Warning: assert(): Assertion failed in /usr/home/mikedom/domains/reporter.horynieczdroj.pl/public_html/libraries/classmap.php on line 3 Sądy Prokuratura Policja w Rzeczpospolitej Polskiej łamie Prawo Człowieka do Wolności Sprawiedliwości Obrony a chronią kryminalistów oraz przestępców .
Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
poniedziałek, 06 marzec 2017 15:06

Sądy Prokuratura Policja w Rzeczpospolitej Polskiej łamie Prawo Człowieka do Wolności Sprawiedliwości Obrony a chronią kryminalistów oraz przestępców .

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Tak wygląda lista Pism do Urzędów w sprawie Korupcji na szeroka skalę oraz fałszowania dokumentów w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój przez byłego Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urbana i wielu innych urzędników Administracji Rządowej do których kierowałem w tej sprawie pisma .Bez rezultatu mafia Urzędnicza broni jeden drugiego przestępstwa nie ma bo Komunistom na Podkarpaciu nikt nie podskoczy .Maja się dobrze robią to co chcą. .Drodzy internauci z całego świata popatrzcie jak wygląda nasz piękny kraj który zwie się Rzeczpospolita Polska. 7 lat pisania bez rezultatu to nie Polska lecz Ukraina ,gdzie korupcja kwitnie na każdym kroku i nikt się nikogo nie boi tak jest w Rzeczpospolitej Polskiej .Az trudno uwierzyć w jakim kraju żyjemy .na pewno nie w wolnej Polsce lecz korupcyjnej i skorumpowanej .

Prokuratura Rejonowa Lubaczów

Sygn. akt. PC 12/14

Prokurator Prokuratury Rejonowej Agnieszka Nieckarz-Proszek

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

DSO-571 3894/14 (2)/15/MKr

Z up. Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich Barbara Ciemała

Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Warszawa

PG IV PC PG 142.14

Wólka Horyniecka 30.04.2015 rok

Skarga do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Sztrasburgu o łamanie Praw Człowieka w Rzeczpospolitej polskiej

Wólka Horyniecka 16.06.2015 rok

Skarga do Prokuratora Generalnego Prokuratury Krajowej oraz Urzędów zajmujących się Wymiarem Sprawiedliwości oraz łamaniem Prawa w Rzeczpospolitej Polskiej

Wólka Horyniecka 8.04.2015 rok

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

Wólka Horyniecka 16.01.2014 rok

Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sądowego Warszawa PG IV PC/PG 142/14

Warszawa dnia 13.05.2015 rok

Zastępca Dyrektora Departamentu Postępowania Sadowego Anita Wożniak-Rzążewska

Prokurator Prokuratury Generalnej

Kancelaria Prezydenta RP Warszawa Biuro Skarg i Opinii Obywatelskich

Nr,BL0.0600.56381.01.2015. KM

Z up. Główny Specjalista Magdalena Kycia

Prezes Sądu Rejonowego w Jarosławiu

Jarosław dnia 28.04.2015 rok

Prez.Adm.I-051-6/15

Prezes Sadu Rejonowego Anna Drabik

Pani Prezes Sadu Rejonowego w Jarosławiu

Lubaczów dnia 27.04.2015 rok

Praz. Adm -I-051-6/15

Z poważaniem Sędzia Sadu Rejonowego Artur Broś

Protokół przyjęcia ustnego wniosku dnia 11.04.2014 rok w Prokuraturze Rejonowej w Lubaczowie Sygn. Akt PC 12/14

Protokół Przyjęcia Ustnego zawiadomienia o przestępstwie ,przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej

Jarosław dnia 22.04.2014 rok godz.10 .

Agnieszka Kaczorowska Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jarosławiu z udziałem Prokuratora Agnieszki Stadnickiej

Sygn.akt.2 Ds.218/14

Rzeszów dnia 3.07.2014 rok

RD-8/14 Protokół przesłuchania świadka przez Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie

Włodzimierz Sarnowski

Sad Rejonowy w Jarosławiu VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lubaczowie

Wólka Horyniecka 27.03.2013 rok         Sygn. akt VI C 97/13

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie               Lubaczów dnia 24.06.2014 rok

Prokurator Rejonowy Maria Potoczna              Ds.36/14

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie

Wólka Horyniecka 28 .01.2015 rok

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie               Lubaczów dnia 4.04.2016 rok

Ds.818/14 Prokurator Rejonowy Maria Potoczna

Skarga w sprawie nieprawidłowości przy budowie kanalizacji miejscowości Wólka Horyniecka Gmina Horyniec Zdrój

Wólka Horyniecka 20.07.2015 rok

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie takie samo pismo zostało skierowane do Wojewody Podkarpackiego Pani Małgorzaty Chomicz – Śmigielskiej

Wólka Horyniecka 28.05.2016 rok

Ministerstwo Sprawiedliwości Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydział skarg i wniosków         BKA –II-052-3484/16/2  

Z up. Ministra Sprawiedliwości Irena Kozłowska

Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Przygotowawczego Warszawa dnia 01.06.2016 rok

PK.II Ko2,210.2016 Krzysztof Lipiński Prokurator Prokuratury Krajowej

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie

Kr-1197/16   RPS-48/16           dnia 04.03.2016 rok

Mł. asp. Robert Pasek

Wiceprezes Sądu Okręgowego w Przemyślu           Przemyśl dnia 14.04.2016 rok

A-051-50/16                   Wiceprezes Sadu Pani Danuta Nowak

Prokuratura Okręgowa Dział II Nadzoru nad postępowaniem Przygotowawczym

Przemyśl dnia 29.06.2016 rok

PO II Dsn 136.2016 Lw Prokurator prokuratury Okręgowej Stanisław Kalita

Prezes Sądu Okręgowego w Zamościu           Zamość dnia 27.06.2016 rok

Nr.Adm.402-56/2016         Prezes Sądu Okręgowego Jerzy Żurawicki

Urząd Gminy w Horyncu Zdroju                               dnia 29.05.2014 rok

G.7013.02.2014 rok Wójt Gminy Ryszard Urban

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Biuro Kontroli   Warszawa dnia 07.11.2011 rok

Kpk-052-31/14     Dyrektor Biura Kontroli Krzysztof Kozikowski

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa  dnia 12.11.2014 rok

DKSiW-wswIa.053.127.2014       Dyrektor Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji       Magdalena Soszyńska

Pan Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Podkarpackim Urzędzie Marszałkowskim   Wólka Horyniecka   dnia 13.11.2014 rok

Główny Inspektor Ochrony Środowiska Departament Inspekcji i Orzecznictwa

Warszawa dnia 22.11.2014 rok               DI ;0/4114/03-02/542/2014/jp

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska   Przemyśl dnia 03.11.2014 rok

DPWI.1411.I.2014 EK.            Leszek Kmieć Kierownik Delegatury w Przemyślu

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie     Lubaczów dnia 20 .01.2015 rok

Ds.1077/14   Kierownik sekretariatu Edyta Woś.

Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju       Horyniec Zdrój dnia 4.07.2014 rok

A.151.1.2014 Z up. Wójta Gminy zastępca Piotr Wojtyszyn

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie     Wólka Horyniecka dnia 16.12.2014 rok

Departament Ochrony Środowiska Unii Europejskiej   Wólka Horyniecka dnia 18.02.2015 r

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie   RSD-132/14     Kr-1727/14 Ds.-302/14

ASP .szt. Krzysztof Paryniak

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie   dnia 10.07.2014 rok

Mł. asp. Wiesław Staniuk

Radca Prawny Grzegorz Bytnar             Rzeszów ul. Lisa Kuli 1/12

Radca Prawny   Marek Barcicki         Kancelaria w Tomaszowie Lubelskim

Sędzia Sadu Rejonowego w Lubaczowie     Artur Broś

Rzeczpospolita Polska Prokuratura Generalna Departament Postępowania Sadowego Warszawa   dnia 5.03.2014 rok   PG IV PC/PG 142 /14  Marek Cioś Prokurator

Prokuratury Okręgowej w Katowicach delegowany do Prokuratury Generalnej

Kancelaria Prawna –Radca Prawny Teresa Majewska- Konopka

Lubaczów dnia 9.09.2013 rok godz.12.Spotkanie z Radca Prawnym Grzegorzem Bytnarem w tej kancelarii Prawnej .

Prokuratura Rejonowa Lubaczów dnia 15.04.2014 rok         Ds.302/14

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Rzeszowie

Posterunek Policji w Horyńcu Zdroju     Horyniec Zdrój dnia 12.02.2014 rok

HA-234/14   Ds.,36/14     mł. asp. Krzysztof Pata

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie                              dnia 28.04.2015 rok

Prokurator Rejonowy Maria Potoczna

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie         Wólka Horyniecka   16.01.2014 rok

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu         Jarosław dnia 25.04.2014 rok

Sygn.AKT.2 Ds.218/14       Prokurator Prokuratury Rejonowej Agnieszka Kaczorowska

Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju       Horyniec Zdrój dnia 17.04.2013 rok

Pismo w sprawie sądowej.

Sad Rejonowy w Jarosławiu siedziba w Lubaczowie     Horyniec Zdrój dnia 22.05.2013 rok

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie     Wólka Horyniecka dnia 16.01.2014 rok

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie     Horyniec Zdrój 18.09.2014 rok

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie         14.10.2014 rok

HA-4395/14     sierż .sztab. Janusz Powoda z Posterunku Policji w Horyńcu Zdroju

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie   Wólka Horyniecka 28.01.2015 rok

Radca Prawny Marek Barcicki   Tomaszów Lubelski   dnia   17.10.2013 rok

Sygn. akt. Sądu I instancji VI C 97/13

Pismo do Urzędu Gminy Horyniec Zdrój       Horyniec Zdrój dnia 29.04.2013 rok

Wójt Gminy Ryszard Urban

Wyrok Sadu w Imieniu Rzeczpospolitej Polskiej           Artur Bros

Sygn. akt. VI C 97/13    dnia 12 .08.2013 rok

Tu właśnie tego dnia Sędzia tego Sadu dopuszcza się Przestępstwa wydając wyrok sadowy jako strażnik Sprawiedliwości bez udowodnienia winy jak i podstaw prawnych złamał prawo mając na Sali rozpraw założony łańcuch Sędziowski z Godłem Rzeczpospolitej Polskiej .Kto temu sędziemu to powierzył aby w imię prawa je łamał , oskarżając 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej bezpodstawnie i bezprawnie. Jest to ogromny wstyd dla całego środowiska Sędziowskiego .Ale to chyba wszyscy sędziowie łamią tak prawo jak ten sędzia bo wiedzą że im nic nie grozi nie poniosą konsekwencji prawnych .

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie   Lubaczów dnia 7 07.2014 rok       Ds.36/14

Za .Prokuratora Rejonowego Agnieszka Nieckarz – Proszek

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie Rzeszów dnia 9.06.2014 rok

OA,7720,39,2014 .Pismo podpisał architekt Ryszard Witek.

Rzecznik Dyscyplinarny Radców Prawnych                 Rzeszów 3 .07.2014 rok

RD-8/14 Włodzimierz Sarnowski

Najwyższa Izba Kontroli Biuro Organizacyjne Wydział Skarg i Wniosków Warszawa

Dnia 31.03.2014 rok Warszawa       BOE/BOS-0511-0718/2014 KM   Kamil   Moser

Dyrekcja Rejonu Dróg w Lubaczowie     Lubaczów dnia 17.04.2013 rok

Pismo do Dyrektora Rejonu Dróg w Lubaczowie

Odpowiedz Dyrektora na pismo       Lubaczów dnia 23.04.2013 rok

PZD,455.98.2013 rok   Dyrektor Marek Małecki

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie                                                 Wólka Horyniecka dnia 3.06.2014 rok

Do sekretariatu Generalnego w Unii Europejskiej Brussela   200861

Wólka Horyniecka dnia 30.03.2015 rok

Prokuratura Rejonowa w Lubaczowie  Wólka Horyniecka dnia 16.01.2014 rok

Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Wydział Budownictwa                                                                                                     Wólka Horyniecka dnia 27.06.2014 rok .

Lubaczów dnia 18.07.2014 rok ASR,033,5,17,2014 r podpisał Jan Wojdyk

Wiceprezes Sadu Okręgowego w Przemyślu

Sygn. Adm ;-051-32/14           Wólka Horyniecka dnia 22.07.2014 rok

Telewizja Polska Agencja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej

;Sprawa dla Reportera ;Warszawa dnia 20.11.2014 rok

Z wyrazami szacunku Redakcja programu Sprawa dla Reportera.

Do Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju   Horyniec Zdrój dnia 23.10.2014 rok

Horyniec Zdrój 3.11.2014 rok       G.7013,5,2014 rok Wójt Gminy Ryszard Urban

Rada Gminy Horyniec Zdrój   Horyniec Zdrój dnia 19.08.2014 rok

RG,1510,1,2014 rok Przewodniczący Rady Gminy Horyniec Zdrój Grzegorz Wożny

Prokuratura Okręgowa Wydział II Organizacyjny Przemyśl dnia 26.01.2017 rok

PO I Ko91.2016 rok Prokurator Prokuratury Okręgowej Maria Pętkowska

Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego Wydział Skarg i Wniosków   Warszawa dnia 25.01.2017 rok     BKA-II-054-150/17/4

Z. up Ministra Sprawiedliwości Marta Tomaszewska-Powęska

Do Policji oraz Prokuratury w Lubaczowie   Wólka Horyniecka dnia 30.03.2016 rok

Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju                         Horyniec Zdrój dnia 1.06.2016 rok

Z ca Wójta Horyniec Zdrój     Janusz Wurzyński

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie   Rzeszów dnia 7.08.2015 rok

WK 0740-23/2015          Prezes Zbigniew Wójcik

Prokuratura Okręgowa Wydział I Organizacyjny   Przemyśl dnia 29.03.2016 rok

Prokurator Prokuratury kręgowej         PO I Ko 91/2016 Stanisław Kalita

Rzeczpospolita Polska Prokuratura Krajowa Departament Postępowania Przygotowawczego

Warszawa dnia 21.03.2016 rok   PK II Ko2 210,2016 Krzysztof Lipiński Prokurator Prokuratury Krajowej

Komenda Miejska Policji w Przemyślu Wydział dochodzeniowo –Śledczy

Przemyśl dnia 17.03.2016 rok         D-II564/2016/MF

Wydział śledczy Piotr Mazur

Ministerstwo Sprawiedliwości Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego   Warszawa

Warszawa dnia 9.03.2016 rok   BKA-II-054-1909/16/2     Marta Tomaszewska-Powęska

Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie   Lubaczów dnia 22.03.2016 rok

Kr-1253/16     Naczelnik Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie   pod insp. Robert Sobolewski

Komenda Główna Policji ,Biuro Służby Kryminalnej Wydział dochodzeniowo – śledczy Warszawa   dnia 11.03.2016 rok   KR-DS.-718/16 MBa   Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji nadkom .Michał Białęcki .

Przesłuchanie na Policji w Lubaczowie   dnia 30 .03.2015 rok

Wojewoda Podkarpacki Rzeszów   dnia 14.08.2015 rok       P-II,40,91,2015

Dyrektor Centralny Urzędu Wojewody Podkarpackiego Janusz Olech.

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu   dnia 7.08.2015 rok   Sygn.akt.2 Ds.,412/15

Prokurator Prokuratury Rejonowej Dariusz Łupiński

Prokuratura Rejonowa w Jarosławiu dnia 16.07.2015 rok   Sygn.akt.2Ds/412/15

Prezes Sadu Rejonowego w Jarosławiu   Jarosław dnia 28.04.2015 rok

Prez. Adm. I-051-6/15 Prezes Sadu Rejonowego Anna Drabik

Kancelaria Europejskiego Trybunału Praw Człowieka     0UR Ref.31006/15

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Warszawa

Warszawa dnia 9.06.2014 rok       DWJST-WST-052,2/14/DZ

Z. up. Szymon Wróbel

Marszałek Województwa Podkarpackiego Rzeszów dnia 24.09.2014 rok

OR-II 1510,267,2014,WKD Z. up. Marszałka Wojewody Tadeusz Pióro

Premier Donald Tusk Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji Warszawa dnia 30.05.2014 r

DKSiW-WSWiA,052,136,2014 r Dyrektor Departamentu Piotr Witkowski

Pan Poseł Piotr Babinetz Warszawa dnia 29.07.2014 rok

BO/108/S/VII/14       BO/S/WŻ/237/VII/14       Przyjęła Wioletta Zydowicz

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie Wydział Dw z Przestępczością Gospodarczą

Ldz.PG-244/15     Rzeszów dnia 20.05.2015 rok Bartłomiej Kowalski nadk. Naczelnik Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą w Rzeszowie

Bruxelles Parlament Europejski Bat Altiero Spineli 60 me Wiertz/Wertzstraat 60 B-1047

Bruxelles             Belgia

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Zespół Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Warszawa dnia 17 .06.2014 rok     V,7006,25,2014 MS   Główny Specjalista Marcin Sośniak

Kancelaria Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego

Premier Ewa Kopacz

Polskie Radio Program Pierwszy   Janusz Wajs

Agnieszka Nieckarz –Proszek Prokuratorka z Lubaczowa

Mendyka Anna Prokuratorka z Lubaczowa

Maria Potoczna Szefowa Prokuratury w Lubaczowie.

Szanowni internauci z całego świata popatrzcie jak działają Urzędy Administracji Państwowej .Pisałem jest OGROMNA KORUPCJA FAŁSZOWANIE DOKUMENTÓW ale dla tych urzędników do których PISAŁEM NIE MA TO ŻADNEGO ZNACZENIA .Koleś broni kolesia , ręka kryje rękę .Tak działa prawo u nas w naszym tak pięknym kraju jaki jest Rzeczpospolita Polska. Czym mamy się szczycić na arenie międzynarodowej chyba niczym skoro ten nasz kraj nie zasługuje , już na wolna Polskę ale na zakłamanie i korupcję na światowym poziomnie ,jest mnie po prostu jako Polakowi wstyd za te Urzędy , które kryją mafie urzędnicze tolerują korupcje we wszystkich dziedzinach życia .Tak wygląda dziś nasz kraj mamy się czego wstydzić a nie być z niego dumnymi ze jako Polacy mamy Wolność Sprawiedliwość Ale nie dla tych ludzi na dole czyli nic nie znaczących dla władzy. Liczymy się tylko wtedy jak potrzeba iść do wyborów aby głosować na dana partię .Dla Rządu widocznie los 80 mieszkańców poszkodowanych przez mafijne klany nie ma żadnego znaczenia ale zobaczymy jak przyjdą wybory kto i na kogo będzie głosował Niech cały świat się dowie co Policja Prokuratura Sędziowie Radcy Prawni w naszym kraju wyprawiają chroniąc się za immunitetami. Wiec pytanie pozostaje cały czas otwarte zróbcie porządek z takimi panami prawa. oraz praworządności .Trzeba by było takich wszystkich urzędników którzy łamią prawo oraz występują przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej twierdząc że są przy władzy oraz nikt ich nie ruszy oddelegować na Białe Niedzwiedzie tam gdzie byli moi rodzice , wtedy zobaczylibyśmy co by mówili przeciwko innym ludziom oraz tym co łamali prawo. Tak na dziś wygląda prawo w Rzeczpospolitej Polskiej a co oznacza słowo Sprawiedliwość to mafia klany kolesie rządza krajem nie do przebicia się prawdy. Zwykły obywatel w tym kraju się nie liczy ma siedzieć cicho nie zależnie czy popełnił przestępstwo czy nie ale ukarać go musimy by więcej nikomu nie podskakiwał .Tak właśnie na tej zasadzie zostało oskarżonych ukaranych skazanych prawomocnym wyrokiem sadowym 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej bezpodstawnie bezprawnie.7 lat walki z tymi mafijnymi klanami , totalna porażka nie tylko moja ale Wymiaru Sprawiedliwości.

Z poważaniem 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej informuje o zaistniałej sytuacji łamanie Praw Człowieka w Rzeczpospolitej Polskiej dla świata oraz internautów na całym świecie.

Czytany 639 razy

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online