Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
17.09.2017 rok. Rekonstrukcja bitwy pod Tomaszowem Lubelskim 1939 roku.
19 Wrz 2017

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski oraz Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk Biskup Polowy Wojska Polskiego ks. dr Józef Guzdek Zapraszali na największą w Polsce historyczną rekonstrukcję kawaleryjską kampanii wrześniowej 1939 roku bitew pod Tomaszowem Lubelskim , która została pokazana dnia 17.09.2017 roku .

Kiedy nastąpiła agresja na Polskę przez wojska niemieckie to polska nie była na wojnę przygotowana .Siły wojsk niemieckich bez trudu przełamywały opór wojsk polskich przesuwając się w głąb kraju bez najmniejszych oporów naszego wojska .Wojska niemieckie bardzo szybko dotarły do Zamościa oraz Tomaszowa Lubelskiego był to 13 wrzesień 1939 roku .Niemcy okrążyli całą Lubelszczyznę i zamykali pierścień okrążeniowy tych miejscowości .W tej sytuacji część armii gen. Piskora a dowodzona przez pułk .Stefana Roweckiego rozpoczęła odwrót w kierunku południowo wschodnim , chciała połączyć się z Armią Kraków ,chciała przejść do części wschodniej polski .Aby to dokonać trzeba było przełamać pierścień okrążenia wojsk niemieckich .Dowódca Armii Kraków gen Brygady Antonii Szelling zaproponował aby przedostać się w kierunku Narola a gen Piskor na Tomaszów Lubelski .Myśleli ci dowódcy że uda im się uratować wojsko i wydostać z okrążenia .Gen Piskor zdecydował kierunek na Tomaszów oraz Bełżec przekazując rozkazy Brygadzie pułk. Raweckiego , który atakując Niemców z zaskoczenia przełamie obronę niemiecką i opanuje miasto. W dniach 18 – 20 września 1939 roku nastąpiło natarcie wojsk polskich pod Tomaszowem Lubelskim gdzie uczestniczyła największa grupa wojsk polskich Zgrupowanie to liczyło ;11 kompania czołgów rozpoznawczych , 12 kompania czołgów lekkich , szwadron czołgów rozpoznawczych TKS , dwa plutony czołgów rozpoznawczych TKS , jak też zgrupowanie dywizji pancernej mjr. Stanisława Majewskiego , 11 dywizja pancerna oraz pozostałości 33 dywizji pancernej Władysława Łubieńskiego , 62 samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych kpt. Stanisława Szapkowskiego , 22 czołgi 1 batalionu pod dowództwem kpt. Stanisława Kossobudzkiego razem 80 wozów bojowych .17 września w okolicach Rudki pod Zwierzyńcem zlikwidowano większość samochodów a było ich około 300 .Paliwo z tych samochodów przelano do wozów pancernych .Kiedy toczyły się zacięte walki z wojskami niemieckimi , 20 września stwierdzono że nie można już walczyć z przeważającymi wojskami niemieckimi bo kończy się amunicja oraz paliwo do wozów pancernych .Dowódca stwierdził że szkoda rozlewu krwi .Pułk Stefan Rowecki wydał rozkaz swoim podkomendnym aby zniszczyć sprzęt oraz ciężką broń , podzielić się na małe grupy i próbować przedrzeć się lasami do granicy węgierskiej lub rumuńskiej .Powiedział że sam będzie próbował przedostać się do Warszawy .20 września o godzinie dziesiątej dwadzieścia radiostacja tych wojsk nadała ostatni komunikat do wojsk niemieckich gdzie informowano wojska niemieckie stacjonujące na Tarnawatce że wyczerpały się środki obrony i gen .Tadeusz Piskor informuje niemieckie dowództwo o przerwaniu walk i kapitulacji. Był to ostatni komunikat a później tą radiostację zniszczono .Bitwa ta zakończyła się klęską naszych wojsk choć wojna toczyła się nadal poza terenem .Uroczystość ta rozpoczęła się mszą św .Msza św została odprawiona w intencji wszystkich poległych .za ich rodziny oraz znajomych mieszkańców , którzy przybyli na tą uroczystość wraz z władzami jak też zaproszonymi gośćmi na tą uroczystość .Po mszy odbyły się krótkie powitania wszystkich zaproszonych gości oraz krótkie przemówienia .Po tych przemówieniach rozpoczęto przygotowania do inscenizacji bitwy pod Tomaszowem Lubelskim .Po zakończonej inscenizacji wszystkim uczestnikom Podziękowano za udział w tych uroczystościach , którzy brali udział w inscenizacji wręczono pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania. Wszystkich zainteresowanych tą tak piękną uroczystością odsyłam do fotografii zrobionych w czasie tych uroczystości .Pragnę Podziękować wszystkim tym , którzy przyczynili się do organizacji tej wspaniałej rekonstrukcji oraz pięknej uroczystości .Z-ca Prezesa SSPKIIWŚ Zegarlicki Roman na Województwo Podkarpacko – Lubelskie .  

78 Rocznica ataku samolotów niemieckich na stację kolejową w Werchracie .
13 Wrz 2017

       78 -- Rocznica ataku samolotów niemieckich na stację kolejową w Werchracie

W Werchracie odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych 122 żołnierzy , kolejarzy , oraz osób cywilnych .Jest to już 78 rocznica tego mordu .Uroczystość odbyła się 10 września 2017 roku .Rozpoczęła się mszą św .w kościele w Werchracie o 11 .Msza św została odprawiona w intencji wszystkich pomordowanych za osoby uczestniczące w tych uroczystościach oraz za rodziny pomordowanych .Mszę św w kościele pod wezwaniem parafia Świętego Józefa Robotnika odprawił proboszcz tej parafii ks. Tomasz Kielar .Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik poległych w Werchracie gdzie odbędą się dalsze uroczystości .Przy pomniku odbyła się modlitwa za pomordowanych a później poświęcenie pomnika , który został doprowadzony do stanu faktycznego jak powinien wyglądać .Zostały przy nim ukończone prace Wszystkich pod pomnikiem powitał pan Dyrektor Domu Kultury w Horyńcu Zdroju pan Janusz Urban , który równocześnie prowadził uroczystości . ..Następnie odbyły się krótkie przemówienia a po zakończeniu wręczono odznaczenia .Tam też wystąpiła młodzież szkolna która wykonała program słowno muzyczny a była to młodzież ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju .Jak mówiono w przemówieniach pod pomnikiem że jest to duża tragedia jeśli chodzi o wydarzenia wojenne związane z ziemią Horyniecką .12 .września 1939 roku tu właśnie w Werchracie rozegrała się ta tragedia .Gdzie samoloty niemieckie Luftwaffe zbombardowały stację kolejową w Werchracie , znajdował się pociąg z żołnierzami oraz zaopatrzeniem i amunicją .Zginęło 122 osoby , które znajdowały się w pociągu i nie tylko .Na uroczystość zostali zaproszeni Wójt Gminy Horyniec Zdrój Robert Serkis ,Radni Powiatu Lubaczowskiego oraz Gminy , Delegacje Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Wojewódzki z Lublina Prezes Henryk Czerkas , Zarząd Okręgowy w Przemyślu z Prezesem Henrykiem Burdoń oraz panią Katarzyną Babis , Zarząd Miejski z Kraśnika z Prezesem Janem Grytą , oraz Zespół Kombatantów ;Kolorowa Jesień ;,Zarząd Miejsko Gminny w Lubaczowie z Z-ca Prezesa Eugeniuszem Huk ,Zarząd Gminy w Horyńcu Zdroju z Prezesem , Z—ca Prezesa oraz członkami , Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej okręgu podkarpacko – lubelskiego , Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Zarząd Główny z Prezesem panią Małgorzatą Kowalczyk oraz panem Tadeuszem Kowalczyk ,Zarząd Okręgowy w Lubaczowie z Prezesem Tadeuszem Antonik , Dowódca Jednostki Wojskowej z Niwek pan Piotr Dobrowolski , Funkcjonariusze Straży Granicznej z Horyńca Zdroju , Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ; Wrzesień 39 ; z Lublina na czele z Prezesem Andrzejem Gładyszem pracownikiem naukowym na KUL , panią Dominikę Wojtowicz z Komendy Policji Powiatowej w Lubaczowie , Drużyna Harcerska z Suśca wraz z panią harcmistrz Anną Rojek , harcmistrz pani Teresa Wojtyszyn z harcerzami Horyniec Zdrój , Pracownicy Sekcji Eksploatacji PKP Przemyśl z Naczelnikiem Wiesławem Wojtowiczem , Janem Fałtą , Pracowników Nadleśnictwa Lubaczów , delegacje z zakładów pracy Gminy Horyniec Zdrój , mieszkańców parafii Werchrata oraz młodzież , wszystkie poczty sztandarowe .

                                

                              A teraz krótka historia tego pomnika w Werchracie .

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej na woj. podkarpacko – lubelskie okręg roztoczański w Horyńcu Zdroju jako organizacja kombatancka w 2015 roku zajęła się nie ukończonym pomnikiem koło stacji kolejowej w Werchracie gdzie 12 września 1939 roku podczas nalotu niemieckiego lotnictwa na składy pociągu osobowo – towarowego wiozącego zaopatrzenie , broń , żywność dla żołnierzy Wojska Polskiego stacjonującego w Rawie Ruskiej oraz osoby cywilne , żołnierzy , kolejarzy , obsługa pociągu .Aby nadać wygląd pomnikowi taki jaki ma dzisiaj Stowarzyszenie wykonało następujące czynności , wystąpiło z pismem w 2015 roku , 2016 roku , 2017 roku do Dyrektora PKP SA w Rzeszowie pana Mieczysława Borowiec z prośbą o pozwolenie wejścia na teren kolei oraz pomoc w ukończeniu pomnika wraz z propozycją projektu .Na bieżąco uzgodniono prace z Naczelnikiem w Przemyślu oraz jego przedstawicielem na rejon lubaczowski z panem Januszem Fałtą , uporządkowano zarośnięty dojazd około 300 m , teren wokół pomnika z zarośli . Wycięto część drzew oraz gałęzi zasłaniających pomnik , wykoszono chwasty na nasypie kolejowym i dojeżdzie . Wszystko to Dzięki zaangażowaniu pana Tomasza Patałach – Serdeczne Dzięki należą się teraz panu , wykonano miedzianego orła z lat przedwojennych za kwotę około 1000 zł – członkowie Stowarzyszenia zbierali miedz , dużą pomoc okazał Stanisław Wasylowski , Cołta Władysław już nie żyjący członek Stowarzyszenia . Połączono górną część pomnika betonem gdzie nie widać występujących drutów , pomnik nabrał zespolony kształt , nawiązano kontakt z pracownikiem naukowym KUL w Lublinie Andrzejem Gładyszem , który na podstawie zapisów znajdujących się w archiwach IPN Zamość oraz innych archiwach IPN ustalono na podstawie zapisów niemieckich pilotów datę nalotów niemieckich samolotów na 12 września 1939 roku , IPN Zamość podaje liczbę poległych 124 osoby w tym na podstawie identyfikatorów znane jest nazwisko maszynisty i jednego żołnierza oraz niemieckich pilotów , którzy to zrzucili bomby na Werchratę . Rok temu w tych uroczystościach właśnie tu pod pomnikiem w Werchracie uczestniczyła rodzina maszynisty , która dowiedziała się o jego śmierci w tym miejscu , wykonano tablice informacyjne o położeniu pomnika , utwardzono teren przyległy do pomnika , zorganizowano 2 uroczystości patriotyczno – religijne w 2015 , 2016 roku .Nasze Stowarzyszenie Dziękuje wszystkim osobo zaangażowanym w doprowadzeniu pomnika i terenu przyległego do obecnego stanu , za swą pracę oraz działalność na rzecz Stowarzyszenia .tych którzy przyczynili się wyróżniono je odznaczeniami i dyplomami .Pozostaje tylko do wykonania nowa tablica na pomnik po ustaleniu nowych danych z IPN .Dziękujemy Wójtowi Gminy za duże zaangażowanie się w organizację dzisiejszej uroczystości , w obecnej chwili pomnik jest często odwiedzany przez turystów i kuracjuszy z Horyńca Zdroju .                                          

                                                                           Zarząd Stowarzyszenia SPKIIWŚ

                                                                       OKRĘG PODKARPACKO – LUBELSKI

Wszystkich zainteresowanych tą przepiękną uroczystością w Werchracie odsyłam do zdjęć wykonanych właśnie na tej uroczystości .Uroczystość odbyła się dnia 10 września 2017 roku .Z—ca Prezesa Zegarlicki Roman SSPKIIWŚ OKRĘGU PODKARPACKO – LUBELSKIEGO .

97 Rocznica Bitwy Pod Komarowem .    27.08.2017 rok
29 Sie 2017

                                      97 Rocznica Bitwy pod Komarowem

Komarów – Osada jest to miejscowość w woj Lubelskim a powiecie Zamojskim. W Komarowie były dwie duże bitwy. Pierwsza była w czasie I Wojny Światowej od 23 sierpnia do 1 września 1914 roku , wtedy wojska austro – węgierskie właśnie pokonały armię rosyjską II natomiast była w sierpniu 1920 roku gdzie wojska polskie pod dowództwem Juliusza Rómmla stoczyły walkę z bolszewicką armią konną Semiona Budionnego .31 sierpnia pod Komarowem dywizje jazdy polskiej wyszły zwycięsko z tej bitwy pokonując wrogie wojska Podczas wojny Osada była dwa razy napadana przez wojska hitlerowskie (14 grudnia 1942 roku , 17 stycznia 1943 roku ).Wtedy zgięło tu 51 osób w tym 16 kobiet oraz 3 dzieci .Wysiedlono Komarów w grudniu 1942 roku .Ta ludność znalazła się w obozach śmierci , Zamość a w to miejsce przywieziono ludność z Niemiec , Besarabii , Chorwacji .Z tej miejscowości pochodzą też dwaj dowódcy Armii Krajowej , major Zenon Jachymek , ps . Wiktor , oraz Hieronim Białowolski .Oni walczyli z niemieckimi barbarzyńcami jak i bandami UPA .Major Jachymek został przez komunistyczne władze skazany na śmierć .

                         Ku pamięci poległych żołnierzy w Wolicy Śniatyckiej .

Uroczystość rozpoczęła się dnia 27.08.2017 roku koncertem religijno – patriotycznym wykonanym przez młodzież szkolną z chóru Pasjonat działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie .Po zakończeniu koncertu odprawiona została polowa msza św Odbyła się tez ceremonia wojskowa i powitanie wszystkich gości przybyłych na tą uroczystość , były również przemówienia okolicznościowe wraz z wręczeniem odznaczeń dla zasłużonych .Kiedy zakończono wręczanie odznaczeń odczytany został apel poległych , gdzie oddano salwę honorową ku czci wszystkich pomordowanych .Msza św . odbyła się w intencji poległych , wszystkich rodzin oraz tych którzy uczestniczyli w uroczystościach .Następnie pod pomnikiem poległych złożono wieńce , kwiaty zapalono znicze w hołdzie pamięci tych którzy tu spoczywają .Potem nastąpiła część artystyczna wykonana przez młodzież ze Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Komarowie – Osadzie .Tu również na tych uroczystościach była orkiestra Dęta działająca przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komarowie – Osadzie .Były tez pokazy musztry wojskowej oraz wyszkolenia wojskowego .Na placu przed sceną można było również obejrzeć sprzęt wojskowy i tez porozmawiać na różne tematy wojskowe i nie tylko .Punktem również bardzo ważnym na tych uroczystościach była zbiórka krwi ratująca życie tym którzy jej potrzebują Chwała tym wszystkim , którzy zaangażowali się w przygotowanie tych uroczystości i zebranie krwi , której bardzo w naszym kraju brakuje. Głównym patronem tych uroczystości był Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda .Na zakończenie wszyscy zebrani zostali zaproszeni na skromny poczęstunek oraz można było porozmawiać ze spotkanymi tam osobami na różne tematy .Po poczęstunku wszyscy zebrani oraz goście zaproszeni udali się w miejsce gdzie odbyła się rekonstrukcja wydarzeń bitwy pod Komarowem w Wolicy Śniatyckiej .

               Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

                               Rada Gminy   Wójt Gminy Komarów – Osada

                                    3 Zamojski Batalion Zmechanizowany

                                       2 Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy

                                         Mają zaszczyt zaprosić Pana Generała Henryka Dziudka

                   Na uroczyste obchody Zwycięskiej Bitwy Kawalerii Polskiej w wojnie

                                             polsko – bolszewickiej w 1920 roku .

Uroczystość odbędzie się w miejscu pamięci w Wolicy Śniatyckiej w dniu 27.08. 2017

                                                                Zapraszamy .

Wszystkim tym którzy zaangażowali się w przygotowaniu tej uroczystości należą się słowa uznania oraz Podziękowania w trud pracy jaki włożyli przygotowując tak wspaniałą uroczystość .Zainteresowanych odsyłam do galerii fotografii wykonanych na tej uroczystości

Z-ca Prezesa SSPKIIWŚ okręgu podkarpacko – lubelskiego Zegarlicki Roman .

Pamięć o wymordowanych mieszkańcach Nowin Horynieckich .
25 Sie 2017

                                                 Nowiny Horynieckie 20.08.2017 rok

Wśród pięknych lasów nie daleko Horyńca znajduje się miejscowość Nowiny Horynieckie. Jest ona pięknie wkomponowana w teren gdzie większość domów stoi przy trakcie głównej drogi. Właśnie też obok jednej z dróg znajduje się pomnik pomordowanych mieszkańców Nowin Horynieckich oraz też innych miejscowości .Tu przed laty rozegrała się tragedia a dokładnie 73 lata temu .W tamtym okresie bandy UPA w bestialski sposób napadli na wioskę gdzie wymordowali mieszkańców tej wioski nie zważając nawet na dzieci .Mordowali wszystkich , którzy zostali złapani a wioskę spalono .Dziś właśnie pod tym pomnikiem pomordowanych spotykamy się po to by oddać im hołd oraz upamiętnić te ofiary bestialskich mordów .Chcemy też w ten sposób przekazać młodemu pokoleniu jakie tragedie wydarzyły się w tamtych czasach na naszych ziemiach .W jak okrutny sposób niemieccy okupanci wraz z ukraińskimi bandami mieli wszystkich mordować tylko że byli to ludzie polskiego pochodzenia lub byli polakami .O tym trzeba pamiętać i przypominać światu naszą historię , nigdy o niej nie zapominać .Jest to szacunek oraz hołd składany tym pomordowanym przez ludzi jeszcze żyjących a także przez młode pokolenie aby innych przestrzegać .Wszystkim tym , którzy by chcieli doprowadzić kraj do wojny , ku przestrodze .Pod pomnik licznie przybyli mieszkańcy Nowin Horynieckich ale było też bardzo dużo ludzi spoza terenu Horyńca .Część ludzi zgromadzona przed pomnikiem byli to kuracjusze oraz wczasowicze , którzy przebywają na terenie Horyńca .Po informacjach że takie uroczystości mają miejsce w Nowinach Horynieckich bardzo chętnie przybyli na tą uroczystość , aby w niej uczestniczyć .Tu również przybyli goście zaproszeni jak też władze gminne , powiatowe , wojewódzkie .Licznie przybyła też młodzież szkolna ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju , harcerze oraz żołnierze wojska polskiego , kombatanci .młodzież z Gimnazjum w Horyńcu Zdroju Uroczystość rozpoczęła się o godz.11 . odegraniem Hymnu Państwowego .Potem głos zabrał prowadzący tą uroczystość Adam Gudz mieszkaniec Nowin Horynieckich .On wszystkich pod pomnikiem powitał ;panią pedagog Agatę Nesterak wraz z młodzieżą szkolną są to absolwenci i uczennice z Gimnazjum , młodzież ta również przedstawiła krótki słowno muzyczny spektakl przygotowany na tą uroczystość , młodzież ze szkoły podstawowej ,pana Wójta Gminy Roberta Serkisa wraz z zastępcą panem Wurzyńskim Januszem , Przewodniczącego Rady Gminy Grzegorza Wożnego , harcerzy z Horyńca Zdroju z panią harcmistrz Teresą Wojtyszyn , pana pułkownika Piotra Merta ,dowódcę jednostki wojskowej w Niwkach Horyniekich pana majora Piotra Dobrowolskiego , panią Dorotę Rachwalik dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Radną Powiatową , pana radnego Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Nepalskiego i mieszkańca tej miejscowości pana Wiesława Huk wice Starostę powiatu Lubaczowskiego , ks .Waldemara Czerwonka proboszcza naszej parafii , ks. Marcina Załuskiego z Ugandy , który uczestniczył we mszy św .sprawowanej w intencji ofiar pomordowanych mieszkańców , mieszkańców jeszcze żyjących oraz wszystkich przybyłych i uczestniczących w tych uroczystościach .witam Kombatantów z Lubaczowa wraz z Prezesem Tadeuszem Antonikiem oraz członkiem Antonikiem Adamem , witam również SSPKIIWŚ Z Horyńca Zdroju Prezesa oraz zastępcę wraz z członkami Stowarzyszenia , witam również Przewodniczącego PZERiI Bronisława Szuper z członkami , witam mieszkańców Nowin Horynieckich tych , którzy jeszcze żyją i pamiętają co tu się wydarzyło 73 lat temu ,pragnę również powitać pana Sołtysa z Piastowa również mieszkańca Nowin Horynieckich .Witam wszystkich zebranych tych których nie znamy a uczestniczą w tych uroczystościach .Serdecznie również witam mieszkankę Horyńca Zdroju , przysiółku Ruda która z mężem przyjechała na tą uroczystość Zofię Szybura a jest ona córką Józefa Kazika mieszkająca w Tychach .Po tych powitaniach odbyły się krótkie przemówienia ,był występ młodzieży oraz złożenie wieńców , kwiatów , zapalenie zniczy pod pomnikiem .Po zakończonej uroczystości wszyscy zebrani goście oraz uczestnicy tych uroczystości przeszli do Kapliczki w Nowinach Horynieckich gdzie została odprawiona msza św .Na tym zakończono uroczystości .Zainteresowanych odsyłam do galerii zdjęć wykonanych podczas tych uroczystości w Nowinach Horynieckich .SSPKIIWŚ Z-ca okręgu podkarpacko – lubelskiego Zegarlicki Roman .         

Poświęcenie tablicy pomordowanych mieszkańców na cmentarzu w Kornagach .
22 Sie 2017

Kornagi przepiękna miejscowość położona nie daleko Lubaczowa przy głównej drodze do Łukawca oraz w kierunku Krowicy Lasowej .Jest tu cisza spokój , pięknie położona wśród lasów oraz pól gdzie rosną łany zbóż .Tam właśnie w tej miejscowości dnia 15.08.2017 roku odbywały się uroczystości związane z wymordowaniem mieszkańców Kornagów oraz innych miejscowości przez bandy UPA. Tego dnia również została odsłonięta tablica na cmentarzu oraz było jej poświęcenie w związku z ekshumacją ciał , przeniesienie tych pomordowanych na cmentarz w Kornagach. Do kościoła przybywali mieszkańcy okolicznych miejscowości wczasowicze oraz władze powiatowe , gminne jak i też różne organizacje wraz z kombatantami , byli też tu mieszkańcy , którzy pamiętają jeszcze te straszne chwile z tych bestialskich mordów jakie były wtedy dokonywane przez bandy UPA na tych mieszkańcach .A są to autentyczni jeszcze żyjący świadkowie tych wydarzeń , którzy to widzieli i doświadczyli tych przykrości w czasie działań wojennych .Cała uroczystość rozpoczęła się mszą św która została odprawiona w intencji pomordowanych mieszkańców za jeszcze żyjących oraz wszystkich uczestników tej uroczystości .Mszę św odprawił ks. dziekan Andrzej Stopyra wraz z ks .Jerzym Biernackim .Po zakończonej mszy wszyscy zebrani wyszli przed kościół aby tam pod tablicą odmówić modlitwę a potem złożyć wieńce , kwiaty oraz zapalić znicze .W ten sposób oddają hołd tym wszystkim , którzy tu zostali wymordowani i przypominają światu że o tych bestialskich mordach trzeba przypominać i nigdy nie zapominać .Trzeba pokazywać młodzieży że coś takiego w naszym kraju miało miejsce i przestrzegać innych aby nigdy nie było wojen bo giną ludzie nic nikomu nie przeszkadzający a ginęli tylko dlatego ze byli polakami .Po złożeniu wieńców , kwiatów i zapaleniu zniczy pani Danuta Kacprzak Komendantka Hufca ZHP z Lubaczowa Podziękowała wszystkim uczestnikom przybyłym na tą uroczystość i wszystkich zaprosiła na cmentarz gdzie odbędzie się poświęcenie tablicy z nazwiskami oraz imionami również złożenie kwiatów ,wieńców oraz zapalenie zniczy w hołdzie wszystkim tym mieszkańcom co polegli w bestialski sposób wymordowani nie zależnie czy były to osoby dorosłe lub dzieci .To nie miało żadnego znaczenia .Mordowano wszystkich kogo spotkano na drodze lub w domu mieszkalnym na posesji .Potem zostały odczytane nazwiska oraz imiona tych pomordowanych i zakończono uroczystości .Odsyłam wszystkie osoby zainteresowane do galerii zdjęć z owej uroczystości w miejscowości Kornagi .Z—ca Prezesa SSPKIIWŚ Zegarlicki Roman okręgu podkarpacko – lubelskiego .  

Ku Pamięci Ofiar Niemieckiej Okupacji Zamojszczyzny .Zwierzyniec.
15 Sie 2017

Obchody 74 Rocznicy Rozpoczęcia Likwidacji Niemieckiego Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu.

Zwierzyniec jest to miasteczko w woj. lubelskim a powiecie zamojskim. Gmina położona jest w przepięknej okolicy rzeki Wieprz .Zwierzyniec jest przepięknym ośrodkiem turystyczno wypoczynkowym na Roztoczu , jest tu cisza oraz spokój , gdzie bez żadnego problemu można przybywać na wypoczynek .Zwierzyniec ze wszystkich stron otoczony jest lasem , a powstał w 1593 roku , w 1773 roku w Zwierzyńcu zbudowano fabrykę porcelany i mydła .Wszyscy mieszkańcy Zwierzyńca wspomagali aktywnie tych , którzy walczyli o wolność Polski. Byli to żołnierze Armii Krajowej w II wojnie światowej i nie tylko .Od 1940 – 1944 roku hitlerowcy czyli okupanci naszego kraju utworzyli w Zwierzyńcu obóz dla ludzi , był to obóz przejściowy .A od grudnia 1942 roku był to obóz dla tych wszystkich co zostali wysiedleni z Zamojszczyzny .Przy pięknej pogodzie do Zwierzyńca zaczęły przyjeżdżać różne delegacje oraz ludność cywilna na uroczystości związane z 74 rocznicą rozpoczęcia likwidacji obozu . Przy kościele Matki Bożej Królowej Polski wszyscy uczestnicy tych uroczystości wyznaczyli sobie spotkanie. Właśnie z tego miejsca zaczynają się główne uroczystości .Po zbiórce wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik gdzie odbędą się główne uroczystości .Pod pomnikiem zostali wszyscy powitani , przez pana burmistrza Zwierzyńca Jana Skibę .a byli to ;Zaproszeni goście ; ;Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, ;Genowefa Tokarska – Poseł na Sejm RP ; Agata Borowiec – Poseł na Sejm RP ; Piotr Olszówka - Poseł na Sejm RP ; ;ks. proboszcz Błażej Górski gospodarz tutejszej parafii ks. kan. Jan Słoma ;ks. kan .Emil Wojtaś ;Jan Józef Kasprzak szef Urzędu ds. Kombatantów w Warszawie ;Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego ;Maria Gryz Członek Sejmiku Województwa Lubelskiego ;Jerzy Sądel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ;Jan Słomiany Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego ;Henryk Matej Starosta Zamojski ;Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamościa ;Kazimierz Patera Starosta Biłgorajski ;Urszula Kolman Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zwierzyńcu ;Gen. Dyw. Krzysztof Szymański ;Gen Bryg. Henryk Dziubek ;Gen Bryg. Jan Rybak ;Mjr Leszek Winogrodzki Dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu ;Mjr. Krzysztof Stefanowski Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ; Ppłk mgr.inż .Wojciech Witek Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu ;Mł. insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejskiej Policji w Zamościu ;Szymon Kozielewicz Kierownik Posterunku Policji w Zwierzyńcu ;Andrzej Tittenbrun Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ;Lucjan Bednarz Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec ;Marcin Zamojski ;Franciszek Cieplak Prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca ;Marian Mamot Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu ;Waldemar Gardiasz Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu ;Jan Ciochra Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu ;Elżbieta Blicharz Dyrektor Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy ;Prof. Czesław Mazurek wraz z grupa młodzieży Wspólnoty Polskiej ze Wschodu; Dr. Zbigniew Słomka .Marian Mulawa z Puław ;Stanisław Maciąg z Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych .;Delegacja Stowarzyszenia Domu Dziecka Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z Siedlec na czele z Eugeniuszem Borsiakiem ,i Darkiem Miturą .;Delegacja z pocztem sztandarowym Stowarzyszenia Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Win Z Zamościa ,;Delegacja z pocztem sztandarowym Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny w Zamościu ,;Delegacja Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie ,Delegacja Związku Piłsudczyków z Biłgoraja ,;Delegacja z pocztami sztandarowymi Związków Kombatanckich z Lublina ; Księżpola ; Suśca ;Biłgoraja ;Radecznicy ;Zwierzyńca oraz Horyńca Zdroju z Z—ca Prezesa S S P K II W Ś obejmującego okręg podkarpacko – lubelski panem Zegarlickim Romanem wraz z członkami Bronisławem Kazik oraz Bronisławem Szuper,; Dyr. Blachowiaka z Poznania .;Witam Prasę ,Radio ,TV , wczasowiczów oraz wszystkich uczestników nie wymienionych z imienia oraz nazwiska w związku z uwagi na ograniczenia czasowe A teraz proszę państwa głos oddaję panu prowadzącemu dzisiejszą uroczystość ; Prezesowi Bolesławowi Szymanik ze Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny z Zarządu w Biłgoraju .Szanowni państwo .. Obchodzimy dzisiaj 74 rocznicę rozpoczęcia Likwidacji Niemieckiego Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu .Stoimy tutaj przy pomniku zlokalizowanym na dawnym placu obozu utworzonego dla wysiedlanej ludności z pacyfikowanych i wysiedlonych wiosek Zamojszczyzny .Jak do tego doszło , że my nie liczni jeszcze świadkowie tego Obozu – nasi rodzice i dziadkowie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów , pozostawienia dorobku całego życia .Było to związane z szerokimi planami kolonizacyjnymi Hitlera wobec podbitych ziem Europy Wschodniej , które w przyszłości stanowić miały tzw.(niemiecką przestrzeń życiową )/Lebennsram/Wielki niemiecki plan wysiedleń oraz kolonizacji tzw. Generalny Plan Wschodni zakładał eksterminację około 50 milionów Słowian w ciągu 20 – 30 lat wraz z kolonizacją Europy Środkowej i Wschodniej , w pierwszej kolejności ziem polskich przez kolonistów niemieckich .Na Zamojszczyźnie w skład której wchodziły powiaty ;Zamojski ;Tomaszowski ;Hrubieszowski ;Biłgorajski zamierzano utworzyć pierwszy na wschodzie niemiecki teren osiedleńczy służący w przyszłości dalszej ekspansji na wschód po podbiciu tych terenów .Polacy mieli być wysiedleni ,a na ich gospodarstwach osiedleni Niemcy .Wał ochronny wokół nich miały stanowić wsie zasiedlone przez Ukraińców .Obóz w Zwierzyńcu odegrał ważną rolę w planach hitlerowskich na Zamojszczyźnie .Budowano go latem 1940 roku ,z przeznaczeniem w początkowym okresie dla niemieckiej firmy budowlanej zajmującej się budową dróg , mostów , lotnisk ,parkingów , magazynów itd. Natomiast już od 1 kwietnie 1942 roku był filią Obozu Jenieckiego Rawy Ruskiej dla 320 jeńców Francuskich .Wiosną 1943 roku stanowił Obóz Przejściowy dla ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny przeważnie z powiatu Biłgorajskiego .Prze ten obóz zlokalizowany na skraju kompleksów leśnych należących do Ordynacji Zamojskich przy szosie wiodącej z Biłgoraja do Zamościa , obejmujący teren 4 hektarów przeszło około 24 tysiące ludzi , w tym 7 tysięcy dzieci .Ostatni transport ludności z tego obozu odszedł w kierunku Puław ( Klementowic )13 sierpnia 1943 roku .Uruchomiono go ponownie w czerwcu 1944 roku w ramach akcji (Strumwird )Wicher .Wyzwolenie obozu nastąpiło 26 lipca 1944 roku po trzydniowych walkach przez Armię Czerwoną przy pomocy Polskich Oddziałów Partyzanckich .W formie informacji dla wszystkich osób nie zorientowanych podaję , że podczas trzydniowych walk wyzwoleńczych o Zwierzyniec rozpoczętych 23 lipca 1944 roku okupant niemiecki ostrzelał osadę zapalającymi pociskami powodując liczne pożary podczas których spłonęło część baraków po obozowych .Po wyzwoleniu mieszkańcy Zwierzyńca , którym spalono domy , budynki gospodarcze i inne urządzenia , rozebrała resztę baraków , ogrodzenia na własne potrzeby dlatego też nie ma praktycznie obecnie znaku fizycznego po byłym Obozie , na jego terenie zasadzono las .W latach 1978 – 1980 wzniesiono na terenie byłego Obozu przepiękny Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski , który został konsekrowany 4 maja 1980 roku a więc minęła 37 rocznica jego konsekracji .Oprawcy niemieccy w opracowanym ( Generalnym Planie Wschodnim ) wyznaczyli rolę Zamojszczyzny jako bastion niemieckości w ramach tych założeń Reissfurrer SS Himler rozpoczął masową eksterminację ludności polskiej .Odbywało się to w drodze pacyfikacji oraz wysiedleń z ich rodzinnych domów i osadzania ich w obozach przejściowych ; Zamościa ,;Zwierzyńca ,;a następnie koncentracyjnych Oświęcimia ,;Majdanka .Na miejsce wysiedlanych polaków już w kilka godzin przywożono osadników pochodzenia niemieckiego znad Bałkanów ,;Besarabii i innych podbitych wcześniej krajów .Z obozów po odpowiednio przeprowadzonej selekcji z niemiecką dokładnością , zdrowych , zdolnych do pracy mężczyzn , niewiasty wysyłano do pracy na przymusowe roboty do Rzeszy , część do wsi rentowych w okolice Warszawy , Puław , Garwolina , Siedlec ,Mińska Mazowieckiego , gdzie kierowano ich do pracy w gospodarstwach osadników niemieckich .Szczególnie tragiczny był los dzieci z wysiedlonych i pacyfikowanych wsi .Z ogólnej liczby 35.000 dzieci tylko w lipcu 1943 roku w 29 transportach kolejowych ze stacji Zamość wywieziono do Rzeszy na zgermanizowanie 4.445 dzieci .Ponad 10.000 dzieci zmarło , zginęło w obozach ;Zwierzyńca ,;Zamościa ,;Majdanka ,;Oświęcimia w transportach kolejowych wiezionych podczas trzaskających mrozów z głodu niedożywienia , chorób ,braku rodzicielskiej opieki .Transporty tysięcy zamojskich dzieci szły w kierunku Warszawy ,;Bydgoszczy ,;Tczewa ,;Chojnic ,;III – ciej Rzeszy , później kierowano je do Garwolina Pilawy ,Mińska Mazowieckiego , Mrozów , Siedlec , Puław .Wieść o męczeństwie Zamojskich dzieci rozeszła się błyskawicznie po Polsce i wstrząsnęła do głębi polskim społeczeństwem .Po drodze z tych transportów wykradano dzieci , wykupowano je od niemieckich konwojentów płacąc za dziecko do 10 – ciu marek , czasem złotem ,wódką .Ta ofiarność społeczeństwa pozwoliła uratować sporą ilość dzieci przed zagładą lub dalszą wywózką na zgermanizowanie. Duże zasługi w ratowaniu dzieci na tym terenie miał Komitet Rady Głównej Opiekuńczej w osobach ;Róży Zamojskiej ;ks. Stanisława Szypiatowskiego ,;Gustawa Świdy ,;Natali Otto ,;Marii Zajątkowskiej ,;Wandy Cebrykow ,;Janiny Wandycz ,;Stefani Kapuśniak ,;Anny Radzik ,i wielu innych osób .Przy pomocy ofiarnych osób z tego Komitetu Rady Opiekuńczej odebrano 600 dzieci ratując ich przed najgorszym ,nie mniej w obozie śmierć poniosło około 200 dzieci .My żyjący jeszcze nieliczni już świadkowie ,jesteśmy i żyjemy jeszcze po to by dawać świadectwo tamtych okropnych przeżyć ,gdyż jak powiedział nasz rodak , święty Papież Jan Paweł II podczas spotkania z więźniami Majdanka jesteście naznaczeni stygmatem straszliwych przeżyć i okropności tamtego okresu nie powinniście o tym zapominać , ale dawać świadectwo potomnym .Niech los nasz będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń .Tego życzę państwu i sobie .Dziękuję za uwagę .Potem były jeszcze przemówienia oraz został odczytany list od pana Jana Józefa Kasprzaka z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy .,zostały wręczone odznaczenia okolicznościowe dla osób zasłużonych .                                                                                                             Następnie został odczytany przez Prezesa Apel Poległych ..Po tych uroczystościach została oddana Salwa Honorowa przez członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej z Puław . Po tej salwie nastąpiło złożenie wieńców oraz kwiatów , zniczy pod pomnikiem dla wszystkich tych , którzy w bestialski sposób zostali zamordowani w tym miejscu. Jest to hołd ku czci pamięci poległych mieszkańców i nie tylko .Jest to również szacunek dla historii i przypominanie światu jakie tragedie dokonywali niemieccy barbarzyńcy na ludności cywilnej w naszym kraju .Należy o tych miejscach pamiętać oraz przypominać tym wszystkim , którzy by pragnęli wojny , a młodzieży dawać przykład aby tą pamięć kultywowała i o tych tragediach w całym naszym kraju nie zapominała co kiedy się wydarzyło. Takich miejsc na terenie całego kraju jest wiele , a życie przepłaciło tam wielu niewinnych ludzi tylko za to że byli polakami lub nie chcieli współpracować z hitlerowcami .W takich miejscach jak obozy śmierci stracili miliony ludzi z całego świata .Te miejsca trzeba upamiętniać oraz oddawać hołd , nigdy nie zapominać ,Po tych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na mszę św do kościółka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski .Msza św odbyła się w intencji wszystkich mieszkańców nie tylko tych pomordowanych ale i żyjących oraz wszystkich uczestniczących w tych uroczystościach . Mszę św .celebrował ks proboszcz tej parafii Błażej Górski ,oraz ks. Łukasz Kolasa W czasie mszy św chór ze Stowarzyszenia wykonał pieśni religijno – patriotyczne związane z tą uroczystością . Po zakończonej mszy św wszyscy uczestnicy tych uroczystości zostali Zaproszeni na skromny poczęstunek gdzie można było spotkać się z tymi , którzy uczestniczyli w tych strasznych wydarzeniach przebywając w obozie Zwierzyńcu , porozmawiać ze świadkami ,którzy jeszcze żyją ..Wszystkich którzy są zainteresowani tą uroczystością jaki miała przebieg odsyłam do galerii zdjęć wykonanych w czasie tych uroczystości w Zwierzyńcu .Pragnę również wszystkim którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu tak wspanialej uroczystości złożyć Podziękowanie ,powiedzieć ze to jest prawdziwa lekcja historii którą należy ukazywać oraz przekazywać młodzieży aby ona również o tych miejscach pamiętała jako symbol polskości niech nikt nigdy o nich nie zapomina .Z—ca Prezesa SSPKIIWŚ Zegarlicki Roman okręgu podkarpacko – lubelskiego .

Wymordowany oddział Gwardii Ludowej 9.08.1943 roku pod dowództwem Stefana Skrzypka.
11 Sie 2017

Wymordowano oddział Gwardii Ludowej dnia 9.08.1943 roku dowodzony przez Stefana               Skrzypka ps .Słowik w Borowie.                        

W piękny słoneczny dzień wręcz upalny do Annopola zjechały się delegacje z całego kraju aby uczestniczyć w uroczystościach wymordowania mieszkańców Borowa oraz okolicznych miejscowości .Pod Urząd Gminy w Annopolu zostały podstawione autokary , które wszystkich uczestników tych uroczystości zawiozły na miejsce do Borowa pod pomnik pamięci .Pod pomnikiem jako pierwszy zabrał głos Jan Gryta , który między innymi prowadził te uroczystości .Witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą uroczystość uczestników , przedstawicieli władz Gminy Annopol , Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej , zaprzyjaźnionego z nami Przewodniczącego Klubu Syryjczyków w Polsce pana Nabila Al. Malazi ,Prezesa Związku Polskich Spadochroniarzy na Mazowszu pana pułkownika Jana Gazarkiewicza ,delegację Organizacji Ruchu Odnowy Rzeczpospolitej Polskiej na czele z Prezesem panem pułkownikiem Janem Morka , Przewodniczącego Porozumienia Polskich Organizacji Narodowych o rodowodzie Braterstwie Słowian organizacji pana Rolanda Dubowskiego , który reprezentuje te organizacje , Prezesa Komitetu Budowy Pomnika Polskich Ofiar Obozu KL WARSHU WARSZAŁ pana Jana Rudzińskiego ,delegację Organizacji Ruchu Suwerenność Narodu Polskiego na czele z panem Edmundem Filą , delegację Zarządu Głównego SSPK II W Ś na czele z panem pułkownikiem Tadeuszem Kowalczykiem , oraz Prezesa Okręgu Lubaczowskiego Tadeusza Antonika wraz z członkami Stowarzyszenia , witam SSPKIIWS podkarpacko lubelskiego z Horyńca Zdroju Prezesa oraz zastępcę wraz z członkami Stowarzyszenia .witam z Warszawskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury pana Stanisława Dominiaka ,Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia Pokolenia z Przewodniczącym panem Adamem Olkowiczem i sekretarzem Emerytów i Rencistów Policji pułkownika Krzysztofa Szyc i st. sierż sztabowego Aleksandra Węglińskiego, .witam również przedstawicieli Lubelskiego Stowarzyszenia Pokolenia przedstawicieli Zarządu woj .Z K R Pi BWT w Lublinie wraz z pułkownikiem Marianem Kalinowskim i panem Walczakiem .Po powitaniach głos zabrał pan z Urzędu Gminy w Annopolu Stanisław Szydłowski .Szanowni Państwo .74 lata temu w lasach tych , koło Borowa rozegrał się dramat 9 Sierpnia 1943 roku wciągnięty został w zasadzkę a następnie wymordowany oddział Gwardii Ludowej im. Jana Kilińskiego dowodzonego przez Stefana Skrzypka .ps Słowik .Był to jeden ze szczególnie krwawych i wstrząsających epizodów walki , w którym broń zamiast przeciwko hitlerowskiemu okupantowi skierowana została przeciw siłom zbrojnym Polskiej Lewicy. Dziś po 74 latach tych wydarzeń zebraliśmy się aby uczcić pamięć pomordowanych składając kwiaty oraz znicze i wspominając niepotrzebną ofiarę ich życia .Lata 1939 -- 1945 były jednym z najcięższych okresów dla naszego kraju i narodu .Serdecznie dziękuję wszystkim zebranym na dzisiejszej uroczystości , dziękuję przedstawicielom Zarządu Głównego Z K i BWP w Warszawie , Zarządowi Okręgowemu w Lublinie , Zarządowi Powiatowemu w Kraśniku , delegacji naszego Koła Gminnego , byłym żołnierzom Armii Krajowej , dziękuję wszystkim państwu za udział w tej uroczystości .Po powitaniu i przemówieniach oraz występie chóru z Kraśnika nastąpiło złożenie kwiatów oraz zniczy pod pomnikiem pomordowanych żołnierzy oraz mieszkańców Borowa. .W czasie tych uroczystości pieśni patriotyczne śpiewał chór z Kraśnika pod nazwą Chór Kombatant Kolorowa Jesień a dyrygentem tego chóru jest pani Marzena Gontarczuk. Zespół ten wykonał pieśń                                              

                                                                               Dzień Zwycięstwa .

Dzień zwycięstwa o nim marzył każdy z nas był daleki , jak odległej gwiazdy blask

Nasze drogi skrywał wtedy wojny pył przybliżaliśmy ten dzień ze wszystkich sił .

W jasny dzień zwycięstwa , kwitnie biały bez grzmią saluty i sztandary chylą się .

Wielka radość , ale oczy pełne łez dzień zwycięstwa nadszedł już .

Dni i noce z martenowskich pieców blask , to ojczyzny oczy wypatrują nas.

Dni i noce ciężkich bitew czas to my przybliżaliśmy ten dzień ze wszystkich sił .             Witaj mamo , powróciłem z wojny zdrów ale , inni już nie wrócą nigdy tu .

Ślady bitew deszcz wiosenny z twarzy zmył przybliżaliśmy ten dzień ze wszystkich sił

.Zespół ten wykonywał wiele jeszcze innych pieśni patriotycznych .Były też wykonywane Czerwone Maki na Monte Casino. Te dwa utwory najbardziej utkwiły mnie w pamięci oraz wyciskały łzy przy pomniku wśród uczestników tych uroczystości .Potem wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do Urzędu Gminy na skromny poczęstunek .Tam również na tej sali uhonorowane zostały osoby dyplomami za wspaniałą pomoc przy organizacji owych uroczystości .Były to pracownicy Urzędu Gminy w Annopolu. Dyplom otrzymała pani w podziękowaniu Elżbieta Plewa za ogromne zaangażowanie , poświęcenie i pomoc we wszystkiego rodzaju przedsięwzięciach podejmowanych na rzecz Związku Weteranów Walki o Niepodległość .Taki sam dyplom otrzymał pan Stanisław Szydłowski .Weterani życzą wszystkim długich lat życia w zdrowiu i szczęściu rodzinnym .Dyplomy zostały przyznane przez Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych naszego kraju i narodu. Chciałbym serdecznie wszystkim tym którzy pomagali zorganizować tą uroczystość w imieniu wszystkich serdecznie podziękować za pracę na rzecz Kombatantów oraz życzyć im dużo zdrowia i spotkania na terenie Borowa pod pomnikiem w przyszłym roku .Dziękuję .Wszystkich tych , którzy chcą obejrzeć te uroczystości zapraszam do galerii zdjęć wykonanych właśnie w czasie tej uroczystości pod pomnikiem poległych w Borowie Zastępca prezesa S S P K II W Ś okręgu podkarpacko – lubelskiego Zegarlicki Roman ..

Pamiętajmy o bestialskich mordach w obozach śmierci.
10 Sie 2017

Przypominajmy, w jak bestialski sposób niemieccy barbarzyńcy wymordowali miliony ludzi w niemieckich obozach śmierci na terenie polski .

Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyła się wycieczka zorganizowana przez panią Julię Śmieciuch Przewodniczącą PZER i I z Lubaczowa oraz pana Józefa Frankowskiego Przewodniczącego PZER i I z Łukawca do miejsc gdzie w bestialski sposób niemieccy okupanci wymordowali miliony niewinnych ludzi z całego świata .Były to Zamość , Zwierzyniec , Bełżec .W tych miejscowościach znajdowały się obozy śmierci , gdzie niemieccy okupanci w okrutny sposób mordowali ludzi z całego świata .Należy przypominać tą historię i nigdy nie zapominać o tych miejscach .Należy przypominać młodzieży oraz pokazywać te miejsca każni jak człowiek człowiekowi może zgotować tu na ziemi piekło. Mordowali w tych obozach wszystkich nie zależnie skąd byli czy jaki mieli kolor skóry .Dla nich najważniejsza była ich rasa , inna nacja nie powinna istnieć i dlatego wszystkich innych z całego świata wagonami jak bydło transportowali w urągających warunkach człowieczeństwa do komór gazowych , do tych obozów zagłady .Potem zacierali ślady aby nie pozostały na ziemi pozostałości po ich zbrodniach .Należy jednak pamiętać czcić owe miejsca pamięci ku przestrodze innym pokoleniom. Na zakończenie wycieczki odbyło się ognisko na którym pieczone były kiełbaski .Organizatorom tej wycieczki pragnę pogratulować wspaniałej organizacji oraz podziękować za wybrane miejsca pamięci bo to jest prawdziwa lekcja historii dla wszystkich .Nie należy o tych bestialskich mordach okupanta zapominać wręcz przeciwnie przestrzegać świat aby takie tragedie już nigdy się nie powtórzyły , oraz przestrzegać wszystkich tych , którzy pragnęli by wojny a nie pokoju .Wszystkich tych , którzy będą oglądać zdjęcia z owej wycieczki zapraszam do refleksji oraz zadumy nad miejscami , gdzie były te bestialskie mordy oraz chęcią pokazania tych miejsc tym , którzy tam nie byli .Niech cały świat zobaczy co naprawdę działo się w naszym kraju gdy byliśmy pod okupacją hitlerowską a jaką cenę zapłaciliśmy za wolność , którą uzyskaliśmy .

Sensacja w Lubaczowie .Rekord do Księgi Ginesa pobity.
24 Lip 2017

                                             Sensacja na Podkarpaciu ?

                             Panie Ministrze Sprawiedliwości oraz Prokuratorze Generalny .

                                         Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Prokurator Rejonowa w Lubaczowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie na miejsce przestępstwa jechała 13 km aż 9 lat. Wpisujemy to do księgi Rekordów Ginesa.

Wyjechała w 2008 roku i tak mozolnie jechała że na miejsce przestępstwa dotarła 11.07.2017 roku. Na miejscu przestępstwa nic nie zastali więc byli bardzo rozczarowani ale to chyba normalne jak się sprawę z kolesiami mataczy i zamiata pod dywan. Twierdząc że im tak nikt nic nie udowodni nic nie zrobi oni są ponad prawem. To wielka hańba dla waszych instytucji. Przyślijcie tu do Lubaczowa na te instytucje CBA zobaczycie jak się mają sprawy a czym są ci urzędnicy co nie przestrzegają prawa śmiejąc się z was twierdzą że im nic nie zrobią , w dodatku fałszują dokumentację aby chronić oraz bronić kolesiów , przestępców a ludzie , którzy nic nie winni pociągnięci zostali do odpowiedzialności karnej przed sądem również gdzie zasiada sędzia z nimi skorumpowany , broni również kolesi twierdząc że jemu również nic nie zrobicie bo chroni go imunitet. Chwała wam za to że może teraz wszystkich wywalicie z urzędów na zbity pysk a ludzie będą czuli się bezpieczni idąc do sądu po sprawiedliwość a nie do mafii sądowniczej , prokuratorskiej czy policyjnej .Z wyrazami szacunku dla waszych urzędów ale takich urzędników co wam szkodzą szkalują wasze zamiary uwolnienia się powinniście w trybie natychmiastowym odwoływać nie zależnie z kim ta śitwa ma powiązania i kogo chroni oraz broni ale na pewno nie przeciętnego obywatela Rzeczpospolitej lecz swoich klesiów z sitwy oraz przestępców . A to co dzieje się w sądzie w Lubaczowie i jakie zapadają wyroki woła o pomstę do nieba. Sędziowie sądu kwestionują Orzeczenia Sądów Wyższych instancji nawet wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego co można sprawdzić dla nich nie ma znaczenia , twierdząc że są ponad prawem i nie ma im nikt do rozkazywania jakie mają być wyroki sądowe .Z poważaniem dla waszych instytucji Wpisujemy ten rekord szybkości działania Prokuratury oraz Policji do księgi Rekordów Ginesa .Zobaczymy czy jeszcze gdzieś w kraju lub świecie były takie absurdy wykonywany przez Prokuraturę oraz Policję .Żeby 13 km jechać aż 9 lat na miejsce przestępstwa to chyba żółw w tym czasie tę trasę na pewno by pokonał i wrócił na miejsce do Urzędu Prokuratury czy Policji .Mam nadzieję że teraz zajmiecie się ta sprawą .Tu publikuję materiały co Prokuratura twierdziła że posiada dokumenty gdzie nie ma przestępstwa a ja mam inne i teraz to publikuję gdzie ewidentnie jest napisane oraz podpisane przez urzędników urzędów że przestępstwo jest. Tak właśnie działają te wszystkie instytucje .Gratuluję całemu waszemu ugrupowaniu , któro nie dało się zastraszyć właśnie tym mafiozom oraz Dziękujemy za uchwalenie tej Ustawy przeciwko tej mafii jaka działała w kraju. A jeśli im się coś nie podoba to zabierzcie ich odwieście na Białe Niedzwiedzie tam niech wtedy robią co chcą ale chyba przestrzegali by innych aby tego nie robili tak jak postępują .Z Białych Niedźwiedzi nie ma powrotu tak jak nie wracali nasi przodkowie , którzy właśnie tam zostali wywiezieni w czasie wojny. Bez powrotu oraz możliwości egzystencji .Tam ich chowano .Tak tragicznie kończył się ich los .A ci panowie nawet tego nie szanowali więc trzeba się odpłacić tym samym jak postępują oni .Mam nadzieję że wszyscy internauci teraz poczytają na całym świecie jak postępują w naszym kraju sitwy mafiosów oraz chronieni , bronieni są kryminaliści a normalni ludzie są bezpodstawnie karani oraz osądzani gdzie nic nie zawinili i prawa nie przekroczyli .Tak działała mafia w poprzednim rządzie jaki był nasz kraj za władzy PO – PSL w latach 2005 – 2015 rok. Odsunięta od władzy robi wszystko aby kraj zdestabilizować lub wywołać anarchię lub jak mówili niech będzie Majdan jak na Ukrainie. Tych co to mówili pierwszych tam na ta linie frontu bym wysłał jako sługusów poskomunistycznych niech sprubują jak wygląda Majdan a jak wygląda prawdziwa Wolność .Więcej żadnej zadymy by nie robili i przestrzegali by jeszcze innych do tego aby nie namawiać .

Prokuratura Rejonowa

       Lubaczów                                                  Lubaczów . dnia 24.czerwca 2014 rok

Ds. .36/14

                                                     Pan Roman Zegarlicki

Działając w oparciu o & 265 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury /Dz.U.2014.144 j,t/ informuję , że po zapoznaniu się z pismem z dnia 27 maja 2014 roku przekazanym Prokuraturze Rejonowej w Lubaczowie prze Prokuraturę Generalną w dniu 20 czerwca 2014 roku zawierającym żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie ;

I   zaistniałego w okresie od 2006 roku do 2010 roku w Wólce Horynieckiej woj. podkarpackiego prowadzenia robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej niezgodnie z projektem budowlanym przez Gminę Horyniec – Zdrój

II zaistniałego w okresie od 2006 roku do 2010 roku w Wólce Horynieckiej woj. podkarpackiego prowadzenia samowolnych robót budowlanych przy budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr.1692 Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze zleconych przez Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urban tj .o przestępstwo z art.90 Ustawy Prawo budowlane .

III zaistniałego w 2013 roku w Wólce Horynieckiej 38 woj. podkarpackiego umyślnego uszkodzenia przez pracowników Zakładu Komunalnego Cieszkom Sp. z oo piwnicy budynku mieszkalnego , garażu i rur kanalizacyjnych poprzez nieprofesjonalne wykonywanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji powodując straty w wysokości 11.000 złotych na szkodę Romana Zegarlickiego tj. o przestępstwo określone w art. .288 & 1 kk , w której uprawomocniło się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego , nie znalazłam podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego .Posterunek Policji w Horyńcu Zdroju prowadził postępowanie sprawdzające w sprawie budowy kanalizacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz samowolnego wybudowania oświetlenia ulicznego w Wólce Horynieckiej , ponadto uszkodzenia budynku własności Romana Zegarlickiego poprzez niewłaściwe wykonywanie kanalizacji wsi Wólka Horyniecka .W toku postępowania sprawdzającego przesłuchano w charakterze świadka Romana Zegarlickiego , a także uzyskano z Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju informacje na temat prowadzonej kanalizacji wsi Wólka Horyniecka oraz budowy oświetlenia ulicznego .Ponadto uzyskano kserokopię dokumentacji dot. prowadzonych robót z Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie .Postanowieniem z dnia 17 lutego 2014 roku odmówiono wszczęcia dochodzenia w powyższej sprawie , wobec stwierdzenia , że czynów nie popełniono .Pokrzywdzony nie zaskarżył postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia .Postanowienie jest prawomocne. W piśmie z dnia 27 maja 2014 roku pokrzywdzony żądając wszczęcia postępowania przygotowawczego wskazał , że wszelkie nieprawidłowości dot .budowy kanalizacji zawarte są w dokumentach przedstawionych przez niego prokuraturze. Nie przedstawił nowych faktów i dowodów .Twierdzenie pokrzywdzonego w piśmie z dnia 27 maja 2014 roku stanowią jedynie polemikę z dokonanymi ustaleniami faktycznymi i oceną prawną zdarzenia wyrażoną w prawomocnym postępowaniu o odmowie wszczęcia dochodzenia .Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy , że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego .

                                                 Prokurator Rejonowy Maria Potoczna

                                                                 Lubaczów dnia 17.kwiecień 2013 rok

                               Dyrekcja Rejonu Dróg w Lubaczowie

Zwracam się do Rejonu Dróg w Lubaczowie o informacje w sprawie czy kiedykolwiek Urząd Starostwa , Wydział Geodezji i Kartografii oraz Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju zwracał się do Rejonu Dróg w Lubaczowie o wykonanie dokumentacji dotyczącej drogi powiatowej numer 1692 R we wsi Wólka Horyniecka o wykonanie przekopu owej drogi , wkopanie kabla energetycznego w pas drogi i postawienia lamp ulicznych w pasie drogowym .W/wymieniona sprawa potrzebna jest do wglądu sądu i prokuratury w toczącej się już sprawie sądowej Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju a Zegarlickim Romanem w celu stwierdzenia nieprawidłowości jakie panują w Urzędzie Gminy w Horyńcu , jak również przedstawienia tych nieprawidłowości w celu zbadania faktów

                                                                          Zegarlicki Roman

Powiatowy Zarząd Dróg

   W Lubaczowie                                                   Lubaczów 23.kwiecień 2013 rok

PZD.455.98.2013

                                                 Pan Roman Zegarlicki

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 .04.2013 rok dotyczącego dokumentacji drogi powiatowej nr.1692 R – Horyniec - Wólka Horyniecka - Kaplisze we wsi Wólka Horyniecka oraz wkopania kabla energetycznego i postawienia w pasie drogowym w/w drogi lamp ulicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie informuje ;ŻE NIE POSIADA DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCEJ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ PROWADZONYCH ROBÓT W PASIE DROGOWYM W/W DROGI..JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE NIE POSIADAMY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYSTĘPOWANIE Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju o umieszczenie w/w urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym przedmiotowej drogi powiatowej .

                                                               Dyrektor Powiatowego Zarządu

                                                                          Dróg w Lubaczowie

                                                                               mgr Marek Małecki

                                                                       Horyniec 23.10.2014 rok

                       Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Wydział Budownictwa

                                                     oraz Geodezji i Kartografii

Zwracam się do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wydział Budownictwa oraz Geodezji i Kartografii w takiej sprawie ,otóż pragnę zasięgnąć informacji na temat drogi we wsi Wólka Horyniecka która przebiega przez ta miejscowość a jest to droga nr 1692 R łącząca Kaplisze biegnąca w kierunku Baszni Górnej .Czy Starostwo Powiatowe lub wydział jakikolwiek waszego Urzędu posiada dokumentację na przetargi , wykonanie map oraz przekopu owej drogi w celu postawienia tam lamp ulicznych przekopania owej drogi jak i położenia kabla energetycznego na długości 500 m a chodzi od roku 2005 do obecnej chwili .W/w odpowiedz zostanie przekazana Prokuraturze oraz zostanie przekazana do Ministerstwa Cyfryzacji oraz infrastruktury w Warszawie Jeśli cokolwiek znajduje się w tej sprawie proszę o kserokopie wszystkich materiałów w toczącej się sprawie sadowej.

                                                                Zegarlicki Roman

Starostwo Powiatowe

W Lubaczowie                                                 Lubaczów 18.07.2014 rok

ABR.033.5.17.2014

                                                         Pan Roman Zegarlicki

W ODPOWIEDZI NA PISMO Z DNIA 27.06.2014 ROK PO PRZEANALIZOWANIU PROWADZONYCH REJESTRÓW ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ , Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje , że Gmina Horyniec Zdrój NIE WYSTEPOWAŁA do tut. urzędu z wnioskiem o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych związanych z położenie kabla energetycznego i na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr ,1692 R w miejscowości Wólka Horyniecka oraz nie dokonywała zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania ww. robót

                                                                   Z up. Starosty Zastępca Naczelnika

                                                                         Wydziału Architektury Budownictwa

                                                                          Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

                                                                               Mgr inż. Jan Wojdyła

Starostwo Powiatowe

W Lubaczowie                                                    Lubaczów dnia 10.12.2014 rok

ABR.033.5.17.2014 .

                                         Pan Roman Zegarlicki

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2014 rok dotyczącego udzielenia informacji na temat budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr.1692 R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w miejscowości Wólka Horyniecka , informuję ze tutejszy URZĄD –WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i Budownictwa udzielił odpowiedzi na powyższe zagadnienie pismem z dnia 18.07.2014 roku t,j, Gmina Horyniec Zdrój NIE WYSTĘPOWALA DO TUT.URZEDU Z WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZAIĄZANYCH Z POŁOŻENIEM KABLA ENERGETYCZNEGO I NA BUDOWE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1692 R w miejscowości Wólka Horyniecka oraz NIE DOKONYWAŁA ZGŁOSZENIA ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO WYKONYWANIA w/w robót.

                                                                             Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

                                                                                      Starosta

                                                                                Mgr inż. Józef Michalik

Urząd Gminy w Horyńcu                                           Horyniec 20.08.2014 rok

     Zdroju

                                            Do Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju

Zwracam się do Urzędu Gminy w Horyńcu do wydziału Budownictwa w takiej sprawie , chodzi o informacje w toczącej się sprawie sadowej Urząd Gminy – Zegarlicki Roman czy Urząd Gminy w Horyńcu kiedykolwiek występował do Starostwa o pozwolenie na budowę , rozbudowę lub modernizację drogi nr 1692 r , została tam dokonana samowolka budowlana przez Wójta Gminy , została tam przekopana droga , wkopany został oraz położony kabel energetyczny w pasie drogi na długości 500 m postawiono lampy uliczne w pas drogowy a pieniądze za wykonane prace przyjął Wójt Gminy chęcią zysku oraz szybkiego wzbogacenia w związku z władzą oraz funkcją jaką pełnił w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój. Celem tego jest pokazanie jakie nieprawidłowości oraz bałagan panuje w Urzędzie Gminy jak również zbadanie tych faktów przez prokuraturę .Owa odpowiedz zostanie przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Infrastruktury celem ukazania tych nieprawidłowości zgodnie z zaleceniem Ministerstwa w Warszawie .Jeśli sa jakiekolwiek dokumenty związane z ta sprawą proszę o kserokopie wszystkiego , dokumenty map , przetargów , oraz inne związane z ta sprawą .

                                                                           Zegarlicki Roman

Urząd Gminy w Horyńcu

     Zdroju                                                                     Horyniec Zdrój 22.09.2014 rok

                                                                               Pan Roman Zegarlicki

W odpowiedzi na pana pismo informuję , ze droga nr 1692 R jest droga powiatową .W związku z powyższym inwestycje drogowe jak i w pasie drogi należą do Powiatu Lubaczowskiego w imieniu którego droga tą zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie .Jednocześnie informuję że w czasie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta nie były wykonywane inwestycje o których wspomina pan w piśmie .

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                      mgr Ryszard Urban  

                                                                                     Wólka Horyniecka 30.03.2016 rok

                 Do Prokuratury Policji w Lubaczowie

Zwracam się do Prokuratury oraz Policji w Lubaczowie o wyjaśnienie kilku spraw związanych z Urzędem Gminy w Horyńcu Zdroju. Dlaczego Policja Prokuratura nie wyjaśniła rzetelnie co było przyczyną pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej na podstawie jakiej umowy ja zostałem oskarżony i skazany .Policja oraz Prokuratura wiedziała że umowa była podrobiona a prawdziwe umowy które dotyczyły budowy przyłączy kanalizacyjnych zawierane między Urzędem Gminy w Horyńcu Zdroju a Zegarlickim Romanem oraz mieszkańcami Wólki Horynieckiej nie istnieją .Dotyczy to też ujawnienia ETERNITU jak również ujawnienia dlaczego mieszkańcy Horyńca z poprzednich lat budowy kanalizacji nie płacili nie byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej czy sądowej .To nie jest na rękę Policji Prokuraturze oraz wielu innych spraw gdzie Policja oraz Prokuratura bagatelizuje te sprawy i nie chce ich wyjaśnienia .Jest to im na rękę gdyż broni tych którzy zawinili a obywatele tacy jak ja którzy nie mieli nic wspólnego z łamaniem prawa są bezpodstawnie na podstawie fałszywych umów skazywani za przyzwoleniem Policji Prokuratury bo to są kolesie a oni są pod ochroną innej rasy gdzie prawo ich nie dotyczy i nie obowiązuje .Ci panowie na swoich stanowiskach czują się bezkarni .Czas to wszystko zmienić i poprawić wizerunek tych instytucji Policji Prokuratury a szczególnie poprawić wizerunek Sadów tam gdzie panują klany mafijne. Mam taka nadzieję ze to właśnie się zmieni w nie długim czasie .A mafia zostanie rozbita i usunięta od władzy klanów oraz sitwy jaka zawiązali .

Sensacja na podkarpaciu.9 lat Prokuratura oraz policja ukrywała dokumenty przestępstwa ,aby nie ujrzały światła dziennego .
09 Lip 2017

Drodzy internauci na całym świecie posłuchajcie jak nasza władza podchodziła do ekologii w czasach kiedy rządziło PO – PSL A co robili ekolodzy to skandal , nie chcieli wcale słyszeć o przekrętach jakie miały miejsce w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój w latach 2005 – 2015 za rządów byłego wójta Gminy Ryszarda Urbana ..Mimo adresowania do różnych instytucji pism , nikt nie chciał zająć się ta sprawa bo jak można ujawnić przekręty związane z łamaniem prawa przez urzędników administracji rządowej. Trzeba mieć ogromne poparcie i plecy aby nikogo nie zainteresować ta sprawą A teraz przedstawię wam poszczególne pisma do różnych urzędów oraz instytucji które pozostały do dnia dzisiejszego bez echa mimo tego ze sprawa dotyczy wywózki eternitu , który do dnia dzisiejszego leży w tym samym miejscu i śmieje się ze wszystkich , którzy otrzymywali te pisma nie martwiąc się ekologią .Wiec pragnę zauważyć ze Horyniec Zdrój jest to jedna wielka bomba ekologiczna a pokryta wielkimi ilościami eternitu a jak mi wiadomo to przecież azbest czyli środek RAKOTWÓRCZY .Horyniec szczyci się sanatoriami a co kuracjusze mogą powiedzieć na ten temat czy warto przyjeżdżać do sanatoriów skoro tak wygląda tu ochrona środowiska .Skandal na skale światową ale za pobłażaniem władz oraz urzędników administracji państwowej .Teraz poczytajcie pisma, które były kierowane do urzędów , urzędników i pozostawały bez echa . Koleś bronił oraz chronił kolesia , właśnie w takim kraju żyjemy

PIS                                                                      Warszawa dn.29.07.2014 rok

                         Szanowny Pan Poseł Piotr Babinetz

Znak sprawy. BO/108/S/VII/14

Znak pisma BO/S/WŻ/237/VII/14

Szanowny Panie Pośle , zgodnie z właściwością miejscową , pozwalam sobie przesłać kopię dokumentów pana Romana Zegarlickiego .Proszę o zapoznanie się z ich treścią .

                                                                     Z poważaniem Wioletta Żydowicz

                                                                 Specjalista ds. Sekretariatu Prawo i Sprawiedliwość.

                                                                 Horyniec Zdrój 20 sierpnia 2014 rok

                                              

                                         Pan mgr inż. .Leszek Kmieć

        Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

               Kierownik Delegatury   w Przemyślu

Przesyłam w załączeniu uchwałę nr XLIII/279/2014 Rada Gminy Horyniec Zdrój z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Horyniec Zdrój wraz z uzasadnieniem i pismem Przewodniczącego Rady. Uprzejmie informuję , że uchwała rady jest odpowiedzią na skargę p Romana Zegarlickiego skierowaną do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie postępowania z eternitem wytworzonym przy rozbiórce przystanku autobusowego w m Puchacze a przesłaną do Rady Gminy Horyniec Zdrój , pismem z dnia 6 czerwca 2014 roku znak DPWI.1.2014.EK

                       Z poważaniem Z. up. Wójta Gminy mgr.inż Joanna Styczeń

                                                      Sekretarz gminy

                                                                   Horyniec Zdrój 20 sierpnia 2014 rok

                                         Pan Szymon Wróbel Dyrektor Departamentu Współpracy

                                                 Z Jednostkami Samorządu Terytorialnego

                                               Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Przesyłam w załączeniu uchwałę nr XLIII/279/2014 Rady Gminy Horyniec Zdrój z dnia 13 sierpnia 2014 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Horyniec Zdrój wraz z uzasadnieniem i pismem Przewodniczącego Rady Uprzejmie informuję że uchwała rady jest odpowiedzią na skargę p Romana Zegarlckiego skierowaną do Prezesa Rady Ministrów a przesłaną do Rady Gminy Horyniec Zdrój przez Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pismem z dnia 9 czerwca 2014 rok znak DWJST – WST – 052, 2/14/DZ.

                                    Z poważaniem z p Wójta Gminy Joanna Styczeń

                                                                 Sekretarz Gminy

                                                                               Wólka Horyniecka 13.11.2014 rok

                                                               Azbest

Konferencja pn. Prawidłowe gospodarowanie i bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających

                                                                 Azbest .

Kurier Lubaczowski Październik Listopad 2014 rok

                                                                 Oleszyce 18.09.2014 rok

Pan Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Podkarpackim                                     Urzędzie Marszałkowskim

Szanowny panie Dyrektorze pragnę pana poinformować że przeczytałem pana artykuł o azbeście i oczywiście też jako pan prowadził konferencję w Oleszycach .Ale po przeczytaniu tego artykułu czuję się bardzo rozczarowany tym co pan mówi , proszę pana nie chcę pana obrażać czy kwestionować tego co pan mówi ale proszę pana informuje pana że to co pan powiedział mija się z prawdą oraz rzeczywistością jaka istnieje realnie. Proszę pana nie chcę rozpisywać się o wszystkim ale przesyłam panu pismo do urzędu gminy w Horyńcu , również płytę DVD gdzie zostało złamane prawo przez Wójta Gminy Ryszarda nUrban w Horyńcu Zdroju a pana eternit o który pan tak walczy aby znalazł się w odpowiednim miejscu i został zabezpieczony w odpowiedni sposób ….mija się to wszystko z celem oraz tą konferencją , która pan prowadził .Zobaczy pan na filmie gdzie eternit ląduje w lesie , utylizacja eternitu znajduje się w innym lesie w rowie za co wszystko odpowiada wójt gminy , który śmieje się ze wszystkiego oraz wszystkich .On kazał pracownikom eternit wywieść do lasu bo powiedział że tak będzie najlepiej a o tym nikt się nie dowie. Mam nadzieję że tą sprawą pan się zainteresuje oraz obejrzy film gdzie obecnie ten eternit się znajduje a ten urzędnik powinien ponieść zasłużoną karę .Również konsekwencje związane z taką a nie inną decyzją .Bo skoro wójt gminy tak postępuje łamiąc prawo co ma powiedzieć normalny obywatel. Więc skoro urzędnicy nie biorą sobie tego do serca a za łamanie prawa z tego się śmieją nikt im nic nie zrobi Więc chciałbym pana zapytać po co ta konferencja skoro nikt za nic nie ponosi konsekwencji. Nie dotyczy to tylko eternitu ale ogółu .Z poważaniem dla pana zasług oraz chęci jakie pan wykazuje w celu zwalczania tego co naprawdę jest szkodliwe dla człowieka ale nie wszyscy urzędnicy podchodzą do sprawy tak jak pan .

                                                                     Wólka Horyniecka 16.12.2014 rok

                       Do Prokuratury w Lubaczowie

Zwracam się do Prokuratury w Lubaczowie o zbadanie nieprawidłowości jaka miała miejsce w miejscowości Puchacze przy budowie przystanku autobusowego oraz wywiezienie eternitu do lasu , miejscowości Puchacze , Moczary .gdzie owy eternit powinien zabezpieczony oraz zutylizowany .Jednak były wójt Ryszard Urban postąpił wbrew prawu łamiąc je nie dbając o ochronę środowiska a sam świadomy był jako urzędnik co powinien z tymi materiałami zrobić .Chciałby aby prokuratura zajęła się ta sprawą oraz doprowadziła do wyjaśnienia .Dołączam do dokumentów również płytę DVD gdzie pokazane jest złamanie prawa jeśli chodzi o ochronę środowiska jak również fałszowania dokumentacji urzędowej .Rozbudowa przystanku w miejscowości Puchacze , Moczary odbywała się bez jakichkolwiek   zezwoleń, samowolka budowlana byłego wójta gminy , nie posiada żadnej dokumentacji z owej inwestycji a wywieziony eternit z budowy trafił do lasu bez możliwości utylizacji jego na co fałszuje dokumenty. Wprowadza radnych gminy błąd zwołując sesję gminy twierdząc że eternit został zabrany oraz zutylizowany , złamał prawo kłamiąc .Wywiezienie eternitu z inne budowy również do lasu przez pracowników gminy do rowu w miejscowości Moczary z rozkazu wójta gminy Horyniec. Mam nadzieję że tą sprawą zajmie się ktoś a ten pan za takie postępowanie zostanie ukarany za zanieczyszczanie środowiska niebezpiecznymi materiałami , które są rakotwórcze oraz zanieczyszczają środowisko na wiele lat .

                                                                 Wólka Horyniecka 18.02.2015 rok

                                Departament Ochrony Środowiska Unii Europejskiej

Zwracam się do Unii Europejskiej Departamentu Ochrony Środowiska w sprawie łamana prawa w Polsce jeśli chodzi o ochronę środowiska. Chodzi o zasady przestrzegania prawa przez kraj , który jest członkiem Unii Europejskiej .Kilka lat próbuję w tym kraju jaki jest Polska dojść prawdy dlaczego urzędnicy państwowi łamiąc prawo nie są karani oraz nie pociągani do odpowiedzialności karnej , jeśli chodzi o ochronę środowiska Przesyłam wam zdjęcia oraz płytę DVD z filmem też całą dokumentację gdzie zwracałem się z pismami jeśli chodzi o wywóz eternitu ,utylizację jego bezskutecznie .Został on wywieziony do lasu .Żadne władze wraz z prokuraturą , policją oraz urzędami nie byli tym zainteresowani , wszyscy twierdzili że żadnego przestępstwa nie ma a że eternit leży wywieziony do lasu , tak miało być .Chciałbym otrzymać pismo od was co wy jako przedstawiciele Unii Europejskiej do której Polska należy myślicie na ten temat. Jeśli chodzi o przestrzeganie prawa przez kraje członkowskie , mam nadzieję że tą sprawą się zainteresujecie oraz zostaną wyciągnięte z tego wnioski .Chyba że i wy również uważacie że można władzom robić co chce kary nie poniesie ani żadnych konsekwencji. Więc życzę miłego obejrzenia filmu oraz zdjęć jak w Polsce łamane jest prawo Unijne dotyczące Ochrony Środowiska a władze w Polsce z tego wszystkiego się śmieją oraz mają za nic wszystko .Twierdzą że nic ani nikt im nic nie zrobi. Łamią prawo interpretując na swoja korzyść..

                                                                          TVP   Telewizja Polska

                                 Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej

                                             [ Sprawa dla reportera ]

                                                                                    Warszawa dn.20.11.2014 rok

Szanowny panie uprzejmie wyjaśniamy , że redakcja programu otrzymuje liczne listy zawierające prośby o pomoc , jednak z uwagi na charakter programu i ograniczenia czasowe nie ma możliwości podejmowania interwencji we wszystkich , zgłaszanych przez widzów sprawach. Z przykrością informujemy , że również przedstawiona przez pana sprawa nie została zakwalifikowana do poruszenia na antenie .Formuła programu nie przewiduje możliwości podejmowania interwencji poza antenowej

                                                      Z wyrazami szacunku redakcja programu

                                                             [ Sprawa dla Reportera ]

Szanowny Panie
 
List skierowany przez Pana do Stowarzyszenia Ekoskop właśnie trafił do
mnie. 
Proszę o podanie kontaktu telefonicznego. Czy posiada Pan jakąś
dokumentację fotograficzną byśmy mogli mieć jakikolwiek dowód
rozbiórki przystanku 
a potem informacje gdzie azbest trafił?
Pilne
 
z poważaniem 
Barbara Pawlak
Telewizja Polska Oddział w Rzeszowie
605 605 123   

      

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

Ochrony Środowiska                                                             Przemyśl 06.06.2014 rok

                             Przewodniczący Rady Gminy Horyniec Zdrój

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego [ tj Dz.U. Z 2013 R poz .267 z póżn.zm.]w załączeni przekazuję skargę pana Romana Zegarlickiego dotyczącą działań wójta gminy Horyniec w zakresie postępowania z eternitem wytworzonym przy rozbiórce przystanku autobusowego w miejscowości Puchacze. Stosownie do artykułu 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczących zadań lub działalności wójta gminy – jest rada gminy

                                                                             Z up. Podkarpackiego Wojewódzkiego

                                                                       Inspektora Ochrony Środowiska

                                                                  mgr.inż. Leszek Kmieć

                                                                         Kierownik Delegatury w Przemyślu

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

                     Warszawa                              

   DKSiW – WSWiA,053,127,2014                                                                                           Warszawa 12.11.2014 rok

                                                                   Informacja

W załączeniu przekazuję zgodnie z właściwością pismo pana Roman Zegarlickiego dotyczące wójta gminy Horyniec Zdrój .W związku z niewłaściwym postępowaniem z eternitem .Kopię udzielonej odpowiedzi proszę przekazać do Departamentu Kontroli ,Skarg i Wniosków MAC, powołując się na znak sprawy .      

                                                                               Dyrektor Departamentu Kontroli skarg

                                                                                 I Wniosków Ministerstwa Administracji

                                                                                   I Cyfryzacji  

                                                                                             Magdalena Soszyńska

                                        Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

                                     Departament Inspekcji Orzecznictwa

                                                                                                   Warszawa dnia 26.11.2014 rok

DIiO/4114/03 – 02/542/2014 jp

Dotyczy nieprawidłowości w postępowaniu z odpadami eternitowymi zawierającymi azbest na terenie gminy Horyniec Zdrój .W ślad za pismem Podkarpackiego Inspektora Ochrony z dnia 3 listopada 2014 roku znak .DPWI.1411.I.2014.EK, przekazuję zgodnie z właściwościa płytę DVD pt. Eternit zawierająca informacje dotyczące nielegalnego składowania odpadów eternitu na terenie gminy Horyniec Zdrój , która wpłynęła do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w dniu 28 pażdziernika 2014 roku wraz z kopia Uchwały Rady Gminy Horyniec Zdrój nr.XLIII/279/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Horyniec .Jednocześnie należy wskazać że kompetencje organu gminy , w tym przypadku wójta gminy , wynikają z ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.z 2013 r poz.1399 z póz n.zm. oraz ustawy z dnia 14.grudnia 2012 r o odpadach Dz.U.z.2013 r poz.21 z póżn.zm.Na podstawie art.16 ust.1ustawy z dnia 20 lipca 1991 r o Inspekcji Ochrony Środowiska Dz.U.z 2013 r poz.686 z póżn .zm. proszę o poinformowanie także Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa GIOŚ o ustaleniach i podjętych działaniach w powyższej sprawie , z przywołaniem numeru niniejszego pisma .

                                                                                      mgr. inż Anna Jastrzębska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi                                   Warszawa 07.11.2011 r

Biuro Kontroli Warszawa

Do Ministerstwa wpłynęła skarga pana Romana Zegarlickiego na wójta gminy Horyniec Zdrój w sprawie niewłaściwego postępowania z eternitem .Na podstawie art.231 kodeksu postępowania administracyjnego Ministerstwo przekazuje skargę do załatwienia według właściwości.

                                                                Dyrektor Kontroli

                                                                       Krzysztof Kozikowski

Prokuratura Rejonowa

W Lubaczowie                                                          Lubaczów dnia 20 Stycznia 2015 rok

Ds.1077/14

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie zawiadamia , że w dniu 20 stycznia 2015 roku zostało wydane postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie zaistniałego w bliżej nie ustalonym okresie sierpnia 2008 roku w Horyńcu Zdroju , woj.podkarpackiego przekroczenia uprawnień przez wójta urzędu gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urbana poprzez wydanie poleceń służbowych podległym mu pracownikom wykonania prac budowlanych przy remoncie przystanku autobusowego w miejscowości Puchacze bez wymaganego prawem zgłoszenia robót budowlanych oraz polecenia demontażu pokrycia dachowego wykonanego z płyt eternitowych zawierających azbest , a następnie jego przewozu i składowania niezgodnego ze sposobami i warunkami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, tj.o czyn z art.231&1 kk i art.183 & 1 kk .w zw.z art. 11 & 2 kk – wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa .

                             Kierownik Sekretariatu   Edyta Woś

Directorate –General for the Presidency

Direktorate for the Plenary                                                                 BRUSSELS

Unit for Reception and Referral of Official Dokuments                        

..

  1. 03.2015305511

Szanowny panie .

W imieniu Sekretarza Generalnego potwierdzam odbiór pana petycji przekazanej pismem z dnia 18 .02. 2015 roku. Została ona wpisana do rejestru ogólnego pod numerem 0262/2015 , który należy przywoływać w każdej korespondencji dotyczącej tej sprawy .Została ona przekazana Komisji petycji ,która najpierw wypowie się w sprawie jej dopuszczalności , to znaczy określi , czy przedmiot petycji wchodzi w zakres działalności Unii Europejskiej .Decyzja w sprawie jej dopuszczalności zostanie panu przekazana na piśmie bezpośrednio przez komisję .Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na fakt ,że procedura rozpatrywania petycji może być dość czasochłonna ze względu na dużą liczbę otrzymywanych petycji .Całą korespondencję w tej sprawie dotyczącej petycji proszę kierować bezpośrednio do sekretariatu Komisji Petycji na adres [ Parlament europeen, rue Wiertz,B – 1047 Bruxelles numer faksu 0032/22846844 ].                    

                                                 Z poważaniem kierownik Działu w Brukseli GSR.

                                                Plateau de Kirchberg L – 2929 Luxembourg

                                               Rue Wiertz 60 B – 1047 Bruxelles

Szanowni internauci na całym świecie popatrzcie jak działają u nas klany mafijne które bronią koleś kolesia bo tak potrzeba .Normalny człowiek dla nich się nie liczy oraz inni dla nich nie istnieją .Pod tymi materiałami , które teraz opublikuję dam zdjęcia wykonane w dzień ukazania się tego materiału .Będą to zdjęcia z tych miejsc gdzie ten eternity spokojnie sobie leży mimo tego ze urzędnicy na czele z prokuratura policją twierdzili ze problemu nie ma i nigdy nie było .Wszystkim tym którzy będą to czytać pozostawiam pod rozwagę jak działa u nas władza samorządowa ,policja oraz prokuratura .Właśnie tu widać najlepiej jak wszyscy bronią przestępcy , który nie może być ukarany ale za to gdyby ktoś z nas jechał rowerem po piwku to byłby strasznym przestępca gdzie pisali by o tym w gazetach a radio nie dawało by spokoju informując o tym wydarzeniu, niestety Ochrona Środowiska to nie temat dla władz oraz Ekologów oni również nic nie robią w tej sprawie .Od czasu do czasu chcą się pokazać w mediach robią szum medialny a potem jest spokój i znikają z terenu. Niech każdy wyrobi sobie swoje zdanie na ten temat i zobaczy w jakim kraju żyje czy to jest naprawdę Rzeczpospolita Polska czy nie ..

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa .

Kr—2368/17     KKP Lubaczów   RPS – 91/17

asp. Elżbieta Szczygieł z KPP Lubaczów

po rozpoznaniu zawiadomienia Romana Zegarlickiego z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zaistniałego w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2008 roku do nie ustalonego dnia i miesiąca 2015 roku w Horyńcu Zdroju oraz Wólce Horynieckiej woj. podkarpackiego przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez byłego Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urbana polegających na wykonaniu bez pozwolenia oraz przetargów oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1692 Horyniec --Wólka Horyniecka -- Kaplisze , modernizacji przystanków autobusowych w miejscowości Puchacze oraz Moczary bez wymaganego prawem zgłoszenia robót budowlanych , prowadzenia robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej , a także fałszowania umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków zawartej pomiędzy Usługi Komunalne Sp.z oo a Romanem Zegarlickim w ten sposób , że podrobiono podpis Romana Zegarlickiego jako strony umowy tj.o przestępstwo z art.231 & 1 kk i art. 270 & 1 kk w zw z art. 11& 2 kk .

                                              POSTANOWIŁ

ODMÓWIĆ WSZCZĘCIA ŚLEDZTWA W SPRAWIE zaistniałego w okresie od nieustalonego dnia i miesiąca 2008 roku do nieustalonego dnia i miesiąca 2015 roku w Horyńcu Zdroju oraz w Wólce Horynieckiej woj. .podkarpackiego przekroczenia uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez byłego Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urbana polegających na wykonaniu bez pozwolenia oraz przetargów oświetlenia ulicznego na drodze powiatowej nr 1692 Horyniec -- Wólka Horyniecka -- Kaplisze , modernizacji przystanków autobusowych w miejscowości Puchacze oraz Moczary bez wymaganego prawem zgłoszenia robót budowlanych , prowadzenia robót budowlanych przy budowie śieci kanalizacji sanitarnej , a także fałszowania umowy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzania ścieków zawartej pomiędzy Usługi Komunalne Sp .z oo a Romanem Zegarlickim w ten sposób , że podrobiono podpis Romana Zegarlickiego jako strony umowy .tj. o przestępstwo z art. .231 & 1 kk i art. 270 & 1 kk w zw.z art. 11 & 2 kk brak danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa .

                                         UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2017 roku z Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie otrzymano zawiadomienie w formie maila podpisane przez Romana Zegarlickiego w którym zawiadamiał on o szeregu nieprawidłowości polegających min. na niedopełnieniu obowiązków oraz przekroczeniu uprawnień przez byłego Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urbana .Niedopełnienie obowiązków miało nastąpić przy rozbiórce przystanku autobusowego w miejscowości Puchacze w 2008 roku , modernizacji przystanku autobusowego w miejscowości Moczary wywiezienia eternitu z obu tych przystanków do lasu , oraz budowy sieci kanalizacyjnej w m. Wólka Horyniecka a także zastrzeżeń do szeregu innych inwestycji podejmowanych przez Ryszarda Urban .Jak ustalono w trakcie czynności sprawdzających żaden z jedenastu rozpytywanych mieszkańców wsi Wólka Horyniecka nie potwierdził ,aby został w jakikolwiek sposób oszukany przez ówczesnego wójta Gminy Horyniec Zdrój. Ponadto w sprawach dotyczących nielegalnych rozbiórek wiat przystankowych w miejscowości Puchacze oraz Moczary prowadzone były czynności , które zakończyły się umorzeniami lub też odmowami wszczęcia postępowania z powodu nie potwierdzenia zarzutów kierowanych w zawiadomieniach .Ponadto zawiadomienie złożone w dniu 18 .05. 2017 rok przez Romana Zegarlickiego nie wniosło żadnych nowych okoliczności w sprawach o których mówił a zawiadamiający jedynie powielał argumenty , które przedstawiał w poprzednich zawiadomieniach a które nie znajdowały potwierdzenia w rzeczywistości .Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać iż podnoszone w zawiadomieniu zarzuty nie znajdują potwierdzenia wobec powyższego należy stwierdzić ze brak jest dostatecznych danych uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa

                                                                         .asp. Elżbieta Szczygieł z KPP Lubaczów

PR Ds. 321 /2017 rok Maria Potoczna Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie

Po zapoznaniu się w dniu z aktami sprawy Kv 23 68 /17

       SENSACJA W PROKURATURZE LUBACZOWSKIEJ ORAZ POLICJI.?

Prokuratura Okręgowa

IV Wydział Organizacyjno Sądowy               Przemyśl dnia 20 czerwca 2017 rok

Przemyśl

PO IV Dsn 58.2017 .P1

                                   Pan Roman Zegarlicki

Sekretariat Prokuratury Okręgowej w Przemyślu informuje ,że Prokurator tut. Prokuratury postanowieniem z dnia 20 .06 .2017 roku uchylił postanowienie Prokuratora Rejonowego w Lubaczowie z dnia 20 stycznia 2015 roku o odmowie wszczęcia śledztwa w części , w sprawie przekroczenia uprawnień przez Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urbana tj.o czyn z art. …183 & 1 kk sygn akt .Ds.1077/14.

                                                                                   REFERENDARZ PROKURATURY

                                                                                                     OKRĘGOWEJ

                                                                                      

                                                                                                        Ewa Szpik

                                          

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

PR.Ds 412 .2017 Sp (c)                                     Lubaczów dnia 22 czerwca 2017 rok

                                          Pan Roman Zegarlicki

Sekretariat Prokuratury Rejonowej w Lubaczowie zawiadamia że w dniu 22 czerwca 2017 roku wydano postanowienie o wszczęciu śledztwa w sprawie zaistniałego w sierpniu 2008 roku w Horyńcu Zdroju i Puchaczach woj. podkarpackiego wykonania robót budowlanych przy remoncie przystanku autobusowego w Puchaczach woj. podkarpackiego polegających na demontażu pokrycia dachowego wykonanego z płyt eternitowych zawierających azbest , a następnie ich przewozu i składowania niezgodnego ze sposobami i warunkami bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest tj.o przestępstwo z art.183 & 1 kk .

                                         Kierownik sekretariatu Edyta Woś .

                                                  

              

Strona 1 z 8

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online