Warning: assert(): Assertion failed in /usr/home/mikedom/domains/reporter.horynieczdroj.pl/public_html/libraries/classmap.php on line 3 Czy Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie jest chorym człowiekiem .Amnezja.Jeśli tak powinien być w trybie natychmiastowym odwołany z funkcji sędziego .
Zdjęcie główne
01 / 01

Zdjęcie główne

zdjęcie główne

Czytaj więcej
poniedziałek, 20 marzec 2017 11:55

Czy Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie jest chorym człowiekiem .Amnezja.Jeśli tak powinien być w trybie natychmiastowym odwołany z funkcji sędziego .

Oceń ten artykuł
(1 głos)

                                                                    Szanowni Panowie !

Panie Ministrze Sprawiedliwości

Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych

Panie Prokuratorze Prokuratury Generalnej

            

           W związku z otrzymanym pismem od Prezesa Sądu Rejonowego Artura Broś, w którym odpowiada na postawione mu zarzuty, informuję, że Pan Prezes nie przyznaje się do winy i nie napisał jak naprawdę sprawa wyglądała, że wydał wyrok na podstawie sfałszowanych dokumentów i bezpodstawnie mnie oskarżył bo jest to dla niego niewygodne.

Ponieważ Pan Prezes nie chce przyznać się do popełnionych błędów więc postaram się przedstawić w jak sposób ja i 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej zostało bezpodstawnie wezwanych do sądu, oskarżonych i skazanych za wykonane przyłącza kanalizacyjne .

Ja zostałem oskarżony na podstawie sfałszowanej umowy o „zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków” z dnia 14.12.2010 roku to jest 5 (pięć lat) przed rozpoczęciem budowy sieci kanalizacyjnej , gdzie w tym czasie o budowie kanalizacji nikt nawet nie myślał.

Na umowie tej nie było mego podpisu. Zwracałem się do Prezesa Sądu, który prowadził rozprawę, że nie ma tam mego podpisu a ten widniejący na umowie na , który powoływał się Prezes Sądu jest sfałszowany. Dla Prezesa Sądu nie miało to żadnego znaczenia i wydał wyrok skazujący. Umowa ta nie była podstawą do oskarżenia ponieważ nie ma nic wspólnego z budową przyłączy kanalizacyjnych. Na przyłącza kanalizacyjne miała być zawierana osobna umowa między Urzędem Gminy a mieszkańcami Wólki Horynieckiej. Dowodem tego jest protokół z zebrania:

                                   Protokół nr 2/2011 rok

                   Z zebrania wyborczego sołectwa Wólka Horyniecka

                       W dniu 1 luty 2011 rok

Zebranie zostało zwołane na podstawie Uchwały nr IV 13 /11 rady Gminy Horyniec Zdrój z dnia 31.stycznia 2011 roku w sprawie prowadzenia wyboru do samorządu mieszkańców Gminy Horyniec Zdrój .W jednym z punktów tego zebrania wójt mówi do mieszkańców Wólki Horynieckiej CYTUJĘ ;

Wójt na początku dyskusji poruszył temat kanalizacji niedawno realizowanej na Wólce Horynieckiej ,poinformował mieszkańców że niebawem będą chodziły osoby , które będą zawierały umowy za PRZYŁACZ KANALIZACYJNY ,który został już wykonany. Koszty będą nieco niższe niż w Baszni z tego co już wiadomo będą oscylowały w granicach 1200 zł które będą rozkładane na dwie raty ;Koniec cytatu. Protokół sporządził Bogusław Hałucha.

Do dnia dzisiejszego Urząd Gminy w Horyńcu Zdroju nie zawierał takiej umowy z mieszkańcami Wólki Horynieckiej dotyczącej budowy przyłączy kanalizacyjnych.

Mimo tego ,że takiej umowy nie posiadam to Prezes Sądu Artur Broś wydał wyrok skazujący, bezpodstawnie i bezprawnie.

Odnośnie kolejnych postępowań dotyczących mieszkańców Wólki Horynieckiej Prezes Sądu Artur Broś twierdzi, że płacili za wykonane przyłącza na zasadzie dobrowolności. Sędzia w perfidny sposób kłamie. Jeżeli byłoby to dobrowolne zobowiązanie to dlaczego mieszkańcy Wólki Horynieckiej zostali wezwani do sądu i w obecności Prezesa Sądu Artura Broś byli zastraszani , szykanowani i zmuszani do zapłaty, a sędzia na to nie reagował.

Mieszkańcy Wólki Horynieckiej, którzy otrzymali wezwania do sądu a nie wstawili się w sądzie nie ponieśli żadnych konsekwencji prawnych i nie zapłacili żadnych pieniędzy za przyłącza kanalizacyjne.

Prezes Sadu złamał więc prawo w sądzie jako człowiek nie godny sędziego .Przyczynił się do obrony przestępców , kryminalistów oszustów czym sam się stał jednym z nich .Jeśli ten pan nie przypomina sobie że zmuszał ludzi w sadzie o zapłacenie Haraczu na rzecz Urzędu Gminy więc niech odpowie na pytanie jakim prawem i z czyjego powodu 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej dostało wezwania do sądu .Chyba że ten sędzia jest chory , teraz złapała go amnezja i nie wie co robi w sądzie .Więc tacy ludzie jak on dawno powinni być odsunięci od władzy skoro są chorzy .Widocznie jest inaczej ten sędzia musi mieć ogromne poparcie wśród swoich komunistycznych kolegów skoro nikogo się nie boi a pisze do was to co chce aby było mu wygodnie .Więc teraz przetaczam pismo jakie od tego sędziego otrzymałem ;

Prezes Sądu Rejonowego w Lubaczowie          Lubaczów 15 marca 2017 rok

Ul .Mickiewicza 24 37 -600 Lubaczów

A—051—2/17

                                                                 Pan Roman Zegarlicki

                                                                Wólka Horyniecka 38

                                                               37-620 Horyniec Zdrój

W odpowiedzi na pana pismo z dnia 13 lutego 2017 roku skierowane do Prokuratury Krajowej a przesłane do tutejszego sądu w dniu 8 marca 2017 roku [data wpływu ]w zakresie zarzutów podnoszonych wobec sędziego Sadu Rejonowego w Lubaczowie uprzejmie informuję ,że prawomocnym wyrokiem z dnia 12 sierpnia 2013 roku w sprawie sygn. akt VI C 97/17 sąd zasądził od pana na rzecz Gminy Horyniec kwotę 1040,53 zł należności za wykonanie przyłącze .W uzasadnieniu tego wyroku wskazano stan faktyczny jak też argumentację prawną uzasadniającą takie rozstrzygnięcie .W tym zakresie jest to wyłączna kompetencja sądu .Odnośnie kolejnych postępowań w których mieszkańcy Wólki Horynieckiej zobowiązali się do zapłaty na rzecz Gminy Horyniec za wykonane na ich nieruchomości przyłącza wynik ich zależał tylko i wyłącznie od woli strony i zobowiązani dobrowolnie wyrazili gotowość zapłaty wyliczonych przez gminę kosztów realizacji inwestycji na ich nieruchomości .Sąd w tym przedmiocie nie wydał żadnego rozstrzygnięcia .

                                                                                

                                                            Z poważaniem

                                                                           Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                 Artur Broś

Pragnę wszystkich na całym świecie poinformować skoro ten sędzia z sądu w Lubaczowie nie umie czytać to co pisze i dlaczego łamał prawa w sądzie Niech poprosi swoja sekretarkę w sądzie a taka tam jest to niech mu przeczyta te kilka zdań gdzie wyraźnie pisze że nie ma żadnych podstaw prawnych do mieszkańców Wólki Horynieckiej aby ich oskarżyć .Ale jak widać ten sędzia nie umie czytać ale oskarżać bezprawnie , bezpodstawnie to robi wspaniale .Nie tylko nas krzywdzi ale ten proceder w tym sądzie trwa od kilku lat gdzie ludzie przez niego są tak samo traktowani jak sorta innego pokroju nie tylko my mieszkańcy Wólki Horynieckiej .Dla niego 80 mieszkańców którzy nie są nic winni ale dzięki takiemu sędziemu  który kryje kryminalistów przestępców złodziei staje się jednym z nich . Panie sędzio więc na jakiej podstawie pan kara ludzi skoro mieszkańcy do dnia dzisiejszego nie mają żadnych podpisanych umów pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami Tu chyba się zgodzimy, że pan nie umie czytać lub pan nie chce tego faktu przyznać za przewinienia które pan dokonał .Ewidentnie tu wszystko prawnie się wyjaśnia .Ten pan sędzia myli pojęcia jeśli chodzi o kodeks karny .Widocznie tak jak się nauczył tak prawo interpretuje po swojemu. Po co przestrzegać prawa uczyć się czytać jak można ludzi bez podstaw prawnych skazywać , wiedząc ze nikt mu nic nie zrobi bo kolesie jego widocznie postępują podobnie .

Ale dla tego sędziego , który nie umie czytać umów jest wszystko jedno co jest napisane .Twierdzi że czarne to białe a białe to czarne .Umowa z której 80 mieszkanców zmusił do płacenia Haraczu , zapłacenie kary jak się ktoś nie stawi do sądu nie ma nic wspólnego z tym co było pisane w pismach do wszystkich urzędów .Nie ma to nawet dla niego znaczenia że mieszkańcy nie mają żadnych umów z podpisami związanych pomiędzy Urzędem Gminy a mieszkańcami Wólki Horynieckiej .A skoro nie ma dowodów sędzia jest normalnym przestępcą bo wydaje wyrok na sali sądowej nie zgodnie z prawem , sumieniem mając założony na szyi łańcuch sędziowski .Więc hańbi Godło Polskie bo na tym łańcuchu właśnie jest ono , nie jest godzien tego łańcucha zakładać na szyii a tym samym szkalować takimi wyrokami kraj , który nazywa się Rzeczpospolita Polska .To hańba dla całego Wymiaru Sprawiedliwości .List ten publikuję tak jak wcześniej pisałem na wszystkich portalach społecznościowych niech świat się dowie gdzie w jakim kraju żyjemy a czego możemy spodziewać się po Policji Prokuratorach ,Radcach Prawnych a szczególnie kaście sędziów , chronionych się za immunitetami. List ten również publikuję na mojej stronie internetowej reporter.horynieczdroj.pl Internauci na całym świecie czytajcie jaka mafia panuje oraz znieczulica w wymiarze sprawiedliwości a kolesie , wybrana kasta sędziów oraz ludzi którzy tam pracują bezprawnie ,bezpodstawnie rządzi Rzeczpospolitą Polską .Chyba do tego komentarza nie potrzeba nic dodawać .Niech każdy wyrobi sobie własne zdanie na ten temat. Panowie z PISU czyli Panie Ministrze Sprawiedliwości , Panie Ministrze Spraw Wewnętrznych oraz Panie Prokuratorze Prokuratury Krajowej powolutku ale stanowczo przegrywacie walkę z elitą komunistyczną a to dla was nic dobrego nie przyniesie. Wręcz przeciwnie jak tej mafii skorumpowanej sitwy nie usuniecie od władzy to w nie długim czasie oni was odsuną .Staniecie się ogromnym pośmiechowiskiem, że nie poradziliście sobie z tą post komunistyczną sitwą , którzy twierdzą że są nie zniszczalni oraz nie zastąpieni .Muszą oni jednak zapamiętać ze ich władza kiedyś się skończy ciekaw jestem co będzie wtedy z nimi. I tu pozostawiam im wolny wybór, zdanie nad zastanowieniem się co będzie wtedy kiedy już nie będą przy władzy. Kto wtedy ich obroni przed ludżmi , których w imię prawa Rzeczpospolitej Polskiej skrzywdzili .Ludzie takich czynów nie zapominają ,wszystko pamiętają mimo że czas bardzo szybko upływa i leczy rany. Ludzie mimo ich władzy nie dadzą się zniszczyć ,zastraszyć oskarżyć bezpodstawnie ,bezprawnie bo ludzie to naród nie jednostki mafijne , które twierdzą że są ponad prawem wszystko im wolno .Skazując 80 mieszkańców Wólki Horynieckiej na karę haraczu , widocznie wtedy sędzia był sprawny umysłowo i wiedział co robi .Dopiero po interwencji pism z Ministerstwa zachorował na niepamięć , nie wie z jakiego paragrafu byli oni oskarżeni i skazani prawomocnym wyrokiem sądowym właśnie przez tego sędziego Artura Broś. Teraz cierpi na amnezję nic nie pamięta .Więc widać kto w sądach pracuje .To pozostawiam internautom na całym świecie bez komentarza .

                                                        Zegarlicki Roman

Czytany 616 razy

Reporter.HoryniecZdroj.pl

cialis pas cher cialis prix kamagra gel comprar kamagra viagra generico cialis generico cialis prezzo comprare cialis cialis online viagra online