Warning: assert(): Assertion failed in /usr/home/mikedom/domains/reporter.horynieczdroj.pl/public_html/libraries/classmap.php on line 3 78 Rocznica ataku samolotów niemieckich na stację kolejową w Werchracie .
Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
środa, 13 wrzesień 2017 06:48

78 Rocznica ataku samolotów niemieckich na stację kolejową w Werchracie .

Oceń ten artykuł
(1 głos)

       78 -- Rocznica ataku samolotów niemieckich na stację kolejową w Werchracie

W Werchracie odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych 122 żołnierzy , kolejarzy , oraz osób cywilnych .Jest to już 78 rocznica tego mordu .Uroczystość odbyła się 10 września 2017 roku .Rozpoczęła się mszą św .w kościele w Werchracie o 11 .Msza św została odprawiona w intencji wszystkich pomordowanych za osoby uczestniczące w tych uroczystościach oraz za rodziny pomordowanych .Mszę św w kościele pod wezwaniem parafia Świętego Józefa Robotnika odprawił proboszcz tej parafii ks. Tomasz Kielar .Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy udali się pod pomnik poległych w Werchracie gdzie odbędą się dalsze uroczystości .Przy pomniku odbyła się modlitwa za pomordowanych a później poświęcenie pomnika , który został doprowadzony do stanu faktycznego jak powinien wyglądać .Zostały przy nim ukończone prace Wszystkich pod pomnikiem powitał pan Dyrektor Domu Kultury w Horyńcu Zdroju pan Janusz Urban , który równocześnie prowadził uroczystości . ..Następnie odbyły się krótkie przemówienia a po zakończeniu wręczono odznaczenia .Tam też wystąpiła młodzież szkolna która wykonała program słowno muzyczny a była to młodzież ze Szkoły Podstawowej w Horyńcu Zdroju .Jak mówiono w przemówieniach pod pomnikiem że jest to duża tragedia jeśli chodzi o wydarzenia wojenne związane z ziemią Horyniecką .12 .września 1939 roku tu właśnie w Werchracie rozegrała się ta tragedia .Gdzie samoloty niemieckie Luftwaffe zbombardowały stację kolejową w Werchracie , znajdował się pociąg z żołnierzami oraz zaopatrzeniem i amunicją .Zginęło 122 osoby , które znajdowały się w pociągu i nie tylko .Na uroczystość zostali zaproszeni Wójt Gminy Horyniec Zdrój Robert Serkis ,Radni Powiatu Lubaczowskiego oraz Gminy , Delegacje Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Wojewódzki z Lublina Prezes Henryk Czerkas , Zarząd Okręgowy w Przemyślu z Prezesem Henrykiem Burdoń oraz panią Katarzyną Babis , Zarząd Miejski z Kraśnika z Prezesem Janem Grytą , oraz Zespół Kombatantów ;Kolorowa Jesień ;,Zarząd Miejsko Gminny w Lubaczowie z Z-ca Prezesa Eugeniuszem Huk ,Zarząd Gminy w Horyńcu Zdroju z Prezesem , Z—ca Prezesa oraz członkami , Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej okręgu podkarpacko – lubelskiego , Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Zarząd Główny z Prezesem panią Małgorzatą Kowalczyk oraz panem Tadeuszem Kowalczyk ,Zarząd Okręgowy w Lubaczowie z Prezesem Tadeuszem Antonik , Dowódca Jednostki Wojskowej z Niwek pan Piotr Dobrowolski , Funkcjonariusze Straży Granicznej z Horyńca Zdroju , Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej ; Wrzesień 39 ; z Lublina na czele z Prezesem Andrzejem Gładyszem pracownikiem naukowym na KUL , panią Dominikę Wojtowicz z Komendy Policji Powiatowej w Lubaczowie , Drużyna Harcerska z Suśca wraz z panią harcmistrz Anną Rojek , harcmistrz pani Teresa Wojtyszyn z harcerzami Horyniec Zdrój , Pracownicy Sekcji Eksploatacji PKP Przemyśl z Naczelnikiem Wiesławem Wojtowiczem , Janem Fałtą , Pracowników Nadleśnictwa Lubaczów , delegacje z zakładów pracy Gminy Horyniec Zdrój , mieszkańców parafii Werchrata oraz młodzież , wszystkie poczty sztandarowe .

                                

                              A teraz krótka historia tego pomnika w Werchracie .

Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej na woj. podkarpacko – lubelskie okręg roztoczański w Horyńcu Zdroju jako organizacja kombatancka w 2015 roku zajęła się nie ukończonym pomnikiem koło stacji kolejowej w Werchracie gdzie 12 września 1939 roku podczas nalotu niemieckiego lotnictwa na składy pociągu osobowo – towarowego wiozącego zaopatrzenie , broń , żywność dla żołnierzy Wojska Polskiego stacjonującego w Rawie Ruskiej oraz osoby cywilne , żołnierzy , kolejarzy , obsługa pociągu .Aby nadać wygląd pomnikowi taki jaki ma dzisiaj Stowarzyszenie wykonało następujące czynności , wystąpiło z pismem w 2015 roku , 2016 roku , 2017 roku do Dyrektora PKP SA w Rzeszowie pana Mieczysława Borowiec z prośbą o pozwolenie wejścia na teren kolei oraz pomoc w ukończeniu pomnika wraz z propozycją projektu .Na bieżąco uzgodniono prace z Naczelnikiem w Przemyślu oraz jego przedstawicielem na rejon lubaczowski z panem Januszem Fałtą , uporządkowano zarośnięty dojazd około 300 m , teren wokół pomnika z zarośli . Wycięto część drzew oraz gałęzi zasłaniających pomnik , wykoszono chwasty na nasypie kolejowym i dojeżdzie . Wszystko to Dzięki zaangażowaniu pana Tomasza Patałach – Serdeczne Dzięki należą się teraz panu , wykonano miedzianego orła z lat przedwojennych za kwotę około 1000 zł – członkowie Stowarzyszenia zbierali miedz , dużą pomoc okazał Stanisław Wasylowski , Cołta Władysław już nie żyjący członek Stowarzyszenia . Połączono górną część pomnika betonem gdzie nie widać występujących drutów , pomnik nabrał zespolony kształt , nawiązano kontakt z pracownikiem naukowym KUL w Lublinie Andrzejem Gładyszem , który na podstawie zapisów znajdujących się w archiwach IPN Zamość oraz innych archiwach IPN ustalono na podstawie zapisów niemieckich pilotów datę nalotów niemieckich samolotów na 12 września 1939 roku , IPN Zamość podaje liczbę poległych 124 osoby w tym na podstawie identyfikatorów znane jest nazwisko maszynisty i jednego żołnierza oraz niemieckich pilotów , którzy to zrzucili bomby na Werchratę . Rok temu w tych uroczystościach właśnie tu pod pomnikiem w Werchracie uczestniczyła rodzina maszynisty , która dowiedziała się o jego śmierci w tym miejscu , wykonano tablice informacyjne o położeniu pomnika , utwardzono teren przyległy do pomnika , zorganizowano 2 uroczystości patriotyczno – religijne w 2015 , 2016 roku .Nasze Stowarzyszenie Dziękuje wszystkim osobo zaangażowanym w doprowadzeniu pomnika i terenu przyległego do obecnego stanu , za swą pracę oraz działalność na rzecz Stowarzyszenia .tych którzy przyczynili się wyróżniono je odznaczeniami i dyplomami .Pozostaje tylko do wykonania nowa tablica na pomnik po ustaleniu nowych danych z IPN .Dziękujemy Wójtowi Gminy za duże zaangażowanie się w organizację dzisiejszej uroczystości , w obecnej chwili pomnik jest często odwiedzany przez turystów i kuracjuszy z Horyńca Zdroju .                                          

                                                                           Zarząd Stowarzyszenia SPKIIWŚ

                                                                       OKRĘG PODKARPACKO – LUBELSKI

Wszystkich zainteresowanych tą przepiękną uroczystością w Werchracie odsyłam do zdjęć wykonanych właśnie na tej uroczystości .Uroczystość odbyła się dnia 10 września 2017 roku .Z—ca Prezesa Zegarlicki Roman SSPKIIWŚ OKRĘGU PODKARPACKO – LUBELSKIEGO .

Czytany 210 razy

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online