękne udekorowanie ołtarza oraz na zezwolenie występu temu zespołowi przed ołtarzem w Konkatedrze Lubaczowskiej. Koncert był wspaniały a mieszkańcy Lubaczowa i nie tylko dopisali wyśmienicie .Również władze powiatu wywiązali się ze swoich obowiązków i uczestniczyli w tym koncercie . Tak właśnie chór z Lubaczowa Canzone zakończył swój jubileusz wspaniałym występem w Konkatedrze Lubaczowskiej .Wszystkich zainteresowanych tym koncertem odsyłam do galerii zdjęć wykonanych na tym koncercie .

Mafia urzędnicza w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój    2008 --- 2015 rok
22 Gru 2017

                                 Mafia Urzędnicza w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój .

     Fala skarg na wodociągi , mieszkańcy będą mogli ubiegać się o zwrot pieniędzy od gmin

W Gminie Horyniec Zdrój działała dobrze zorganizowana mafia urzędnicza , która była w zmowie jeśli chodzi o skorzystanie z budowy wodociągów oraz kanalizacji aby od mieszkańców różnych miejscowości w kraju wyłudzać pieniądze za budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej .Jedna wioska na której Gmina Horyniec Zdrój wzbogaciła się była wioska Wólka Horyniecka .Tam właśnie mieszkańcy tej miejscowości dowiedzieli się jak działa mafia w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój pod przewodnictwem Wójta Gminy byłego Ryszarda Urbana .On właśnie oby wzbogacić budżet Gminny wydał polecenie aby wszystkich mieszkańców Wólki Horynieckiej pozwać do sądu ze względu że mieszkańcy nie chcieli zapłacić za budowę przyłączy kanalizacyjnych .Wezwani mieszkańcy na sali sadowej zastraszani oraz grożono im komornikiem musieli wyrażać zgodę w obecności sędziego , który w tym procederze również brał udział wpłacać do kasy gminy pieniądze .Zaznaczam ze mieszkańcy gminy Wólki Horynieckiej nie zawierali żadnych umów z Urzędem Gminy Horyniec Zdrój oraz nie podpisywali żadnych umów na taka inwestycje Mimo tego ze sprawa toczyła się 7 lat wszyscy co działali w tej grupie mafijnej maja się dobrze a mieszkańcy Wólki Horynieckiej czuja się pokrzywdzeni przez dobrze zorganizowana grupę , która pokazała ze nikt nie podskoczy nic im nikt nie zrobi jak tez nie poniosą żadnych konsekwencji prawnych. W tej grupie przestępczej prymat wiódł Wójt Gminy Ryszard Urban , potem popierał jego radca prawny z Tomaszowa Lubelskiego Marek Barcicki , tu również miał wsparcie w Policji z Horyńca Zdroju , Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie , to wszystko potwierdził sędzia sądu rejonowego w Lubaczowie Artur Broś , który bezpodstawnie oraz bez jakichkolwiek dowodów skazał wszystkich mieszkańców Wólk Horynieckiej oraz zapłacenie na sali sądowej do Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju haraczu na rzecz Gminy .Sędzia tego sądu czuł się bezkarny , robił w czasie rozprawy to co chciał a ludzie , którzy się nie stawili do sądu nie ponieśli żadnych konsekwencji prawnych czy sądowych. To świadczy w jakim kraju żyliśmy za rządów PO – PSL . do dnia dzisiejszego ludzie są poszkodowani a wszyscy wokół się śmieją z tych co byli w sadzie i zapłacili. Po raz drugi napiszę że mieszkańcy Wólki Horynieckiej nie ZAWIERALI ŻADNYCH UMÓW Z URZĘDEM GMINY HORYNIEC ZDRÓJ ORAZ NIE PODPISYWALI DO DNIA DZISIEJSZEGO ŻADNYCH UMÓW WIĄŻĄCYH ICH JEŚLI CHODZI O KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ .Mieszkańcy Wólki Horynieckiej w ilości 80 czuja się oszukani ,zastraszeni i ponieśli straty związane z budową kanalizacji w tej miejscowości. Mimo wielu pism przez kila lat do różnego rodzaju instytucji wszyscy trzymają się razem i nikt tym mieszkańcom nie chciał pomóc w zwalczeniu tej mafii urzędniczej .Policja oraz Prokuratura cały czas umarzała sprawę ze względu na małą szkodliwość społeczną .Tak działali kolesie z PO – PSL i dobrze maja się dziś .

                                                 Wiadomości Gazet Prawnej .

                                 Wszystkie informacje można znaleźć w Internecie na ten temat.

Nawet po 1,5 tys .zł mogą zwracać mieszkańcom lokalne władze , które w przeszłości inkasowały od nich opłaty za podłączenie nieruchomości do sieci .W aż 274 samorządach prokuratorzy dopatrzyli się nieprawidłowości w uchwałach regulujących opłaty i stawki za usługi wodno – kanalizacyjne .W 69 przypadkach nie skończyło się jedynie na wezwaniu do usunięcia naruszeń , lecz złożono skargi do sadów administracyjnych .A to nie koniec .W kolejce do zaskarżenia czeka 56 kolejnych uchwał -- informuje Ewa Bialik , rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej .Niewykluczone , że w nie dalekiej przyszłości kłopoty będą miały praktycznie wszystkie gminy w kraju .Śledczy analizują bowiem uchwały pod kątem zgodności z przepisami dopiero od sierpnia .Wtedy to Robert Fernand , zastępca prokuratora generalnego , wystosował do wszystkich śledczych regionalnych pismo , w którym wskazał jasno , że gminy nakładają sporny obowiązek ponoszenia opłat na mieszkańców bez upoważnienia ustawowego ,co narusza art.7 art. .84 i art. .94 Konstytucji RP.

                                             Furtka dla mieszkańców .

Chodzi o jednorazowe kwoty w wysokości od kilkudziesięciu do nawet 1, 5 tys zł jakie właściciele budynków np., domów jednorodzinnych ;musieli płacić za przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej .Nie tylko kierownik urzędu może skarżyć decyzję wojewody. Mimo licznych wyroków sądów administracyjnych , które odmawiały gminom prawo do pobierania takich opłat (prawomocny wyrok WSA w Łodzi z 2 grudnia 2016 roku sygn .akt         III SA/ŁD 823/16 wiele samorządów wciąż się ich domaga , .Prokuratura chce ukrócić ten proceder. Gra toczy się o nie małą stawkę .Przegrana Gminy w prawomocnym wyroku otwiera drogę do ubiegania się przez mieszkańców o zwrot pieniędzy .W przypadku stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w części dotyczącej opłaty przyłączeniowej osobo , które je uiściły , przysługiwać będzie roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia .Konkretnie chodzi o zwrot świadczenia nienależnego – wyjaśnia Daniel Chojnacki , radca prawny w praktyce infrastruktury i energetyki Domański Zakrzewski Palinka .Przykłady z życia dowodzą , że przegrana samorządu potrafi zainicjować lawinę pozwów .Tak było chociażby w Gowarczowie , gdzie skargę na uchwałę złożyło pięciu mieszkańców , a po uprawomocnieniu się niekorzystnego dla gminy wyroku o zwrot opłaty przyłączeniowej wystąpiło – jak informuje wójt Stanisław Pacocha -- ponad 200 osób .Wiele samorządów nie zgadza się z wykładnią przepisów prezentowaną prze prokuraturę .Niektóre organy kontrolne faktycznie kwestionują możliwość płacenia za przyłączenie do sieci , mówi Romuald Siek , prezes Zakładu Usług Komunalnych w Miękini .Podkreśla jednak , że gmina pobierała w 2016 roku dwie opłaty za podłączenie do urządzeń wodociągowych – 177,98 zł i do urządzeń kanalizacyjnych – 223,34 zł i nie kwestionowały jej ani organ nadzoru prawnego wojewody , ani Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów we Wrocławiu .Siek dodaje , że w świetle art. .15 ust .2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tj .Dz. U. z 2017 r poz.328 ze zm realizację przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej , pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego , zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci , a nie gmina .Dlatego wiele samorządów nie zamierza rezygnować z opłat .Chcą dochodzić swoich racji w sądzie .Na co liczą ?.Należy pamiętać , że każda sprawa jest indywidualna .Rozstrzygnięcie w jednej formalnie nie jest wiążące dla innych zwraca uwagę Daniel Chojnacki .Dodaje że choć utrwalona linia orzecznicza istotnie zmniejsza szansę powodzenia , to jednak go nie wyklucza

Oto lista urzędników , którzy oszukali mieszkańców Wólki Horynieckiej łamiąc prawo , gdzie sprawiedliwości w sądach , prokuraturze adwokaturze .

1.Sędzia Artur Broś – Sędzia Sądu Okręgowego w Lubaczowie

Wydał wyrok jako sędzia bez udowodnienia winy oraz udowodnienia mnie przestępstwa , czuje się bezkarny ,do dnia dzisiejszego nikt nic mnie nie udowodnił .

2.Radca Prawny Marek Barcicki z Tomaszowa Lubelskiego

Reprezentujący Urząd Gminy , powołał się na ustawę , która w naszym kraju nie ma podstaw prawnych , ustawa oraz umowa na którą powoływał się ten pan została sfałszowana na niej były podrobione podpisy , czuje się bezkarny , doprowadził komornika na mnie gdzie w imię złamanego prawa przez tego pana oraz wydania wyroku bez udowodnienia mnie winy sędzia skazuje mnie , do zapłaty komornikowi na dziś 3 tys pln.

3.Radca Prawny Grzegorz Bytnar kancelaria w Rzeszowie

Pan który okradł mnie z pieniędzy za odwołanie sprawy , napisanie apelacji ,którą złożył po terminie gdzie sprawę przegrałem ,śmieje się ze mnie nie tylko on ale i jego koledzy do których kierowałem pisma twierdząc że nie ma przestępstwa a przestępstwo jest na to posiadam dokumentacje oraz dowody , czuje się bezkarny w imię wolności w imię prawa

4.Pani prokurator do której zgłaszałem sprawę przestępstwa Agnieszka Nieckarz Proszek ,

samowolki budowlanej wykonanej przez wójta gminy w Horyńcu Zdroju , uszkodzenie mnie budynku mieszkalnego oraz połamanie rur kanalizacyjnych , wejścia na prywatna działkę budowlaną , położenia głównego kolektora kanalizacyjnego bez mojej zgody , twierdzi że przestępstwa nie było , a prawo nie zostało złamane na co ja mam dokumenty że przestępstwo było a prawo zostało złamane , czuje się bezkarnie w imię prawa.

.5.Pan Radca Prawny w Rzeszowie Włodzimierz Sarnowski .

Pan radca prawny Izby Radców Prawnych w Rzeszowie rzecznik dyscyplinarny , mimo dostarczenia temu panu dowodów przestępstwa przeciwko radcy prawnemu oraz że przestępstwo miało miejsce on twierdzi że dowody winy oraz okradzenia mnie z pieniędzy przez radcę prawnego nie było przestępstwem , broni swojego kolegi po fachu , czuje się bezkarny .

Proszę państwa tak właśnie wygląda u nas Sprawiedliwość w sądach , prokuraturze u adwokatów , w jaki kraju my żyjemy może ten kraj to nie Polska a Białoruś lub Ukraina gdzie łamane są podstawowe prawa człowieka oraz obywatela .Czy zapanuje u nas sprawiedliwość oraz poszanowanie prawa jak mówi pan premier czy pan prezydent ale oni chyba obydwaj panowie mijają się z prawdą lub wiedzą co dzieje się tak naprawdę wszędzie ale z takich spraw jak moja i wiele innych w Polsce z tego nic sobie nie robią , chciałbym zapytać wszystkich do których owe pisma dotrą aby odpowiedzieli mnie na pytanie kto i za co w tym kraju jest odpowiedzialny czy nikt za nic nie odpowiada , czy nasz kraj jest już tak skorumpowany że sprawiedliwość trzeba będzie wymierzać samemu łamiąc prawo tak jak łamią prawo urzędnicy państwowi nie ponosząc za to żadnej kary czy mamy postępować tak jak na dzikim zachodzie .Nie oczekuję już na nic żaden urząd w tym naszym kraju mnie nie pomógł ani 80 mieszkańcom Wólki Horynieckiej ,elita która łamiąc prawo mnie i 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej już osądzili bez jakiejkolwiek winy nie udowadniając nikomu nic . będę czuł się wolnym człowiekiem w skorumpowanym kraju , który tak ładnie brzmi Polska Moi rodzice przewróciliby się w grobie gdyby zobaczyli co i do czego elita rządząca doprowadziła nasz kraj a oni cierpieli za to w Obozie Koncentracyjnym Niemieckim czując się oraz cierpiąc jako Polacy. . Ja jako obywatel oraz 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej gdzie w Rzeczpospolitej Polskiej jest Sprawiedliwość i czy w ogóle jest to pytanie pozostawiam wszystkim internautom na całym świecie ..Wszystkie informacje na stronach reporter.horynieczdroj.pl     facebok Roman Nieznane       twister reporter.horynieczdroj.pl

Dzień Seniora oraz Andrzejki w Stowarzyszeniu P Z R E i I w Horyńcu Zdroju .
09 Gru 2017

         Stowarzyszenie P Z R E i I zorganizowało dzień Seniora oraz Andrzejki w Horyńcu

Horyniec Zdrój to przepiękna miejscowość leżąca w odległości 20 km od Lubaczowa .W Horyńcu Zdroju znajdują się 3 Sanatoria , które przyciągają na leczenie ludzi z całego świata Są to Sanatoria bardzo prężnie działające . Tu w Horyńcu też są lokale gastronomiczne jak i agroturystyka . Wszyscy , którzy chcą odwiedzić Horyniec Zdrój są bardzo mile widziani Jest tutaj bardzo cicho oraz spokojnie jak też bardzo dobre powietrze potrzebne do rehabilitacji osób odwiedzających Horyniec Zdrój a chcących swoje zdrowie podleczyć . W tych 3 Sanatoriach leczone są różnego rodzaju schorzenia na wszystkie dolegliwości .Tu w Horyńcu Zdroju znajdują się również różne organizacje , które też prężnie działają .Jedną z tych organizacji jest Stowarzyszenie P Z R E i I pod przewodnictwem przewodniczącego pana Stanisława Szymeczko .Pan Stanisław Szymeczko wspaniale zna się na takiej działalności bo był urzędnikiem i wie jak powinna taka organizacja działać .Wszyscy tu go bardzo cenią oraz mają dla niego wielki szacunek .Organizuje co tydzień spotkania przy herbatce oraz kawie . W czasie takich spotkań zapraszane są różnego rodzaju ludzie wygłaszane są różnego rodzaju prelekcje poruszające różne tematy .Członkowie Stowarzyszenia spotykają się w świetlicy . rozmawiają a w związku panuje zgoda oraz pełna harmonia wspaniały nastrój .Pan Staszek organizuje wyjazdy krajoznawczo rekreacyjne organizuje tez wycieczki jak i różnego rodzaju przyjęcia oraz zabawy .Właśnie w Stowarzyszeniu powstała myśl , kiedy się spotkali aby zorganizować zabawę andrzejkową połączoną ze dniem seniora Zabawa została zorganizowana , członkowie dopisali oraz został zaproszony zastępca Wójta Gminy Horyniec Zdrój pan Janusz Wużyński .Przed zabawą odbyła się krótka rozmowa oraz powitanie Zastępca Wójta zabrał głos życzył miłej zabawy dużo zdrowia i aby ta organizacja działała tak prężnie jak do tej pory .Ma nadzieję że dalsza współpraca pomiędzy Urzędem Gminy będzie dalej układała się jak dotychczas .Podziękował za Zaproszenie życzył dobrej zabawy do białego rana .Po przemówieniach wszyscy uczestnicy przy akompaniamencie orkiestry rozpoczęli zabawę .Dla tych , którzy nie mogli widzieć oraz uczestniczyć w tej zabawie zapraszam do galerii zdjęć wykonanych właśnie w czasie tej wspaniałej zabawy .Ja pragnę również dołączyć się do tych życzeń dla wszystkich uczestników tej zabawy oraz życzyć panu Staszkowi jak i całemu zarządowi dalszej owocnej pracy i zgodnej wśród członków Stowarzyszenia .Dziękuję również za zaproszenie na tą zabawę .                                                                    

Kultura Ludowa i Tradycja w Cewkowie .
06 Gru 2017

                                           Kultura Ludowa i Tradycja w Cewkowie .

Cewków należy do woj. podkarpackiego. W latach 1975 – 1998 ta miejscowość należała do woj. przemyskiego .W Cewkowie jest piękna cerkiew wzniesiona przez św. Dymitra a był to rok 1840 .W czasie II Wojny Światowej została zniszczona. Po wojnie została odbudowana Cewków jest położony w Gminie Stary Dzików .W 1901 roku w Cewkowie znajdowała się gorzelnia Stanisława Jędrzejowicza .Tu również działa bardzo prężnie zespół folklorystyczny pod przewodnictwem pani Anieli Mrówki .Ta pani wykształciła wielu swoich uczniów aby zachowały się tradycje folkloru .Dnia 26 listopada właśnie w Cewkowie odbył się koncert pani Anieli Mrówki wieńczący jej trud oraz zaangażowanie w prowadzeniu tego zespołu Zespół ten występuje na wielu scenach w całym kraju nie tylko w Cewkowie .Zespół ten promuje i kultywuje tradycje folkloru .A teraz o występie tego zespołu właśnie w Niedzielę z jakiej okazji ten koncert się odbył .Cały koncert zapowiadała pani prowadząca z Domu Kultury w Przemyślu Agata Hemon , która wszystkich bardzo serdecznie powitała na Sali oraz wprowadziła wszystkich zebranych z jakiej okazji jest ten koncert .                                                  

                                                                        

                                                           Zapraszam .

Niedzielny koncert to element projektu zrealizowanego przez CK w Przemyślu w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna – zadanie ; Mistrz Tradycji ;Zadanie miało na celu bezpośredni przekaz międzypokoleniowy wiedzy na temat kultury ludowej wsi Cewków i jej okolic grupie młodzieży . Jest to bardzo ważny element na drodze kultywowania i ochrony dziedzictwa niematerialnego ; Pogranicza Nadsańskiego ;charakteryzującego się odrębną gwarą , melodią , strojem , które są tam jeszcze obecne .Mistrzem , który prowadziła warsztaty jest pani Aniela Mrówka urodzona w Cewkowie , gdzie mieszka do dziś .Od przeszło 30 lat działa społecznie popularyzując kulturę ludową powiatu lubaczowskiego .Ten koncert odbył się w świetlicy wiejskiej w Cewkowie

Wszystkich zainteresowanych tą uroczystością zapraszam do galerii zdjęć wykonanych w czasie trwania tego tak wspaniałego koncertu .Pragnę nadmienić aby w naszej okolicy było wiele takich pań i nie tylko które kultywowały by takie tradycje a wszystkim organizatorom , którzy przyczynili się do występu pani Aniel Mrówki oraz całego zespołu należą się szczególne Podziękowania oraz szacunek dla tego co robi i tradycji .Życzę pani Anieli jak najdłużej współpracy z zespołem oraz dużo zdrówka i cierpliwości w tego typu koncertach

Lista występujących osób na koncercie Dorota Rogóża ; Karolina Tkaczyk ; Kinga Krabnik ; Wiktoria Otulak ; Gabriela Dyndał ; Maria Dyndał ; Marta Ozimek .

                             Zespół śpiewaczo – obrzędowy ; Stokrotki ;z Cewkowa

Rogóża Janina ; Żyła Genowefa ; Małgorzata Madera ; Rogóża Urszula ; Witko Bogusława ; Dosel Frańciszka ;..

Zapraszam wszystkich na galerię zdjęć z tego koncertu .Dziękuję .

Nie pozwólmy zgasnąć wspomieniu .
05 Gru 2017

                                         Nie pozwólmy zgasnąć wspomnieniu .

Zespół Wokalny Wiejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach ,,Cztery Pory Roku który działa przy tym ośrodku zapraszał na koncert który odbył się dnia 19 listopada 2017 roku pt.,, Nie pozwólmy zgasnąć wspomnieniu ,, Koncert ten był o godzinie 16 w Domu Kultury w Oleszycach .Oczywiście na ten koncert wstęp był wolny i wszyscy mogli w nim uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby dorosłe , starsze .Motto koncertu była refleksja nad przemijaniem oraz wspomnienia tych osób , które już odeszły i nie ma ich wśród nas Zespół ten chciał przedstawić oraz ocalić od zapomnienia piosenki , które były wykonywane przez wykonawców już nie żyjących .Poprzez ten koncert chcieli pokazać oraz udowodnić innym że pamięć o tych wykonawcach jest cały czas żywa , pamiętamy o nich i przekazujemy młodszemu pokoleniu .Zespół Cztery Pory Roku w tym programie miał za zadanie przekazać jak najrealniej te utwory wykonując je na scenie w Oleszycach .Były to utwory m.in. Marka Grechuty , Anny Jantar , Zbigniewa Wodeckiego , Czesława Niemena .W tym programie uwzględniono również występ taneczny grupy ,,Czerwone Korale oraz dzieci z Oleszyc jak też odbył się fragment kabaretu ,, Dziadek ;W tym programie też była chwila przeznaczona na wieczór poezji Agnieszki Osieckiej .Wojciecha Młynarskiego jak też była prezentacja wierszy własnych wykonanych przez mieszkańców Oleszyc a były to panie Krystyna Czerwiec , Sokół Weronika oraz pan Zdzisław Polak .Wszystko to odbyło się dzięki sponsorom , którzy przyczynili się do pokazania tego wieczoru poezji. Patronem był Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce , Nadleśnictwo Oleszyce , Miejsko Gminny Ośrodek w Oleszycach .Jeszcze przed godziną 16 przed Dom Kultury w Oleszycach zaczęły przybywać samochody przywożąc mieszkańców Oleszyc ale i nie tylko .Była tam również duża grupa mieszkańców z poza terenu Oleszyc .Koncert ten jak widać bardzo zainteresował wszystkich mieszkańców do których dotarła ta wiadomość .Po kilkunastu minutach sala w Domu Kultury zapełniła się po brzegi .gdzie siedzących miejsc zabrakło a pozostali mieszkańcy , którzy przybyli na zobaczenie i wysłuchanie tego koncertu stali na końcu sali czekając na rozpoczęcie .Koncert ten zaczął się punktualnie i wszystkich zebranych na sali przywitała Pani prowadząca jak i też jedna z wielu wykonawców , która brała czynny udział i miała zasługi w zorganizowaniu tego koncertu .Była to wspaniała organizatorka pani Alicja Franus . Bardzo serdecznie wszystkich zebranych przywitała oraz przedstawiła krótki wstęp jak odbywać się będą poszczególne występy programu , który przedstawią . Powiedziała że zaprasza wszystkich uczestników na sali do wspólnego przeżywania tego wydarzenia oraz że ma nadzieję na wieczór pełen miłych wrażeń w muzyczno – poetyckim klimacie przy wspaniałym akompaniamencie skrzypiec , trąbki , gitar , oraz organów .Będąc wśród mieszkańców jako widz na sali czuło się tą atmosferę tego miejsca oraz czasu gdy były wykonywane poszczególne piosenki .Atmosfera wśród ludzi na sali była wspaniała , wszyscy bawili się wspaniale oraz po każdym występie poszczególnych solistów nagradzali je ogromnymi brawami , prosili tez o bis czyli powtarzania piosenki .W związku z brakiem czasu , ponieważ ten koncert przedłużałby się w nieskończoność nie można było wszystkiego powtarzać .Po zakończeniu wszyscy pożegnali tych aktorów , którzy tu występowali gromkimi brawami na stojąco , chcąc w ten sposób Podziękować im za tak wspaniale udany występ . Widać było jak wszyscy , występujący na scenie przed publicznością przeżywają to bardzo. Występ był wspaniały oraz udany i należą się dla całego zespołu tam występującego słowa uznania , szacunku a szczególnie Podziękowania za to wspaniałe odtworzenie tych ról jaki mieli aktorzy .Pragnę również powiedzieć aby to nie był ostatni taki występ a było ich więcej czego życzyłbym sobie jak i wszystkim mieszkańcom Oleszyc oraz okolicznych miejscowości , ponieważ był godny uwagi i zainteresowania .Wszystkich odsyłam do galerii zdjęć wykonanych w czasie tej uroczystości na sali w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Oleszycach .Warto było tam być oraz zobaczyć to wszystko na żywo .A teraz krótka historia Zespołu Cztery Pory Kroku .                                   ZAPRASZAM ..                                                                                                                        W styczniu 2015r. grupa 7 osób z Oleszyc zmotywowana chęcią wspólnego śpiewania oraz pasją propagowania bogatego dorobku polskiej piosenki postanowiła założyć Zespół Wokalny, który po roku swojej działalności przybrał nazwę „ Cztery Pory Roku”. Swoje istnienie Zespół zapoczątkował udziałem w Koncercie kolęd w Oleszycach. Następnym akcentem był udział w uroczystości poświęconej „ Rocznicy Wywózki na Sybir”. Kolejną najbliższą imprezą w której Zespół wystąpił i w większości zorganizował był koncert z okazji Dnia Matki zatytułowany „Tobie Mamo”.Motywem działalności Zespołu „ Cztery Pory Roku” jest różnorodność w doborze repertuaru – co zainspirowało Zespół do samodzielnego organizowania koncertów z różnych okazji. Spełnieniem takiego zamiaru były święta narodowe i rocznice a w szczególności związana z tym chęć propagowania bogactwa polskiej pieśni patriotycznej. I tak na Święto Niepodległości powstał koncert pt.” Nie pozwólmy zgasnąć wspomnieniu”. Następnie Święto Wojska Polskiego dało możliwość trzykrotnego już zorganizowania koncertu pieśni wojskowej i patriotycznej m.in. pt. „ Zwycięży Orzeł Biały” oraz „ Jak długo w Sercach naszych”. Zespół brał także udział w uroczystościach z okazji Święta 3go-Maja. Kontynuacja działalności Zespołu w tej tematyce to także dwukrotny udział w Biesiadzie Piosenki Partyzanckiej w „ Szałasie nad Tanwią” i otrzymanie najpierw II-go a w 2017 I-go miejsca za konkursowe wykonanie piosenki partyzanckiej. Również w „ Spotkaniach Załuskich” Zespół wystąpił kilkakrotnie m.in. z okazji „ Rocznicy Chrztu Polski”, rocznicy pielgrzymki Papieża Jana Pawła II-go do ziemi lubaczowskiej, a także Roku Sienkiewiczowskiego i innych. Kolejnym atutem działalności Zespołu stał się pomysł zorganizowania cyklicznych koncertów związanych niejako z jego nazwą. To zainspirowało do zaaranżowania spektakli słowno-muzycznych z nazwami pór roku w tytułach: „ Wiosna, ach to Ty...”, „ A mnie jest szkoda lata”,” U nas już jesień”, koncert zimowo-karnawałowy „ Cała sala śpiewa”. Dobór repertuaru, oprawa muzyczna i artystyczna, dekorację Zespół realizuje według własnej koncepcji. W koncertach tych oprócz piosenek znajduje miejsce poezja, humor, satyra, prezentowana przez lokalnych twórców; we wszystkich koncertach uczestniczy ze swoimi wierszami lokalna poetka p. Krystyna Czerwiec, czasem gościnnie p. Zdzisław Polak z Starego Dzikowa a także członkowie Zespołu interpretują wybrane utwory poetyckie . Ważną rolę pełni w każdej z tych imprez taniec klasyczny – szczególnie walce wiedeńskie , tango, rumba. fokstrot.W repertuarze Zespołu znajdują się też piosenki folklorystyczne – w większości te śpiewane przez Zespół „Mazowsze” . To pozwoliło na kilkakrotny już udział w gminnym Święcie Plonów w Oleszycach, Cieszanowie i Starym Dzikowie. W lipcu tego roku Zespól wystąpił na Regionalnym Przeglądzie Piosenki Folklorystycznej w Cieszanowie.We wrześniu 2017-go roku podczas Parafialno-Gminnego Święta Plonów Zespół Wokalny „Cztery Pory Roku” został uhonorowany wręczeniem „Krzyża Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej” za m.in. popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość. Zespół „ Cztery Pory Roku” reprezentują nieprzerwanie od prawie trzech lat następujące osoby: Alicja Franus – laborantka, Małgorzata Kościelińska – pracownik gastronomii szkolnej, Teresa Szczygielska – pracownik hali sportowo-rekreacyjnej, Urszula Horeczy – emerytka, Zbigniew Bauer – budowlaniec, czasowo – Stanisław Szawłoga, Łucja Joniec, ostatnio także Mateusz Mędroń, Mateusz Maziarz, Dominika Kulczycka, Wiktoria Babiarz, Ewelina Jabłońska, Tomasz Szawłoga. Zespołowi towarzyszy także zespół instrumentalny: Bartłomiej Maziarz – organy, Piotr Maziarz – akordeon, Dawid Dukacz – gitara ,Mateusz Piliszko-akordeon. Przez okres kilku miesięcy współpracowali z Zespołem także: Pan Wojciech Sosnowski – akordeon i skrzypce i syn Maciej – skrzypce, Pan Grzegorz Górecki – akordeon oraz Pan Marian Kowalski – trąbka i gitara.Udział Zespołu Wokalnego „ Cztery Pory Roku” w imprezach możliwy jest przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Oleszyce, dyrekcją M G O K Oleszyce, wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Oleszyckiej, Nadleśnictwa Oleszyce i czasem w niewielkim stopniu lokalnym sponsorom.

W imieniu swoim oraz wszystkich mieszkańców Dziękujemy tym wszystkim osobom które zorganizowały tak wspaniały koncert godny uwagi oraz zainteresowania mam też nadzieję że będzie więcej tego typu występów na scenie Domu Kultury w Oleszycach .

XVII Narodowy Polski Festiwal Pieśni w Lubaczowie zakończony .
20 Lis 2017

     XVII Narodowy Polski Festiwal Pieśni , Piosenki oraz Poezji Patriotycznej pod nazwą

                                           Bogu i Ojczyźnie .                   Zakończony

W Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie przez trzy dni odbywał się festiwal .Tam były przybliżone postacie wybitnych naszych rodaków ; Józefa Piłsudskiego oraz Tadeusza Kościuszki , też była rozmowa na temat 300 - lecia koronacji Matki Bożej Częstochowskiej W tym festiwalu występowali artyści krajowi jak i lokalni. Wystąpił Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego , Chór GRH Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin , Raper Tadeusz Polkowski , uczniowie LO Lubaczów , oraz inne osoby .Prowadzącymi cały festiwal było małżeństwo Kinga i Arkadiusz Głogowscy , są to wybitni artyści ze scen warszawskich .Należy nadmienić też że w Niedzielę została przekazana jak i poświęcona Chorągiew I Brygady Legionów Polskich , dowodzonej przez Marszałka Józefa Piłsudskiego a fundatorem tego był Marszałek Sejmu Marek Kuchciński .Tam również wtedy wręczono Panu Wiesławowi Kapel – Wójt Gminy Lubaczów – Kombatancki Krzyż Zwycięstwa , Panu Eugeniuszowi Huk członek SSPKIIWŚ – Medal ;Pamięci Tym Co Forsowali Odrę i Nysę Łużycką , Panu Adamowi Antonik członek SSPKIIWŚ – Krzyż Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich Rzeczpospolitej Polskiej. Wniosek na wszystkie te medale zostały przyznane przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Miejsko – Gminne w Lubaczowie ,to wszystko zaakceptował oraz podpisał płk Ryszard Sobierajski – Prezes Zarządu Głównego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie .Odznaczenia te nadaje się za popularyzowanie oraz utrwalanie pamięci o ludziach ich czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej a po jej zakończeniu za wytrwałość jak i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz kombatantów oraz promowaniu jego pięknych tradycji związanych z tym ruchem .Wieczorem odbyła się gala na której wręczono statuetki Bogu i Ojczyznie .Nie można również pominąć listu skierowanego do mieszkańców przez Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyl. Wszystkich zainteresowanych owa uroczystością odsyłam do obejrzenia zdjęć wykonanych podczas jednej z tych uroczystości w Domu Kultury w Lubaczowie.          

   Marszałek                                                         Rzeszów 17.10.2017 rok

     Województwa Podkarpackiego

         Władysław Ortyl

                                     Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie oraz Starostowie

                                               Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo .

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości to ważny dzień dla nas wszystkich .To moment , kiedy wspominamy i nawiązujemy do dziedzictwa państwa polskiego , zrodzonego ponownie w 1918 roku po latach zaborów , niewoli i niszczycielskich działań naszych wrogów . Właśnie wtedy cały naród ruszył z wielkim zapałem i energią do odbudowy Ojczyzny , ciesząc się odzyskaną wolnością i wszystkimi dobrodziejstwami , jakie ten fakt niósł ze sobą .Święto Niepodległości to moment , kiedy przywołujemy nie tylko bohaterów walczących o niepodległą Polskę , którzy oddali dla niej swe życie , ale też wszystkich budowniczych i mężów stanu , którzy rozwijali nasz kraj , tworząc silne filary w gospodarce , nauce oraz innych dziedzinach życia .Czerpiemy też z ich ambitnych postaw , gdyż są dla nas wzorem społecznego zaangażowania , patriotyzmu i oddania najwyższej sprawie , jaką jest dobro Ojczyzny .Świętując po raz 99 odzyskanie niepodległości , myślami jesteśmy już przy przyszłorocznych jubileuszowych obchodach , które wypełnią przestrzeń publiczną całego kraju a także Podkarpacia .Wierzę , że samorządy , instytucje oraz mieszkańcy naszego regionu chętnie włączą się w uczczenie 100 , Rocznicy Odzyskania Niepodległości , nadając jej odpowiednią rangę i uroczysty charakter .W ten sposób oddamy hołd polskim bohaterom , a także wzmocnimy naszą społeczną jedność .Zachęcam wszystkich do włączenia się w jubileuszowe obchody , do społecznej aktywności która przybierając różne formy , będzie wyrażała nasz patriotyzm i przywiązanie do takich wartości jak wolność , niepodległość , bezpieczeństwo .Niech wzorem będą dla nas budowniczy Polski sprzed stu lat ich zapał i energia .Dzisiaj nasz kraj potrzebuje równie dużego zaangażowania , jedności i odpowiedzialności .Są one potrzebne , aby budować dobrobyt , a tym samym wyrażać współczesny patriotyzm .Życzę wszystkim Państwu , aby ten dzień , który jest i powinien być dniem radosnym , był czasem prawdziwego świętowania . Niech stanie się , też okazja do rozmowy w gronie rodziny i przyjaciół o historii Polski i wartościach , na których wspólnie zbudowaliśmy Rzeczpospolitą .

                                                                           Z poważaniem

                                                                                                 Władysław Ortyl

                                                                                                                Podkarpackie

e .  

Obchody Święta Niepodległości w Krowicy Samej .
16 Lis 2017

W dniu 12.11.2017 roku odbyła się uroczystość z okazji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę .Uroczystość ta odbyła się w kościele pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej .Na placu przy kościele zebrali się uczestnicy uroczystości ;władze gminne , strażacy z pocztem sztandarowym , uczniowie szkoły podstawowej , Kombatanci oraz mieszkańcy i zaproszeni goście .Dziewiąta Drużyna Harcerska im Straży Granicznej w Krowicy Samej pod przewodnictwem podharcmistrz Elżbiety Oleszyckiej wprowadziła wszystkich zebranych uczestników do kościoła , gdzie odbył się spektakl słowno muzyczny wykonany przez harcerzy .Następnie rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem ks Mirosława Żur , proboszcza Pawła Kruk , oraz ks podpułkownika dr Eugeniusza Łabisz w intencji 99 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę . Homilię podczas mszy wygłosił ks proboszcz Paweł Kruk .Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy zebrali się przy pomniku na placu kościelnym , gdzie została odmówiona modlitwa w intencji odzyskania niepodległości i pomordowanych mieszkańców przez ks podpułkownika dr Eugeniusza Łabisz .Następnie głos zabrał wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel , który odczytał list od Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyl Wójt podziękował wszystkim uczestnikom za udział w tej uroczystości .Na zakończenie uroczystości zostały złożone wieńce oraz kwiaty pod pomnikiem pomordowanych mieszkańców , przez poszczególne delegacje .Cała uroczystość była transmitowana na żywo przez Katolickie Radio Zamość .Zapraszam wszystkich zainteresowanych tą uroczystością do obejrzenia zdjęć wykonanych w czasie tej uroczystości .

               Marszałek                                                         Rzeszów 17.10.2017 rok

     Województwa Podkarpackiego

         Władysław Ortyl

                                     Prezydenci Burmistrzowie Wójtowie oraz Starostowie

                                               Mieszkańcy Województwa Podkarpackiego

Szanowni Państwo .

Obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości to ważny dzień dla nas wszystkich .To moment , kiedy wspominamy i nawiązujemy do dziedzictwa państwa polskiego , zrodzonego ponownie w 1918 roku po latach zaborów , niewoli i niszczycielskich działań naszych wrogów . Właśnie wtedy cały naród ruszył z wielkim zapałem i energią do odbudowy Ojczyzny , ciesząc się odzyskaną wolnością i wszystkimi dobrodziejstwami , jakie ten fakt niósł ze sobą .Święto Niepodległości to moment , kiedy przywołujemy nie tylko bohaterów walczących o niepodległą Polskę , którzy oddali dla niej swe życie , ale też wszystkich budowniczych i mężów stanu , którzy rozwijali nasz kraj , tworząc silne filary w gospodarce , nauce oraz innych dziedzinach życia .Czerpiemy też z ich ambitnych postaw , gdyż są dla nas wzorem społecznego zaangażowania , patriotyzmu i oddania najwyższej sprawie , jaką jest dobro Ojczyzny .Świętując po raz 99 odzyskanie niepodległości , myślami jesteśmy już przy przyszłorocznych jubileuszowych obchodach , które wypełnią przestrzeń publiczną całego kraju a także Podkarpacia .Wierzę , że samorządy , instytucje oraz mieszkańcy naszego regionu chętnie włączą się w uczczenie 100 , Rocznicy Odzyskania Niepodległości , nadając jej odpowiednią rangę i uroczysty charakter .W ten sposób oddamy hołd polskim bohaterom , a także wzmocnimy naszą społeczną jedność .Zachęcam wszystkich do włączenia się w jubileuszowe obchody , do społecznej aktywności która przybierając różne formy , będzie wyrażała nasz patriotyzm i przywiązanie do takich wartości jak wolność , niepodległość , bezpieczeństwo .Niech wzorem będą dla nas budowniczy Polski sprzed stu lat ich zapał i energia .Dzisiaj nasz kraj potrzebuje równie dużego zaangażowania , jedności i odpowiedzialności .Są one potrzebne , aby budować dobrobyt , a tym samym wyrażać współczesny patriotyzm .Życzę wszystkim Państwu , aby ten dzień , który jest i powinien być dniem radosnym , był czasem prawdziwego świętowania . Niech stanie się , też okazja do rozmowy w gronie rodziny i przyjaciół o historii Polski i wartościach , na których wspólnie zbudowaliśmy Rzeczpospolitą .

                                                                           Z poważaniem

                                                                                                Władysław Ortyl

                                                                                                               Podkarpackie

Wycieczka zorganizowana przez Koło Diabetyków w Lubaczowie.
23 Paź 2017

Pani Przewodnicząca Koła Diabetyków  z Lubaczowa Stanisława Woszczak zorganizowała wycieczkę po kraju dla wszystkich , którzy chcieliby skorzystać z wyjazdu i czuli że mogą jechać znosząc trudy podróży .Była to wycieczka kilku dniowa dla członków tego koła Zaczynała się zbiórką pod Domem Kultury w Lubaczowie i przejazdem autokarem do Szczecina .W Szczecinie było zwiedzanie miasta , Wały Chrobrego Zamek Książąt Pomorskich , Stare Nowe Miasto , Katedra z wieżą widokową , Brama Portowa , Jasne Błonie z pomnikiem Jana Pawła II , pomnik Czynu Polaków , potem był przejazd na wybrzeże do Międzyzdrojów .Następnie wycieczka pojechała do Kamienia Pomorskiego gdzie było zwiedzanie rynku Kamienia Pomorskiego zbudowanego w XIII w oraz Gotyckiego Pałacu Biskupów , następnie przejazd do Świnoujścia tam zwiedzanie Muzeum Twierdzy , Latarnia Morska , przeprawa promowa , zwiedzanie Wiatraków oraz Fordu Anioła , Muszla Koncertowa , Kościół Chrystusa Króla , Szlak Nadmorski .Po wszystkim nastąpił przejazd do Bydgoszczy a tam zwiedzanie starego miasta , Skwer na Wyspie Młyńskiej , Wenecja Bydgoska , Opera Nowa , Kościół pw. Św Apostołów Piotra i Pawła , Rzeżba przechodzący przez rzekę człowiek , Bazylika Mniejsza pw .Św .Wincentego Paula , Filharmonia Pomorska Pomnik Wolności .po wszystkim przejazd do Lichenia oraz udział w apelu .Na zakończenie kilku dniowych wojaży zbiórka przed autokarem i powrót do domu czyli Lubaczowa Wycieczka była wspaniała i należą się słowa uznania dla pani z Koła Dietetyków oraz Podziękowania za zorganizowanie owej wycieczki .Atmosfera na wycieczce była wspaniała i nie zapomniane widoki można było zobaczyć. Chciałbym aby ta pani Stanisława Woszczak działała tak prężnie organizując tego typu wycieczki ale i nie tylko to .Organizuje różnego typu spotkania oraz różne uroczystości związane z ich działalnością jaką prowadzą .Należą się tej pani gratulacje oraz Podziękowania za ta działalność .Zainteresowanych tą wycieczką odsyłam do zdjęć wykonanych na tej wycieczce. Pragnę również poinformować wszystkich zainteresowanych galerą zdjęć że będą to zdjęcia dawane na moją stronę internetową kilka razy ponieważ jest ich tak dużo że zmuszony jestem dawać częściami te fotografie z tych miejsc gdzie byliśmy .A uzbierało się i wykonałem bardzo dużo fotografii gdzie nie da się na raz wrzucić do neta i na stronę Dziękuję pani Przewodniczącej Koła Dietetyków Stanisławie Woszczak za zaproszenie mnie do udziału w tej wycieczce .Zegarlicki Roman

Wycieczka do Zamku Kozłówka , Nałęczów .
11 Paź 2017

                                  Wycieczka do Zamku Kozłówka oraz Nałęczowa

Horyniec Zdrój jest to miejscowość położona na Podkarpaciu w przepięknym masywie leśnym oraz wśród łąk jak też posiada jedyne w Europie naturalne źródła siarki oraz borowiny Działają tutaj 3 Sanatoria , które przyjmują ludzi na leczenie z całego świata .Mają możność leczenia wszelkiego rodzaju schorzeń .W Horyńcu Zdroju znajduje się też bardzo prężnie działające Stowarzyszenie Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów pod przewodnictwem pana Stanisława Szymeczko , który dba o tą organizację jak też organizuje bardzo dużo imprez dla tych wszystkich uczestników , którzy należą do Stowarzyszenia Ostatnio Przewodniczący zorganizował wycieczkę , jedną z wielu do Zamku w Kozłówce jak też do Sanatorium w Nałęczowie .Wycieczka ta była wspaniałą przygodą dla tych wszystkich którzy w niej uczestniczyli oraz mogli zwiedzić te miejsca gdzie jeszcze nigdy tam nie byli Pogoda była wspaniała i dopisała tym , którzy uczestniczyli w owej wycieczce Zainteresowanych owa wycieczką odsyłam do zdjęć wykonanych w dniu wycieczki .Panu Przewodniczącemu Stanisławowi Szymeczko należą się gratulacje oraz Podziękowania za wszystkie imprezy jakie organizuje .Imprezy przygotowane są profesjonalnie , pan Przewodniczący zna się na organizowaniu takich wyjazdów lub zaproszeń odpowiednich osób do spotkania z członkami Stowarzyszenia na różnego rodzaju prelekcje lub rozmowy przy herbacie czy kawie na świetlicy .Życzymy panu Przewodniczącemu dalszej owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów .

Tarnogród 24.09.2017 rok.Brama Korchowska .
06 Paź 2017

Uroczystości w Bramie Korchowskiej 24.09.2017 roku

W dniu 24.09.2017 roku przed Domem Kultury w Tarnogrodzie spotkali się mieszkańcy Tarnogrodu , Kombatanci ,władze Gminne , młodzież szkolna oraz ci którzy chcieli uczestniczyć w obchodach 78 Rocznicy mordu w Bramie Korchowskiej .Organizatorem tych uroczystości był Społeczny Komitet Obchodów , Burmistrz Tarnogrodu oraz Tarnogrodzki Dom Kultury         Wrześniowe wydarzenia w Bramie Korchowskiej to bardzo ważna uroczystość dla wszystkich mieszkańców Tarnogrodu jak również mieszkańców innych miejscowości należących do Tarnogrodu .Wszyscy , którzy stawili się przed Dom Kultury przemaszerowali do kościoła na mszę św. Na czele szła orkiestra strażacka grając pieśni patriotyczne .Msza św odbyła się w intencji ojczyzny , za poległych żołnierzy , osoby cywilne , mieszkańców Tarnogrodu oraz wszystkich uczestniczących w tej uroczystości .Po wejściu do kościoła przed mszą św pan Dyrektor           Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie Jerzy Skubisz odczytał krótką historię tych wydarzeń .        


Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie – takimi słowami kończy swoją opowieść Jan Sobolewski, bohater III części Dziadów Adama Mickiewicza, relacjonując współwięźniom deportację studentów ze Żmudzi. Ostatnie słowa tej opowieści powinny być dzisiaj mottem dla wszystkich, którzy czują potrzebę pielęgnowania pamięci o tych, którzy na przestrzeni wieków ponieśli męczeńską śmierć tylko dlatego, że byli Polakami.

Sowiecka agresja na Polskę 17 września 1939 r. jest tego najtragiczniejszym dowodem.                   Ta rocznica, która bardzo powoli przebijała się do świadomości współczesnych Polaków, zawsze była w cieniu tego, co wydarzyło się 1 września – datę wybuchu II wojny światowej czczono przecież wyłącznie w kontekście agresji niemieckiej. Napaść sowietów przedstawiana zaś była jako “wkroczenie Armii Czerwonej” na zachodnią Białoruś i zachodnią Ukrainę, nie zaś na polskie Kresy Wschodnie.

Echo tej propagandy pobrzmiewało w wielu kręgach niemal do 1989 roku, kiedy to przemiany polityczne w naszym kraju stworzyły możliwość składania wszystkich świadectw                     o prawdzie historycznej związanej z doświadczeniami II wojny światowej. Ta prawda dotycząca wydarzeń na naszej wschodniej granicy była często przemilczana a nawet fałszowana.

W ciąg faktów historycznych związanych z agresją Rosji sowieckiej na Rzeczpospolitą, walczącą z wojskami III Rzeszy, wpisane jest i nasze miasto a idea upamiętnienia tych wydarzeń dotarła do Tarnogrodu w roku 1996 z Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych poprzez Pana Ryszarda Mulawę. Wtedy to bowiem postanowiono ufundować pomnik poświęcony pamięci jeńców wojennych – oficerów i podchorążych, wziętych do niewoli w Tarnogrodzie w dniu         28 września 1939 roku.

Całe wydarzenie, którego pamięć dzisiaj czcimy, rozegrało się w Bramie Korchowskiej.   W tym miejscu, gdzie dzisiaj stoi pomnik, żołnierze bolszewickiej Armii Czerwonej rozbroili         i wzięli do niewoli około 40 oficerów i podchorążych oddziału ośrodka zapasowego 14 Dywizji Piechoty Armii Poznań, którym dowodził major Adam Solski. Oto jak te wydarzenia opisuje on               w swoim pamiętniku:

28.09.
Godzina 11.50. Szpica zatrzymana przez sowieckie wojska w Tarnogrodzie. Dzików — zakwaterowanie w stodole po 8 kilometrach marszu do Różańca, skąd podwodami do Dzikowa. W Dzikowie po dłuższym postoju przed urzędem pocztowym — przejście do stodoły na słomę jęczmienną. Po dwóch godzinach spania zorganizowani w grupy i marsz do Cieszanowa.

 

Major Adam Solski podobnie jak 4,5 tys. polskich oficerów został uwięziony w obozie                     w Kozielsku a następnie rozstrzelany w lesie katyńskim. W prowadzonym pamiętniku major Solski notował wszystkie ważniejsze wydarzenia ze swojej półrocznej niewoli. W innym miejscu pod datą pisze:

20.01

Dziś o godzinie 6,00 minęło pięć miesięcy od chwili wyjazdu. (...) Dziś mija cztery miesiące                   (o godzinie 11,55) od chwili dostania się w ręce wojsk bolszewickich w Tarnogrodzie nad Tanwią. Pobyt nasz bez zmian.

Wszyscy wzięci do niewoli w Tarnogrodzie oficerowie zostali zamordowani w Katyniu                     na początku kwietnia i maja 1940 roku przez radziecki NKWD. Trzy lata później w roku 1943 ciało majora zostało w lesie katyńskim odkopane – znaleziono wówczas przy nim ten bezcenny pamiętnik – dzisiaj jedyny świadek jego tragicznych przeżyć. Ostatni zapis na pożółkłych               i przesiąkniętych krwią kartkach pamiętnika brzmi:

9.04

Piata rano. Od świtu dzień rozpoczął się szczególnie. Wyjazd karetką więzienną w celkach (straszne!). Przywieziono nas gdzieś do lasu; coś w rodzaju letniska. Tu szczegółowa rewizja. Zabrano mi zegarek, na którym była godzina 6,30. Pytano mnie o obrączkę, którą (...). zabrano ruble, pas główny, scyzoryk(...)

Na liście katyńskiej wśród tysięcy zamordowanych oficerów znajdują się nazwiska osób bezpośrednio związanych z Tarnogrodem. Byli to: mjr Kazimierz Kraczkiewicz, ppor. Edmund Seroka, por. Arkadiusz Kuźmiński oraz st. posterunkowy Feliks Radomski. Urna z ziemią katyńską, w którą wsiąkała krew rozstrzelanych polskich oficerów, została w roku 1996 wmurowana                         w pomnik znajdujący się dzisiaj w Bramie Korchowskiej.

Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie

niech te słowa Papieża Św. Jana Pawła II będą dzisiaj mottem naszego uczestnictwa w tej Mszy Św. oraz obchodów 78 rocznicy wydarzeń wrześniowych w Bramie Korchowskiej.

                                                            

                                                       Janusz Skubisz Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Tarnogrodzie    
 

Po zakończeniu rozpoczęła się msza św , którą celebrował ks. dziekan Jerzy Tworek oraz ks Grzegorz Pruszkowski a msza św odprawiona została w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Tarnogrodzie .Ksiądz dziekan przywitał wszystkich zebranych na tej uroczystości i wspomniał o tragedii jaka miała tu miejsce 78 lat temu .Po zakończonej mszy św wszyscy zebrani przeszli pod pomnik w Bramie Korchowskiej gdzie odbywały się dalsze uroczystości Całą tą uroczystość prowadziła pani Dyrektor Domu Kultury w Tarnogrodzie Renata Ćwik Orkiestra była z Tarnogrodu a kapelmistrzem jej jest Grzegorz Szteinmiller .Pod pomnikiem głos zabrał Burmistrz Tarnogrodu Eugeniusz Stróż również przemawiał tam pan Generał Jan Ryba .Po zakończonych przemówieniach osoby zasłużone otrzymały wyróżnienia , dyplomy , medale na rzecz tego wydarzenia jakie miało tu miejsce w Bramie Korchowskiej .Na zakończenie uroczystości pod pomnikiem poszczególne delegacje złożyły wieńce , kwiaty zapalono znicze a potem została oddana salwa honorowa na cześć pomordowanych .W tych uroczystościach nie można też zapomnieć o żołnierzach , którzy pełnili wartę honorową przy pomniku i uczestniczyli w tych uroczystościach .Byli to żołnierze ze Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej – 24 Jarosławska Dywizja Piechoty – Garnizonu Jarosław Młodzież szkolna z Tarnogrodu przedstawiła , krótki program słowno – muzyczny na zakończenie uroczystości .Był to program związany z wydarzeniami dotyczącymi mordu 24 Września 1939 roku .Po zakończonych uroczystościach Burmistrz Tarnogrodu zaprosił wszystkich na skromny poczęstunek .Dla wszystkich , którzy przyczynili się do zorganizowania tak doniosłej uroczystości należą się słowa uznania i podziękowania Jest to prawdziwa lekcja historii dla młodzieży jak również szacunek dla tych wszystkich , którzy zginęli .Należy o takich miejscach i tragediach przypominać a przestrzegać innych aby nigdy do tak okrutnych morderstw nie doszło .Zainteresowanych uroczystością w Tarnogrodzie odsyłam do zdjęć z tej uroczystości wykonanych w dniu 24 września 2017 roku .Zegarlicki Roman

Strona 1 z 9

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online