Warning: assert(): Assertion failed in /usr/home/mikedom/domains/reporter.horynieczdroj.pl/public_html/libraries/classmap.php on line 3 Ku Pamięci Ofiar Niemieckiej Okupacji Zamojszczyzny .Zwierzyniec.
Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
wtorek, 15 sierpień 2017 15:04

Ku Pamięci Ofiar Niemieckiej Okupacji Zamojszczyzny .Zwierzyniec.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

Obchody 74 Rocznicy Rozpoczęcia Likwidacji Niemieckiego Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu.

Zwierzyniec jest to miasteczko w woj. lubelskim a powiecie zamojskim. Gmina położona jest w przepięknej okolicy rzeki Wieprz .Zwierzyniec jest przepięknym ośrodkiem turystyczno wypoczynkowym na Roztoczu , jest tu cisza oraz spokój , gdzie bez żadnego problemu można przybywać na wypoczynek .Zwierzyniec ze wszystkich stron otoczony jest lasem , a powstał w 1593 roku , w 1773 roku w Zwierzyńcu zbudowano fabrykę porcelany i mydła .Wszyscy mieszkańcy Zwierzyńca wspomagali aktywnie tych , którzy walczyli o wolność Polski. Byli to żołnierze Armii Krajowej w II wojnie światowej i nie tylko .Od 1940 – 1944 roku hitlerowcy czyli okupanci naszego kraju utworzyli w Zwierzyńcu obóz dla ludzi , był to obóz przejściowy .A od grudnia 1942 roku był to obóz dla tych wszystkich co zostali wysiedleni z Zamojszczyzny .Przy pięknej pogodzie do Zwierzyńca zaczęły przyjeżdżać różne delegacje oraz ludność cywilna na uroczystości związane z 74 rocznicą rozpoczęcia likwidacji obozu . Przy kościele Matki Bożej Królowej Polski wszyscy uczestnicy tych uroczystości wyznaczyli sobie spotkanie. Właśnie z tego miejsca zaczynają się główne uroczystości .Po zbiórce wszyscy uczestnicy przeszli pod pomnik gdzie odbędą się główne uroczystości .Pod pomnikiem zostali wszyscy powitani , przez pana burmistrza Zwierzyńca Jana Skibę .a byli to ;Zaproszeni goście ; ;Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP, ;Genowefa Tokarska – Poseł na Sejm RP ; Agata Borowiec – Poseł na Sejm RP ; Piotr Olszówka - Poseł na Sejm RP ; ;ks. proboszcz Błażej Górski gospodarz tutejszej parafii ks. kan. Jan Słoma ;ks. kan .Emil Wojtaś ;Jan Józef Kasprzak szef Urzędu ds. Kombatantów w Warszawie ;Arkadiusz Bratkowski Członek Zarządu Województwa Lubelskiego ;Maria Gryz Członek Sejmiku Województwa Lubelskiego ;Jerzy Sądel Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie ;Jan Słomiany Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego ;Henryk Matej Starosta Zamojski ;Andrzej Wnuk Prezydent Miasta Zamościa ;Kazimierz Patera Starosta Biłgorajski ;Urszula Kolman Przewodnicząca Rady Miejskiej w Zwierzyńcu ;Gen. Dyw. Krzysztof Szymański ;Gen Bryg. Henryk Dziubek ;Gen Bryg. Jan Rybak ;Mjr Leszek Winogrodzki Dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu ;Mjr. Krzysztof Stefanowski Dyrektor Zakładu Karnego w Zamościu ; Ppłk mgr.inż .Wojciech Witek Wojskowy Komendant Uzupełnień w Zamościu ;Mł. insp. Wiesław Pawluk Komendant Miejskiej Policji w Zamościu ;Szymon Kozielewicz Kierownik Posterunku Policji w Zwierzyńcu ;Andrzej Tittenbrun Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego ;Lucjan Bednarz Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwierzyniec ;Marcin Zamojski ;Franciszek Cieplak Prezes Towarzystwa Miłośników Zwierzyńca ;Marian Mamot Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Obozów Hitlerowskich w Zwierzyńcu ;Waldemar Gardiasz Dyrektor Zespołu Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu ;Jan Ciochra Dyrektor Zespołu Szkół w Zwierzyńcu ;Elżbieta Blicharz Dyrektor Zespołu Szkół im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy ;Prof. Czesław Mazurek wraz z grupa młodzieży Wspólnoty Polskiej ze Wschodu; Dr. Zbigniew Słomka .Marian Mulawa z Puław ;Stanisław Maciąg z Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych .;Delegacja Stowarzyszenia Domu Dziecka Pomnika im. Dzieci Zamojszczyzny z Siedlec na czele z Eugeniuszem Borsiakiem ,i Darkiem Miturą .;Delegacja z pocztem sztandarowym Stowarzyszenia Żołnierzy Oddziałów Partyzanckich Win Z Zamościa ,;Delegacja z pocztem sztandarowym Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny w Zamościu ,;Delegacja Fundacji Centrum Wysiedlonych na Zamojszczyźnie ,Delegacja Związku Piłsudczyków z Biłgoraja ,;Delegacja z pocztami sztandarowymi Związków Kombatanckich z Lublina ; Księżpola ; Suśca ;Biłgoraja ;Radecznicy ;Zwierzyńca oraz Horyńca Zdroju z Z—ca Prezesa S S P K II W Ś obejmującego okręg podkarpacko – lubelski panem Zegarlickim Romanem wraz z członkami Bronisławem Kazik oraz Bronisławem Szuper,; Dyr. Blachowiaka z Poznania .;Witam Prasę ,Radio ,TV , wczasowiczów oraz wszystkich uczestników nie wymienionych z imienia oraz nazwiska w związku z uwagi na ograniczenia czasowe A teraz proszę państwa głos oddaję panu prowadzącemu dzisiejszą uroczystość ; Prezesowi Bolesławowi Szymanik ze Stowarzyszenia Dzieci Zamojszczyzny z Zarządu w Biłgoraju .Szanowni państwo .. Obchodzimy dzisiaj 74 rocznicę rozpoczęcia Likwidacji Niemieckiego Obozu Przesiedleńczego w Zwierzyńcu .Stoimy tutaj przy pomniku zlokalizowanym na dawnym placu obozu utworzonego dla wysiedlanej ludności z pacyfikowanych i wysiedlonych wiosek Zamojszczyzny .Jak do tego doszło , że my nie liczni jeszcze świadkowie tego Obozu – nasi rodzice i dziadkowie zostali zmuszeni do opuszczenia swoich rodzinnych domów , pozostawienia dorobku całego życia .Było to związane z szerokimi planami kolonizacyjnymi Hitlera wobec podbitych ziem Europy Wschodniej , które w przyszłości stanowić miały tzw.(niemiecką przestrzeń życiową )/Lebennsram/Wielki niemiecki plan wysiedleń oraz kolonizacji tzw. Generalny Plan Wschodni zakładał eksterminację około 50 milionów Słowian w ciągu 20 – 30 lat wraz z kolonizacją Europy Środkowej i Wschodniej , w pierwszej kolejności ziem polskich przez kolonistów niemieckich .Na Zamojszczyźnie w skład której wchodziły powiaty ;Zamojski ;Tomaszowski ;Hrubieszowski ;Biłgorajski zamierzano utworzyć pierwszy na wschodzie niemiecki teren osiedleńczy służący w przyszłości dalszej ekspansji na wschód po podbiciu tych terenów .Polacy mieli być wysiedleni ,a na ich gospodarstwach osiedleni Niemcy .Wał ochronny wokół nich miały stanowić wsie zasiedlone przez Ukraińców .Obóz w Zwierzyńcu odegrał ważną rolę w planach hitlerowskich na Zamojszczyźnie .Budowano go latem 1940 roku ,z przeznaczeniem w początkowym okresie dla niemieckiej firmy budowlanej zajmującej się budową dróg , mostów , lotnisk ,parkingów , magazynów itd. Natomiast już od 1 kwietnie 1942 roku był filią Obozu Jenieckiego Rawy Ruskiej dla 320 jeńców Francuskich .Wiosną 1943 roku stanowił Obóz Przejściowy dla ludności wysiedlanej z Zamojszczyzny przeważnie z powiatu Biłgorajskiego .Prze ten obóz zlokalizowany na skraju kompleksów leśnych należących do Ordynacji Zamojskich przy szosie wiodącej z Biłgoraja do Zamościa , obejmujący teren 4 hektarów przeszło około 24 tysiące ludzi , w tym 7 tysięcy dzieci .Ostatni transport ludności z tego obozu odszedł w kierunku Puław ( Klementowic )13 sierpnia 1943 roku .Uruchomiono go ponownie w czerwcu 1944 roku w ramach akcji (Strumwird )Wicher .Wyzwolenie obozu nastąpiło 26 lipca 1944 roku po trzydniowych walkach przez Armię Czerwoną przy pomocy Polskich Oddziałów Partyzanckich .W formie informacji dla wszystkich osób nie zorientowanych podaję , że podczas trzydniowych walk wyzwoleńczych o Zwierzyniec rozpoczętych 23 lipca 1944 roku okupant niemiecki ostrzelał osadę zapalającymi pociskami powodując liczne pożary podczas których spłonęło część baraków po obozowych .Po wyzwoleniu mieszkańcy Zwierzyńca , którym spalono domy , budynki gospodarcze i inne urządzenia , rozebrała resztę baraków , ogrodzenia na własne potrzeby dlatego też nie ma praktycznie obecnie znaku fizycznego po byłym Obozie , na jego terenie zasadzono las .W latach 1978 – 1980 wzniesiono na terenie byłego Obozu przepiękny Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski , który został konsekrowany 4 maja 1980 roku a więc minęła 37 rocznica jego konsekracji .Oprawcy niemieccy w opracowanym ( Generalnym Planie Wschodnim ) wyznaczyli rolę Zamojszczyzny jako bastion niemieckości w ramach tych założeń Reissfurrer SS Himler rozpoczął masową eksterminację ludności polskiej .Odbywało się to w drodze pacyfikacji oraz wysiedleń z ich rodzinnych domów i osadzania ich w obozach przejściowych ; Zamościa ,;Zwierzyńca ,;a następnie koncentracyjnych Oświęcimia ,;Majdanka .Na miejsce wysiedlanych polaków już w kilka godzin przywożono osadników pochodzenia niemieckiego znad Bałkanów ,;Besarabii i innych podbitych wcześniej krajów .Z obozów po odpowiednio przeprowadzonej selekcji z niemiecką dokładnością , zdrowych , zdolnych do pracy mężczyzn , niewiasty wysyłano do pracy na przymusowe roboty do Rzeszy , część do wsi rentowych w okolice Warszawy , Puław , Garwolina , Siedlec ,Mińska Mazowieckiego , gdzie kierowano ich do pracy w gospodarstwach osadników niemieckich .Szczególnie tragiczny był los dzieci z wysiedlonych i pacyfikowanych wsi .Z ogólnej liczby 35.000 dzieci tylko w lipcu 1943 roku w 29 transportach kolejowych ze stacji Zamość wywieziono do Rzeszy na zgermanizowanie 4.445 dzieci .Ponad 10.000 dzieci zmarło , zginęło w obozach ;Zwierzyńca ,;Zamościa ,;Majdanka ,;Oświęcimia w transportach kolejowych wiezionych podczas trzaskających mrozów z głodu niedożywienia , chorób ,braku rodzicielskiej opieki .Transporty tysięcy zamojskich dzieci szły w kierunku Warszawy ,;Bydgoszczy ,;Tczewa ,;Chojnic ,;III – ciej Rzeszy , później kierowano je do Garwolina Pilawy ,Mińska Mazowieckiego , Mrozów , Siedlec , Puław .Wieść o męczeństwie Zamojskich dzieci rozeszła się błyskawicznie po Polsce i wstrząsnęła do głębi polskim społeczeństwem .Po drodze z tych transportów wykradano dzieci , wykupowano je od niemieckich konwojentów płacąc za dziecko do 10 – ciu marek , czasem złotem ,wódką .Ta ofiarność społeczeństwa pozwoliła uratować sporą ilość dzieci przed zagładą lub dalszą wywózką na zgermanizowanie. Duże zasługi w ratowaniu dzieci na tym terenie miał Komitet Rady Głównej Opiekuńczej w osobach ;Róży Zamojskiej ;ks. Stanisława Szypiatowskiego ,;Gustawa Świdy ,;Natali Otto ,;Marii Zajątkowskiej ,;Wandy Cebrykow ,;Janiny Wandycz ,;Stefani Kapuśniak ,;Anny Radzik ,i wielu innych osób .Przy pomocy ofiarnych osób z tego Komitetu Rady Opiekuńczej odebrano 600 dzieci ratując ich przed najgorszym ,nie mniej w obozie śmierć poniosło około 200 dzieci .My żyjący jeszcze nieliczni już świadkowie ,jesteśmy i żyjemy jeszcze po to by dawać świadectwo tamtych okropnych przeżyć ,gdyż jak powiedział nasz rodak , święty Papież Jan Paweł II podczas spotkania z więźniami Majdanka jesteście naznaczeni stygmatem straszliwych przeżyć i okropności tamtego okresu nie powinniście o tym zapominać , ale dawać świadectwo potomnym .Niech los nasz będzie przestrogą dla przyszłych pokoleń .Tego życzę państwu i sobie .Dziękuję za uwagę .Potem były jeszcze przemówienia oraz został odczytany list od pana Jana Józefa Kasprzaka z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z Warszawy .,zostały wręczone odznaczenia okolicznościowe dla osób zasłużonych .                                                                                                             Następnie został odczytany przez Prezesa Apel Poległych ..Po tych uroczystościach została oddana Salwa Honorowa przez członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej z Puław . Po tej salwie nastąpiło złożenie wieńców oraz kwiatów , zniczy pod pomnikiem dla wszystkich tych , którzy w bestialski sposób zostali zamordowani w tym miejscu. Jest to hołd ku czci pamięci poległych mieszkańców i nie tylko .Jest to również szacunek dla historii i przypominanie światu jakie tragedie dokonywali niemieccy barbarzyńcy na ludności cywilnej w naszym kraju .Należy o tych miejscach pamiętać oraz przypominać tym wszystkim , którzy by pragnęli wojny , a młodzieży dawać przykład aby tą pamięć kultywowała i o tych tragediach w całym naszym kraju nie zapominała co kiedy się wydarzyło. Takich miejsc na terenie całego kraju jest wiele , a życie przepłaciło tam wielu niewinnych ludzi tylko za to że byli polakami lub nie chcieli współpracować z hitlerowcami .W takich miejscach jak obozy śmierci stracili miliony ludzi z całego świata .Te miejsca trzeba upamiętniać oraz oddawać hołd , nigdy nie zapominać ,Po tych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na mszę św do kościółka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski .Msza św odbyła się w intencji wszystkich mieszkańców nie tylko tych pomordowanych ale i żyjących oraz wszystkich uczestniczących w tych uroczystościach . Mszę św .celebrował ks proboszcz tej parafii Błażej Górski ,oraz ks. Łukasz Kolasa W czasie mszy św chór ze Stowarzyszenia wykonał pieśni religijno – patriotyczne związane z tą uroczystością . Po zakończonej mszy św wszyscy uczestnicy tych uroczystości zostali Zaproszeni na skromny poczęstunek gdzie można było spotkać się z tymi , którzy uczestniczyli w tych strasznych wydarzeniach przebywając w obozie Zwierzyńcu , porozmawiać ze świadkami ,którzy jeszcze żyją ..Wszystkich którzy są zainteresowani tą uroczystością jaki miała przebieg odsyłam do galerii zdjęć wykonanych w czasie tych uroczystości w Zwierzyńcu .Pragnę również wszystkim którzy przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu tak wspanialej uroczystości złożyć Podziękowanie ,powiedzieć ze to jest prawdziwa lekcja historii którą należy ukazywać oraz przekazywać młodzieży aby ona również o tych miejscach pamiętała jako symbol polskości niech nikt nigdy o nich nie zapomina .Z—ca Prezesa SSPKIIWŚ Zegarlicki Roman okręgu podkarpacko – lubelskiego .

Czytany 264 razy

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online