Warning: assert(): Assertion failed in /usr/home/mikedom/domains/reporter.horynieczdroj.pl/public_html/libraries/classmap.php on line 3 Sensacja w Lubaczowie .Rekord do Księgi Ginesa pobity.
Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
poniedziałek, 24 lipiec 2017 13:07

Sensacja w Lubaczowie .Rekord do Księgi Ginesa pobity.

Oceń ten artykuł
(1 głos)

                                             Sensacja na Podkarpaciu ?

                             Panie Ministrze Sprawiedliwości oraz Prokuratorze Generalny .

                                         Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych.

Prokurator Rejonowa w Lubaczowie wraz z Komendą Powiatową Policji w Lubaczowie na miejsce przestępstwa jechała 13 km aż 9 lat. Wpisujemy to do księgi Rekordów Ginesa.

Wyjechała w 2008 roku i tak mozolnie jechała że na miejsce przestępstwa dotarła 11.07.2017 roku. Na miejscu przestępstwa nic nie zastali więc byli bardzo rozczarowani ale to chyba normalne jak się sprawę z kolesiami mataczy i zamiata pod dywan. Twierdząc że im tak nikt nic nie udowodni nic nie zrobi oni są ponad prawem. To wielka hańba dla waszych instytucji. Przyślijcie tu do Lubaczowa na te instytucje CBA zobaczycie jak się mają sprawy a czym są ci urzędnicy co nie przestrzegają prawa śmiejąc się z was twierdzą że im nic nie zrobią , w dodatku fałszują dokumentację aby chronić oraz bronić kolesiów , przestępców a ludzie , którzy nic nie winni pociągnięci zostali do odpowiedzialności karnej przed sądem również gdzie zasiada sędzia z nimi skorumpowany , broni również kolesi twierdząc że jemu również nic nie zrobicie bo chroni go imunitet. Chwała wam za to że może teraz wszystkich wywalicie z urzędów na zbity pysk a ludzie będą czuli się bezpieczni idąc do sądu po sprawiedliwość a nie do mafii sądowniczej , prokuratorskiej czy policyjnej .Z wyrazami szacunku dla waszych urzędów ale takich urzędników co wam szkodzą szkalują wasze zamiary uwolnienia się powinniście w trybie natychmiastowym odwoływać nie zależnie z kim ta śitwa ma powiązania i kogo chroni oraz broni ale na pewno nie przeciętnego obywatela Rzeczpospolitej lecz swoich klesiów z sitwy oraz przestępców . A to co dzieje się w sądzie w Lubaczowie i jakie zapadają wyroki woła o pomstę do nieba. Sędziowie sądu kwestionują Orzeczenia Sądów Wyższych instancji nawet wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego co można sprawdzić dla nich nie ma znaczenia , twierdząc że są ponad prawem i nie ma im nikt do rozkazywania jakie mają być wyroki sądowe .Z poważaniem dla waszych instytucji Wpisujemy ten rekord szybkości działania Prokuratury oraz Policji do księgi Rekordów Ginesa .Zobaczymy czy jeszcze gdzieś w kraju lub świecie były takie absurdy wykonywany przez Prokuraturę oraz Policję .Żeby 13 km jechać aż 9 lat na miejsce przestępstwa to chyba żółw w tym czasie tę trasę na pewno by pokonał i wrócił na miejsce do Urzędu Prokuratury czy Policji .Mam nadzieję że teraz zajmiecie się ta sprawą .Tu publikuję materiały co Prokuratura twierdziła że posiada dokumenty gdzie nie ma przestępstwa a ja mam inne i teraz to publikuję gdzie ewidentnie jest napisane oraz podpisane przez urzędników urzędów że przestępstwo jest. Tak właśnie działają te wszystkie instytucje .Gratuluję całemu waszemu ugrupowaniu , któro nie dało się zastraszyć właśnie tym mafiozom oraz Dziękujemy za uchwalenie tej Ustawy przeciwko tej mafii jaka działała w kraju. A jeśli im się coś nie podoba to zabierzcie ich odwieście na Białe Niedzwiedzie tam niech wtedy robią co chcą ale chyba przestrzegali by innych aby tego nie robili tak jak postępują .Z Białych Niedźwiedzi nie ma powrotu tak jak nie wracali nasi przodkowie , którzy właśnie tam zostali wywiezieni w czasie wojny. Bez powrotu oraz możliwości egzystencji .Tam ich chowano .Tak tragicznie kończył się ich los .A ci panowie nawet tego nie szanowali więc trzeba się odpłacić tym samym jak postępują oni .Mam nadzieję że wszyscy internauci teraz poczytają na całym świecie jak postępują w naszym kraju sitwy mafiosów oraz chronieni , bronieni są kryminaliści a normalni ludzie są bezpodstawnie karani oraz osądzani gdzie nic nie zawinili i prawa nie przekroczyli .Tak działała mafia w poprzednim rządzie jaki był nasz kraj za władzy PO – PSL w latach 2005 – 2015 rok. Odsunięta od władzy robi wszystko aby kraj zdestabilizować lub wywołać anarchię lub jak mówili niech będzie Majdan jak na Ukrainie. Tych co to mówili pierwszych tam na ta linie frontu bym wysłał jako sługusów poskomunistycznych niech sprubują jak wygląda Majdan a jak wygląda prawdziwa Wolność .Więcej żadnej zadymy by nie robili i przestrzegali by jeszcze innych do tego aby nie namawiać .

Prokuratura Rejonowa

       Lubaczów                                                  Lubaczów . dnia 24.czerwca 2014 rok

Ds. .36/14

                                                     Pan Roman Zegarlicki

Działając w oparciu o & 265 ust.1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury /Dz.U.2014.144 j,t/ informuję , że po zapoznaniu się z pismem z dnia 27 maja 2014 roku przekazanym Prokuraturze Rejonowej w Lubaczowie prze Prokuraturę Generalną w dniu 20 czerwca 2014 roku zawierającym żądanie wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie ;

I   zaistniałego w okresie od 2006 roku do 2010 roku w Wólce Horynieckiej woj. podkarpackiego prowadzenia robót budowlanych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej niezgodnie z projektem budowlanym przez Gminę Horyniec – Zdrój

II zaistniałego w okresie od 2006 roku do 2010 roku w Wólce Horynieckiej woj. podkarpackiego prowadzenia samowolnych robót budowlanych przy budowie oświetlenia ulicznego drogi powiatowej nr.1692 Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze zleconych przez Wójta Gminy Horyniec Zdrój Ryszarda Urban tj .o przestępstwo z art.90 Ustawy Prawo budowlane .

III zaistniałego w 2013 roku w Wólce Horynieckiej 38 woj. podkarpackiego umyślnego uszkodzenia przez pracowników Zakładu Komunalnego Cieszkom Sp. z oo piwnicy budynku mieszkalnego , garażu i rur kanalizacyjnych poprzez nieprofesjonalne wykonywanie robót budowlanych przy budowie kanalizacji powodując straty w wysokości 11.000 złotych na szkodę Romana Zegarlickiego tj. o przestępstwo określone w art. .288 & 1 kk , w której uprawomocniło się postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego , nie znalazłam podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego .Posterunek Policji w Horyńcu Zdroju prowadził postępowanie sprawdzające w sprawie budowy kanalizacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami oraz samowolnego wybudowania oświetlenia ulicznego w Wólce Horynieckiej , ponadto uszkodzenia budynku własności Romana Zegarlickiego poprzez niewłaściwe wykonywanie kanalizacji wsi Wólka Horyniecka .W toku postępowania sprawdzającego przesłuchano w charakterze świadka Romana Zegarlickiego , a także uzyskano z Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju informacje na temat prowadzonej kanalizacji wsi Wólka Horyniecka oraz budowy oświetlenia ulicznego .Ponadto uzyskano kserokopię dokumentacji dot. prowadzonych robót z Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lubaczowie .Postanowieniem z dnia 17 lutego 2014 roku odmówiono wszczęcia dochodzenia w powyższej sprawie , wobec stwierdzenia , że czynów nie popełniono .Pokrzywdzony nie zaskarżył postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia .Postanowienie jest prawomocne. W piśmie z dnia 27 maja 2014 roku pokrzywdzony żądając wszczęcia postępowania przygotowawczego wskazał , że wszelkie nieprawidłowości dot .budowy kanalizacji zawarte są w dokumentach przedstawionych przez niego prokuraturze. Nie przedstawił nowych faktów i dowodów .Twierdzenie pokrzywdzonego w piśmie z dnia 27 maja 2014 roku stanowią jedynie polemikę z dokonanymi ustaleniami faktycznymi i oceną prawną zdarzenia wyrażoną w prawomocnym postępowaniu o odmowie wszczęcia dochodzenia .Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy , że brak jest podstaw do wszczęcia postępowania przygotowawczego .

                                                 Prokurator Rejonowy Maria Potoczna

                                                                 Lubaczów dnia 17.kwiecień 2013 rok

                               Dyrekcja Rejonu Dróg w Lubaczowie

Zwracam się do Rejonu Dróg w Lubaczowie o informacje w sprawie czy kiedykolwiek Urząd Starostwa , Wydział Geodezji i Kartografii oraz Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju zwracał się do Rejonu Dróg w Lubaczowie o wykonanie dokumentacji dotyczącej drogi powiatowej numer 1692 R we wsi Wólka Horyniecka o wykonanie przekopu owej drogi , wkopanie kabla energetycznego w pas drogi i postawienia lamp ulicznych w pasie drogowym .W/wymieniona sprawa potrzebna jest do wglądu sądu i prokuratury w toczącej się już sprawie sądowej Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju a Zegarlickim Romanem w celu stwierdzenia nieprawidłowości jakie panują w Urzędzie Gminy w Horyńcu , jak również przedstawienia tych nieprawidłowości w celu zbadania faktów

                                                                          Zegarlicki Roman

Powiatowy Zarząd Dróg

   W Lubaczowie                                                   Lubaczów 23.kwiecień 2013 rok

PZD.455.98.2013

                                                 Pan Roman Zegarlicki

W odpowiedzi na pismo z dnia 17 .04.2013 rok dotyczącego dokumentacji drogi powiatowej nr.1692 R – Horyniec - Wólka Horyniecka - Kaplisze we wsi Wólka Horyniecka oraz wkopania kabla energetycznego i postawienia w pasie drogowym w/w drogi lamp ulicznych Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie informuje ;ŻE NIE POSIADA DOKUMENTACJI ZAWIERAJĄCEJ INWENTARYZACJĘ POWYKONAWCZĄ PROWADZONYCH ROBÓT W PASIE DROGOWYM W/W DROGI..JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY ŻE NIE POSIADAMY DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH WYSTĘPOWANIE Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju o umieszczenie w/w urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym przedmiotowej drogi powiatowej .

                                                               Dyrektor Powiatowego Zarządu

                                                                          Dróg w Lubaczowie

                                                                               mgr Marek Małecki

                                                                       Horyniec 23.10.2014 rok

                       Starostwo Powiatowe w Lubaczowie Wydział Budownictwa

                                                     oraz Geodezji i Kartografii

Zwracam się do Starostwa Powiatowego w Lubaczowie wydział Budownictwa oraz Geodezji i Kartografii w takiej sprawie ,otóż pragnę zasięgnąć informacji na temat drogi we wsi Wólka Horyniecka która przebiega przez ta miejscowość a jest to droga nr 1692 R łącząca Kaplisze biegnąca w kierunku Baszni Górnej .Czy Starostwo Powiatowe lub wydział jakikolwiek waszego Urzędu posiada dokumentację na przetargi , wykonanie map oraz przekopu owej drogi w celu postawienia tam lamp ulicznych przekopania owej drogi jak i położenia kabla energetycznego na długości 500 m a chodzi od roku 2005 do obecnej chwili .W/w odpowiedz zostanie przekazana Prokuraturze oraz zostanie przekazana do Ministerstwa Cyfryzacji oraz infrastruktury w Warszawie Jeśli cokolwiek znajduje się w tej sprawie proszę o kserokopie wszystkich materiałów w toczącej się sprawie sadowej.

                                                                Zegarlicki Roman

Starostwo Powiatowe

W Lubaczowie                                                 Lubaczów 18.07.2014 rok

ABR.033.5.17.2014

                                                         Pan Roman Zegarlicki

W ODPOWIEDZI NA PISMO Z DNIA 27.06.2014 ROK PO PRZEANALIZOWANIU PROWADZONYCH REJESTRÓW ZGŁOSZEŃ ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ WYDANYCH POZWOLEŃ NA BUDOWĘ , Starostwo Powiatowe w Lubaczowie informuje , że Gmina Horyniec Zdrój NIE WYSTEPOWAŁA do tut. urzędu z wnioskiem o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych związanych z położenie kabla energetycznego i na budowę oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr ,1692 R w miejscowości Wólka Horyniecka oraz nie dokonywała zgłoszeń zamiaru przystąpienia do wykonywania ww. robót

                                                                   Z up. Starosty Zastępca Naczelnika

                                                                         Wydziału Architektury Budownictwa

                                                                          Drogownictwa i Rozwoju Gospodarczego

                                                                               Mgr inż. Jan Wojdyła

Starostwo Powiatowe

W Lubaczowie                                                    Lubaczów dnia 10.12.2014 rok

ABR.033.5.17.2014 .

                                         Pan Roman Zegarlicki

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.10.2014 rok dotyczącego udzielenia informacji na temat budowy oświetlenia ulicznego w pasie drogi powiatowej nr.1692 R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w miejscowości Wólka Horyniecka , informuję ze tutejszy URZĄD –WYDZIAŁ ARCHITEKTURY i Budownictwa udzielił odpowiedzi na powyższe zagadnienie pismem z dnia 18.07.2014 roku t,j, Gmina Horyniec Zdrój NIE WYSTĘPOWALA DO TUT.URZEDU Z WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZAIĄZANYCH Z POŁOŻENIEM KABLA ENERGETYCZNEGO I NA BUDOWE OŚWIETLENIA ULICZNEGO W PASIE DROGI POWIATOWEJ NR 1692 R w miejscowości Wólka Horyniecka oraz NIE DOKONYWAŁA ZGŁOSZENIA ZAMIARU PRZYSTAPIENIA DO WYKONYWANIA w/w robót.

                                                                             Starostwo Powiatowe w Lubaczowie

                                                                                      Starosta

                                                                                Mgr inż. Józef Michalik

Urząd Gminy w Horyńcu                                           Horyniec 20.08.2014 rok

     Zdroju

                                            Do Urzędu Gminy w Horyńcu Zdroju

Zwracam się do Urzędu Gminy w Horyńcu do wydziału Budownictwa w takiej sprawie , chodzi o informacje w toczącej się sprawie sadowej Urząd Gminy – Zegarlicki Roman czy Urząd Gminy w Horyńcu kiedykolwiek występował do Starostwa o pozwolenie na budowę , rozbudowę lub modernizację drogi nr 1692 r , została tam dokonana samowolka budowlana przez Wójta Gminy , została tam przekopana droga , wkopany został oraz położony kabel energetyczny w pasie drogi na długości 500 m postawiono lampy uliczne w pas drogowy a pieniądze za wykonane prace przyjął Wójt Gminy chęcią zysku oraz szybkiego wzbogacenia w związku z władzą oraz funkcją jaką pełnił w Urzędzie Gminy Horyniec Zdrój. Celem tego jest pokazanie jakie nieprawidłowości oraz bałagan panuje w Urzędzie Gminy jak również zbadanie tych faktów przez prokuraturę .Owa odpowiedz zostanie przesłana do Ministerstwa Cyfryzacji oraz Infrastruktury celem ukazania tych nieprawidłowości zgodnie z zaleceniem Ministerstwa w Warszawie .Jeśli sa jakiekolwiek dokumenty związane z ta sprawą proszę o kserokopie wszystkiego , dokumenty map , przetargów , oraz inne związane z ta sprawą .

                                                                           Zegarlicki Roman

Urząd Gminy w Horyńcu

     Zdroju                                                                     Horyniec Zdrój 22.09.2014 rok

                                                                               Pan Roman Zegarlicki

W odpowiedzi na pana pismo informuję , ze droga nr 1692 R jest droga powiatową .W związku z powyższym inwestycje drogowe jak i w pasie drogi należą do Powiatu Lubaczowskiego w imieniu którego droga tą zarządza Powiatowy Zarząd Dróg w Lubaczowie .Jednocześnie informuję że w czasie pełnienia przeze mnie funkcji Wójta nie były wykonywane inwestycje o których wspomina pan w piśmie .

                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                      mgr Ryszard Urban  

                                                                                     Wólka Horyniecka 30.03.2016 rok

                 Do Prokuratury Policji w Lubaczowie

Zwracam się do Prokuratury oraz Policji w Lubaczowie o wyjaśnienie kilku spraw związanych z Urzędem Gminy w Horyńcu Zdroju. Dlaczego Policja Prokuratura nie wyjaśniła rzetelnie co było przyczyną pociągnięcia mnie do odpowiedzialności karnej na podstawie jakiej umowy ja zostałem oskarżony i skazany .Policja oraz Prokuratura wiedziała że umowa była podrobiona a prawdziwe umowy które dotyczyły budowy przyłączy kanalizacyjnych zawierane między Urzędem Gminy w Horyńcu Zdroju a Zegarlickim Romanem oraz mieszkańcami Wólki Horynieckiej nie istnieją .Dotyczy to też ujawnienia ETERNITU jak również ujawnienia dlaczego mieszkańcy Horyńca z poprzednich lat budowy kanalizacji nie płacili nie byli pociągnięci do odpowiedzialności karnej czy sądowej .To nie jest na rękę Policji Prokuraturze oraz wielu innych spraw gdzie Policja oraz Prokuratura bagatelizuje te sprawy i nie chce ich wyjaśnienia .Jest to im na rękę gdyż broni tych którzy zawinili a obywatele tacy jak ja którzy nie mieli nic wspólnego z łamaniem prawa są bezpodstawnie na podstawie fałszywych umów skazywani za przyzwoleniem Policji Prokuratury bo to są kolesie a oni są pod ochroną innej rasy gdzie prawo ich nie dotyczy i nie obowiązuje .Ci panowie na swoich stanowiskach czują się bezkarni .Czas to wszystko zmienić i poprawić wizerunek tych instytucji Policji Prokuratury a szczególnie poprawić wizerunek Sadów tam gdzie panują klany mafijne. Mam taka nadzieję ze to właśnie się zmieni w nie długim czasie .A mafia zostanie rozbita i usunięta od władzy klanów oraz sitwy jaka zawiązali .

Czytany 244 razy

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online